• Stig Sæterbakken: Usynlige hender
  • Cornelius Jakhellin: Gudenes fall
  • Carl Frode Tiller: Innsirkling
  • Edmund Austigård: Taxi for B. A. Beckstrøm
  • Beate Grimsrud: Søvnens lekkasje
  • Jon Fosse: Andvake
  • Heidi M. Kriznik: Borte en vinter
  • Johan Harstad: Hässelby
5. mars finn prisutdelinga stad, og då får vi dommen frå dei 150 elevane ved vidaregåande skular omkring i landet som i desse dagar les dei åtte bøkene.

To av dei nominerte er på nynorsk, Fosse og Tiller, og det skal bli spanande å sjå kva for vurdering dramatikar Fosse får av dei unge. Tekstane til Fosse er ikkje mellom dei lettast tilgjengelege, og krevst kanskje ein (meir) moden mottakar.

Ungdommens Kritikerpris vart skipa i 2005 etter initiativ frå Foreningen !les,  http://www.foreningenles.no/, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag, Utdanningsdirektoratet og Den Norske Forleggerforening.