Det kan søkast om midlar til foredrag, seminar, debattar, samtaler eller nettbasert formidling, enkeltarrangement eller til ein serie arrangement. Tiltaka bør gjennomførast innan 2016 eller 2017.

Enkeltpersonar eller organisasjonar som har avtale med bibliotek om arrangement er også velkomne til å søke. Det vert oppfordra til å lage prosjektskisse som gjer greie for tema, aktivitetar og tidsperspektiv, og budsjett og finansieringsplan må ligge ved. Send inn søknad via Fritt Ords søknadsportal innan 22. juni.

Les meir på frittord.no