På dei stadene der det i tillegg til bokutlån også vert kulturprogram, er det Per Jostein Aarsand som står for underhaldinga. Han vil fortelje om skumle skrømt og morosame minne! Forestillinga vert tilpassa alderen på publikum , så her er alle hjarteleg velkomne. Her finn du meir informasjon om kulturprogrammet.

 

Les meir om stoppestader og tider her.