Utlån frå bokbåten i 2005-2008, pr. kommune

 

2005

2006

2007

2008

Kommune

Stopp

Lånarar

Utlån       

Stopp

Lånarar

Utlån         

Stopp 

Lånarar 

Ombord

Utlån         

Stopp 

Lånarar

Ombord

Utlån         

Askvoll

2

179

3 260

2

101

2 549

2

116

237

2 164

2

106

192 

2 119

Aurland

3

41

393

3

45

366

3

33

57

312

3

23

61 

271

Balestrand

2

62

992

2

69

924

2

53

129

808

2

33

77 

571

Bremanger

1

41

666

1

27

459

1

39

84

597

1

37

57 

501

Flora 

7

201

2 608

7

161

2 120

8

158

549

1 864

7+2*

148

540 

1 612

Gulen

5

187

3 243

5

205

2 938

5

177

394

3 175

5

169

337 

2 845

Hyllestad

  

  

  

  

  

  

1* (haust)

 *

49

*

1*

*

82 

*

Høyanger

2

32

479

2

53

486

2

48

95

575

2

39

102 

626

Leikanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* (haust)

*

34 

*

Luster

3

44

1 043

3

79

1 405

3

77

167

1 364

3

68

169 

1 354

Lærdal

1

7

229

1

8

212

1

9

8

209

1

8

7

242

Selje

1

27

417

1

26

544

1

19

60

437

1

34

69 

692

Solund

5

121

2 251

5(v) /3 (h)

111

1 583

5

106

226

1 417

4+1*

93

241 

1 349

Vik

2

71

3 010

2

79

2 790

3

81

140

2 168

2

91

 148 

2 864

Vågsøy

2

34

301

2

28

329

2

22

41

226

2

21

 51 

274

Totalt

36

1 047

18 892

35

992

16 705

39

938

2 032

15 316

38 + 5*

870

2 167

15 320

* Kun kulturprogram, ikkje bokutlån.  I Florø er det fleire forestillingar på eitt "stopp".

Kvart stopp blir besøkt 2 gangar pr år (haust og vinter/vår). Utlån inkluderer også lån frå depot mellom bokbåtbesøka.
Talet for lånarar viser berre kor mange som blir registrerte som lånarar, ikkje kor mange som er ombord. Lånarar blir berre registrert ein gong, dvs. om dei låner både haust og vinter blir dei talt berre ein gong. Enkelte familiar låner alt på eitt namn. 
"Ombord" viser kor mange som til saman var ombord på dei to turane.

Utlånstal frå bokbåten 1998-2008

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

8 690

8 158

8345

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

8 015

7 158

6975

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

16 705

15 316

15 320

 

Totalt utlån på bokbussen pr. kommune 2005-2007   

Kommunar     

2005

2006

2007

2008

Bremanger      

1 044

1 151

814

1 376

Fjaler   

2 337

1 824

1721

2 602

Førde   

2 307

2 178

2507

3 526

Høyanger   

649

626

921

761

Naustdal   

2 135

1 876

1830

2 278

Stryn   

1 413

 

 

 

Samla utlån   

9 885

7 655

7793

10 543

Stryn slutta med bokbussen etter vårsemesteret 2005.
Bremanger hadde 2 nye stopp hausten 2008.

Det har vore ein del feilkilder for statistikkrapporteringa frå bokbussen. Desse tala er reviderte, og kan avvike noko frå tal rapportert tidlegare år.

For også tidlegare års statistikk (før 2005), gå til t.d. mobilstatistikken for 2006