Kan hende har de lagt merke til denne sida og at det er temmeleg mangelfullt på biletoversikta? Vi ønskjer oss hjelp til å få tak i bilete som vi kan bruke!

Har de foto, vert vi kjempeglade for å få dei tilsendt til Siv Hatlem, så legg ho det ut i oversikta. Om de ikkje har teke biletet sjølv, treng vi løyve for å bruke det, samt informasjon om kven som har opphavsretten.

Manglar de bilete, men veit kven som kan kontaktast for å få tak i bilete, er det også fint om de hjelper oss med å kome i kontakt med vedkomande.

På førehand tusen takk!