Utlån frå bokbåten i 2005-2007, pr. kommune

Kommune

Tal stopp 2005

Lånarar

Utlån

Tal stopp 2006

Lånarar

Utlån

Tal stopp  2007

Lånarar

Ombord

Utlån

Askvoll

2

179

3 260

2

101

2 549

116 

237

2 164 

Aurland

3

41

393

3

45

366

33 

57

312 

Balestrand

2

62

992

2

69

924

53 

129

808 

Bremanger

1

41

666

1

27

459

39 

84

597 

Flora

7

201

2 608

7

161

2 120

158 

549

 1 864 

Gulen

5

187

3 243

5

205

2 938

177 

394

3 175 

Hyllestad

 

 

 

 

 

 

1 (kun haust)

 

49

Kun kulturprog.

Høyanger

2

32

479

2

53

486

48 

95

575 

Luster

3

44

1 043

3

79

1 405

77 

167

1 364 

Lærdal

1

7

229

1

8

212

8

209 

Selje

1

27

417

1

26

544

19 

60

437 

Solund

5

121

2 251

5(v) /3 (h)

111

1 583

106 

226

1 417 

Vik

2

71

3 010

2

79

2 790

81 

140

2 168 

Vågsøy

2

34

301

2

28

329

22 

41

226 

Totalt

36

1 047

18 892

35

992

16 705

39 

938 

2 032

15 316 

Kvart stopp blir besøkt 2 gangar pr år (haust og vinter/vår). Utlån inkluderer også lån frå depot mellom bokbåtbesøka.
Talet for lånarar viser berre kor mange som blir registrerte som lånarar, ikkje kor mange som er ombord. Lånarar blir berre registrert ein gong, dvs. om dei låner både haust og vinter blir dei talt berre ein gong. Enkelte familiar låner alt på eitt namn. 
"Ombord" viser kor mange som til saman var ombord på dei to turane.

Utlånstal frå bokbåten 1998-2007

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

8 690

8 158

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

8 015

7 158

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

16 705

15 316

 

Totalt utlån på bokbussen pr. kommune 2005-2007   

Kommunar     

2005

2006

2007

Bremanger      

1 044

1 151

814

Fjaler   

2 337

1 824

1721

Førde   

2 307

2 178

2507

Høyanger   

649

626

921

Naustdal   

2 135

1 876

1830

Stryn   

1 413

   

Samla utlån   

9 885

7 655

7793

Stryn slutta med bokbussen etter vårsemesteret 2005.

Det har vore ein del feilkilder for statistikkrapporteringa frå bokbussen. Desse tala er reviderte, og kan avvike noko frå tal rapportert tidlegare år. For også tidlegare års statistikk (før 2005), gå til t.d. mobilstatistikken for 2006