Program

09.30  Registrering og kaffi/te
10.00  Presentasjonar ved bibliotekfolk frå fylket:
           - Ylva Seljenes - Vågsøy
           - Kari Johanna Yttri - Sogndal
           - Ellen Borch Veum - Luster
11.15  Merete Byrøygard og Linn T. Sunne
12.00  Lunsj
12.30  Merete Byrøygard og Linn T. Sunne
15.15  Slutt
 
Pausar etter behov

Pris: 600 kr, inkl. lunsj

Påmeldingsskjema - bindande påmelding innan 1. mars