Den viktigaste kjelda for utvalet i utstillinga er ein artikkel der Noman Mubashir, kjent frå NRK TV, er intervjua og der kjem han fram med tips om bøker med eit fleirkulturelt perspektiv; Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2007/07/25/507078.html