Verdensbiblioteket.no er ein gratis, fleirspråkleg portal med e-bøker og lydbøker. Alle i Norge som opprettar ein brukar har gratis tilgang og kan strøyme uavgrensa. Verdensbiblioteket er ein felles nordisk digital teneste for formidling av e-bøker og lydbøker på fleire språk, og inneheld både barne- og vaksenbøker, skjønn- og fagbøker.

Sjå promoteringsvideoen her:

Verdensbiblioteket er eit samarbeid mellom nasjonalbiblioteka i Norge, Sverige og Danmark, og er støtta av Nordisk Ministerråd.