Torsdag 28. oktober lanserte Difi ei rettleiing i sosiale medium. Difi fekk i februar 2010 i oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet å skrive ei generell og overorda rettleiing i sosiale medium for forvaltninga.

Rettleiinga har blitt til mellom Difi og tilbakemeldingar frå brukarar gjennom bruk nettopp av sosiale medium. - Det å bruke sosiale medier i utarbeidelsen av veilederen om sosiale medier, var på mange måter selvsagt. Men vi hadde nok ikke sett for oss den enorme responsen vi har fått, og hvor mye bedre det endelige resultatet har blitt på grunn av alle som har engasjert seg og gitt oss sine synspunkter, uttalte Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Rettleiinga er tilgjegneleg på Difi sine nettsider, eller fullstendig versjon kan lastast ned som pdf.