Fylkesbiblioteket arbeider med ulike prosjekt, satsingar og samarbeidstiltak for å styrke biblioteka og bibliotektilbodet i fylket.

I menyen finn du informasjon om nokre av desse, både pågåande og avslutta tiltak.