Ho har tidlegare vore tilsett mellom anna i Fjaler kommune, på Røde Kors Nordisk United World College og i Haugland Internasjonale Forskings- og Utviklingssenter (HIFUS). Ho har arbeidd mykje med prosjekt innan kultur- og skulesektoren, særleg knytt til pedagogisk bruk av bibliotek, utvikling av informasjonskompetanse og historieformidling.

Siri tek til i 50% stilling, men aukar til full stilling frå august 2013.

Vi ynskjer Siri hjarteleg velkomen til oss!