Hva er tittelen på ei lita bok som er teken inn i innkjøpsordninga, noko de sikkert har lagt merke til. Den er skriven av koreanaren Ko Un. Korleis formidle denne boka, tenkjer du kanskje? Enno ei utgjeving av Norsk Kulturråd som det er uråd å vise fram for brukarane av biblioteket, synest du kan hende? "Dette er dikt som ikke skal tolkes, men oppleves." Det skriv litteraturmedarbeidar Fredrik Wandrup i Dagbladet, http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/pdf.utv.php?pa=A&d=2008-02-04&p=38&read=1 Prøv boka.