• Finn boka i katalogen!
  • Klikk på «Sjekk ledig». Ved bestilling er det viktig å sjå kor mange bøker som er ledig.
  • Klikk på «Bestill klassesett». Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mogleg.
  • Vi brukar vanlegvis 1-3 dagar på å ekspedere ei bestilling. Ta kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.

Om bøkene er utlånte/reserverte:

  •  Vil vi sette skulen på venteliste og gi beskjed til lærar om når ein kan vente å få klassesettet. OBS: Det kan vere venteliste på bøkene, då vil det stå  «Reservering(ar): ...» under fana «Sjekk ledig».
  • Du kan bestille/reservere bøkene til ein bestemt dato – gi beskjed i kommentarfeltet!
  • Er nokre av bøkene du vil låne ledig? Gi beskjed i kommentarfeltet om du vil ha dei ledige bøkene tilsendt med det same og resten seinare.

Utsending av bøker:

  • Vi sender melding når klassesettet er sendt frå oss.
  • Bøkene blir sendt kostnadsfritt til næraste folkebibliotek (hovudbiblioteket). Skulen må sjølv hente og returnere bøkene til folkebiblioteket, som tek seg av vidaresending til fylkesbiblioteket.
  • Vi brukar vanlegvis 1-3 dagar på å ekspedere ei bestilling, men i periodar kan det ta lenger tid. Vi oppmodar om å ta direkte kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.

 

Personvern

Fylkesbiblioteket lagrar ein del opplysningar om lånarane for å kunne administrere utlån og andre tenester. I personvernerklæringa kan du lese meir om kva opplysingar som blir registrerte i utlånssystemet og korleis dei blir handsama.