Vel år for å vise årsmeldinga. Etter 2012 er det ikkje utarbeidd eigne årsmeldingar for fylkesbiblioteket, men er ein del av fylkeskommunen sine årsrapportar.

Årsmeldingar 2004-2012 (pdf-filer)

2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Årsmeldinger 2000-2003 (nettsider)

2003 | 2002 | 2001 | 2000