Som tidlegare år kombinerer vi den årlege presentasjonen av barne- og ungdomsbøker (IBBY) med eit seminar om lesing og barnelitteratur. I år samarbeider vi med  Ivar Aasen-tunet og Nynorsksenteret om prosjektet Klart vi les!, der eitt av elementa er eit seminar retta mot lærarar på 3.-7. trinn, bibliotekarar, kulturarbeidarar og formidlarar.

Delta begge dagar eller vel det som høver. Program med atterhald om endringar. Pogram til barnelitterære fagdagar 2016 (pdf)

Påmeldingsskjema

Test om viss eg endra RSS kommer opp igjen.