Utlån frå bokbåten i 2005-2009, pr. kommune

 

2005

2006

2007

2008

2009

Kommune

Stopp 

Lånarar

Utlån

Stopp

Lånarar

Utlån

Stopp 

Lånarar 

Ombord

Utlån 

Stopp 

Lånarar

Ombord

Utlån

Stopp

Lånarar

Ombord

Utlån

Askvoll

2

179

3260

2

101

2549

2

116

237

2164

2

106

192

2119

2

114

201

2376

Aurland

3

41

393

3

45

366

3

33

57

312

3

23

61

271

3

29

43

207

Balestrand

2

62

992

2

69

924

2

53

129

808

2

33

77

571

2

28

76

481

Bremanger

1

41

666

1

27

459

1

39

84

597

1

37

57

501

1

27

50

488

Flora 

7

201

2608

7

161

2120

8

158

549

1864

7+1*

148

540

1612

7+1*

129

543

1495

Gulen

5

187

3243

5

205

2938

5

177

394

3175

5

169

337

2845

5

150

324

2605

Hyllestad

           

1*(haust)

*

49

*

1*

*

82

*

2**

3

63

34

Høyanger

2

32

479

2

53

486

2

48

95

575

2

39

102

626

2

36

100

404

Leikanger

                   

1*(haust)

*

34

*

1*

*

106

*

Luster

3

44

1043

3

79

1405

3

77

167

1364

3

68

169

1354

3

94

210

1329

Lærdal

1

7

229

1

8

212

1

9

8

209

1

8

7

242

1

8

9

245

Selje

1

27

417

1

26

544

1

19

60

437

1

34

69

692

1

30

71

638

Solund

5

121

2251

5(v)/3(h)

111

1583

5

106

226

1417

4+1*

93

241

1349

4+1*

76

203

1290

Vik

2

71

3010

2

79

2790

3

81

140

2168

2

91

148

2864

2

87

159

3414

Vågsøy

2

34

301

2

28

329

2

22

41

226

2

21

51

274

2

18

40

238

Totalt

36

1047

18892

35

992

16705

39

938

2032

15316

37+4*

870

2167

15320

36+4*

829

2198

15244

* Kun kulturprogram, ikkje bokutlån.  I Florø er det fleire forestillingar på eitt "stopp".
** Hyllestad: 1 stopp berre med kulturprogram, 1 stopp med utlån men berre 1 gong pr år.

Kvart stopp blir besøkt 2 gangar pr år (haust og vinter/vår). Utlån inkluderer også depoet som blir sett att på mange av stoppa, og lån frå dette depotet mellom bokbåtbesøka.
Talet for lånarar viser berre kor mange som blir registrerte som lånarar, ikkje kor mange som er ombord. Lånarar blir berre registrert ein gong, dvs. om dei låner både haust og vinter blir dei talt berre ein gong.
"Ombord" viser kor mange som til saman var ombord på dei to turane.

Utlånstal frå bokbåten 1998-2009, fordelt på barnebøker og vaksenbøker

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

8 690

8 158

8 345

8 598

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

8 015

7 158

6 975

6 646

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

16 705

15 316

15 320

15 244

Totalt utlån på bokbussen pr. kommune 2006-2009  

Kommunar     

2006

2007

2008

2009

Bremanger      

1 151

814

1 376

1 095

Fjaler   

1 824

1721

2 602

1 117*

Førde   

2 178

2507

3 526

4 181

Høyanger   

626

921

761

728

Naustdal   

1 876

1830

2 278

2 246

Samla utlån   

7 655

7793

10 543

9 367


* I Fjaler har det vore problem med registreringa av utlån. Talet er er antageleg noko høgare.

Bremanger hadde 2 ekstra stopp skuleåret 2008/2009.
Det har vore ein god del feilkilder for statistikkrapporteringa frå bokbussen. Desse tala er reviderte, og kan avvike noko frå tal rapportert tidlegare.
For også tidlegare års statistikk (før 2006), gå til mobilstatistikken for 2006