Utlån frå bokbåten i 2005-2006, pr. kommune

Kommune

Antall utl.- stopp 2005

Lånarar

Utlån

Antall utl.- stopp 2006

Lånarar

Utlån

Askvoll

2

179

3 260

2

101

2 549

Aurland

3

41

393

3

45

366

Balestrand

2

62

992

2

69

924

Bremanger

1

41

666

1

27

459

Flora

7

201

2 608

7

161

2 120

Gulen

5

187

3 243

5

205

2 938

Høyanger

2

32

479

2

53

486

Luster

3

44

1 043

3

79

1 405

Lærdal

1

7

229

1

8

212

Selje

1

27

417

1

26

544

Solund

5

121

2 251

5(v) /3 (h)

111

1 583

Vik

2

71

3 010

2

79

2 790

Vågsøy

2

34

301

2

28

329

Totalt

36

1 047

18 892

35

992

16 705

 

Utlånstal frå bokbåten 1998-2006

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

8 690

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

8 015

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

16 705

 

Totalt utlån på bokbussen pr. kommune 2001-2006   

Kommunar

2001

2002

2003

2004*

2005*

2006*

2007

Askvoll

1867

1875

1568

801

     

Bremanger

794

745

551

698

1044

1151

814

Fjaler

1764

2565

2158

2391

2337

1824

1721

Flora

1898

2205

2383

1906

     

Førde

1742

1621

2076

1913

2307

2178

2507

Høyanger

579

633

624

930

649

626

921

Naustdal

1752

1663

1225

2393

2135

1 876

1830

Stryn

3532

3427

2848

2334

1413

   

Samla utlån

13 928

14 734

13 433

13 366

9 885

7 655

7793

 * Det har vore ein del feilkilder for statistikkrapporteringa frå bokbussen. Før 2007 kan det ha vore rapportert for lite utlån på ein de stopp/kommunar.

Askvoll og Flora hadde siste bokbussturar våren 2004. 
Bremanger hadde berre eitt bokbusstopp frå hausten 2004.
Stryn slutta med bokbuss etter vårsemesteret 2005.