Førelesarar: Faglig personale fra Lesesenteret.

Målgruppe: Tilsette i barnehage og bibliotek

Les meir om kurset.