Fylkesbiblioteket skal vere eit regionalt utviklingsorgan, og skal bidra til utvikling av bibliotektenestene i fylket til beste for innbyggarane.

Dette betyr at vi