Tildelinga skjer i hovudsak pga. romantrilogien For mitt blikk, For kjærlighetens skyld og Min lange reise ender her, sjå  http://www.bokogsamfunn.no/velfortjent-pris/

"Hun er en forfatter som lar oss se og forstå, og gir oss leseropplevelser som gjør oss ydmyke, men også rikere.", heiter det mellom anna i grunngjevinga. Bøkene til Ragnhild Nilstun er gode å ha i biblioteket, og trilogien er samla i ei bok.

Meir om Nilstun i Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_nilstun