Program

09.30  Registrering og kaffi/te
10.00  Presentasjonar ved bibliotekfolk frå fylket:
          - Ylva Seljenes - Vågsøy
           - Kari Johanna Yttri - Sogndal
           - Ellen Borch Veum - Luster
           - Anja Aga Ramstad - fylkesbiblioteket
11.15  Merete Byrøygard og Linn T. Sunne
12.00  Lunsj
12.30  Merete Byrøygard og Linn T. Sunne
15.15  Slutt

Presenterte bøker - fil til nedlasting/utskrift (pdf)


Pausar etter behov

Pris: 600 kr, inkl. lunsj

Påmeldingsskjema - bindande påmelding innan 1. mars