Som tidlegare år blir det delt ut tilskot à kr 60 000. Litteraturen ein tar utgangspunkt i kan vere både norsk og urtanlandsk.

Fritt Ord utdjupar temaet på sine nettsider:

Hvilke tema rundt andre verdenskrig i Norge er fremdeles tabu? Hvilke kanoniserte skjønnlitterære verk om krig har fortsatt relevans i dag? Hvordan preger krigserfaringer dagens norske samfunn? Hvilken rolle kan litteraturen ha i forsoningsprosesser etter krig? Er Norge en fredsnasjon? Hvordan formidler man best krigslitteratur overfor barn og unge? Hvordan behandler litteraturen fremmedkriger-problematikk?

Søknadsfrist er 28. juni 2019.

Les meir på Fritt Ord sine nettsider