Direkte til «Biblioteka i Sogn og Fjordane» i fylkesatlas.

Desse bibliotektypane finn du i fylkesatlaset:

Blå firkant Folkebibliotek
Rød trekant Filial (Folkebibliotek)
Rosa firkant Høgskulebibliotek
oransje trekant Bibliotek i vidaregåande skule
Grønn trekant Andre fagbibliotek

Klikkar du på punktet som markerer biblioteket, får du meir informasjon.

Manglar eit bibliotek? Er ditt bibliotek på feil plass? Meld gjerne inn til Maria (maria.schumann@sfj.no)