Utkast til nasjonale resultat- og styringsindikatorer for folkebibliotek kom i juni. Det er mogleg å kommentera framlegget til 4. september. Utkast til nasjonale resultat- og styringsindikatorer for folkebibliotek kom i juni. Fram til 4. september kan alle kommentere framlegget på eigen prosjektblogg.  Etter 4. september vil prosjektgruppa revidere dokumentet og senda det ut til høyring. Framlegget finn du her Ágúst Magnússon