Program

09.30 Start med kaffi
10.00 Ole Ivar Burås Storø: Formidling av ungdomslitteratur - titlar og tendensar
12.00 Lunsj i kantina
12.30 Fylkesbiblioteket orienterer om fylkesbiblioteksamarbeid med Hordaland og Rogaland
12.45 Ine Marit T. Bertelsen informerer om den nye strategiske planen og to skulebibliotekprosjekt i Rogaland
13.30 Erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, aktuelle saker
14.15 Ymse spørsmål i Sogn og Fjordane (deltakarar frå dei andre fylka vurderer om dette er aktuelt for dei)
14.30 Slutt

Påmelding

Meld tilbake så snart som mogleg om du blir med, seinast 20. september 2016
Påmelding til Maria Schumann: maria.schumann@sfj.no eller 57 63 80 17