På dette kurset vil vi først få litt informasjon om Nasjonalbiblioteket. Deretter går vi over til NB digital, og vil få ein grundig presentasjon av tilbodet og opplæring i korleis søke i NB digital. Kurset har delar med både teori, demonstrasjon og praktisk oppgåveløysing.
NB! Ta med bærbar pc til bruk i oppgåveløysinga.

Førebels program:

10.00-10.45: Litt om Nasjonalbiblioteket.
10.45-11.00: Pause
11.00-11.45: Søk i NBdigital. Tilgang til digitalt materiale. Veksling mellom foredrag og oppgåveløysing.
11.45-12.30: Lunsj
12.30-13.30: Kurset fortset.
13.30-13.45: Pause
13.45-14.30: Kurset fortset.

Kurshaldarar: Gunnhild Holmen og Siri Røsbak Glosli

Pris: 400,-