Siri Ingvaldsen

Siri Ingvaldsen

Fylkesbiblioteksjef, 100 %
Fagleg og administrativ leiar av fylkesbiblioteket, oppfølging av fylkeskommunale planar, bibliotekpolitikk, bibliotekplanar- og strategi, rådgjeving bibliotekfaglege saker
907 89 828
siri.ingvaldsen@sfj.no

 

Ingrid Dræge

Ingrid Draege

Seniorrådgjevar, 100 %
Lokalhistoriske artiklar, transportordning, PressReader, forfattarnett, innkjøp e-bøker, katalogisering, samlingsutvikling, rådgjeving bibliotekfaglege saker, biblioteksamarbeid
57 63 79 56
ingrid.drage@sfj.no

 

Anja Angelskår Mjelde

Anja A Mjelde

Seniorrådgjevar, 100 %
Rådgjeving bibliotekfaglege saker, biblioteksamarbeid, e-bøker, bibliotekstatistikk, vevsider (utvikling/vedlikehald), forfattarnett, kurs, prosjekt, systemansvar Bibliofil
57 63 79 57
anja.angelskar.mjelde@sfj.no

 


Siv-Merethe Hatlem

Siv-Merethe HatlemRådgjevar, 100 % 
Lesegledarordning, Nynorske turbibliotek i dagsturhyttene, litteraturformidling barn og unge, biblioteksamarbeid, kurs- og kompetanseutvikling, prosjekt, nettsider (utvikling/vedlikehald), profilering av tilboda, sosiale medium
57 63 79 52
siv.hatlem@sfj.no

 

Anne Marit Ytterbø

Anne Marit Ytterbø

Konsulent, 60 %
Klassesett, samlingsutvikling, forfattarnett
57 63 79 55
anne.marit.ytterbo@sfj.no

 


 

Astrid Sundset Moe

Astrid Sundset MoeRådgjevar, 100 %, vikariat
Klassesett, nynorske turbibliotek i dagsturhyttene, biblioteknettsider og planlegging av kurs og fagsamlingar (m.a.).
57 63 79 53
astrid.sundset.moe@sfj.no

 

 

Anja Aga Ramstad

Anja Aga RamstadRådgjevar 100 %, prosjekt/engasjement ut oktober 2019.
Formidling til barn og unge, satsing på skulebibliotek, konferansar og fagsamlingar.
57 63 79 54
anja.aga.ramstad@sfj.no

 

 

Robert Haugen

Robert Haugen

Rådgjevar, 50 % (for tida sjukemeld)
Bibliotek i VGS, litteraturformidling til vaksne, spesielle brukargrupper, Leser søker bok, kurs, forfattarnett, rådgjeving bibliotekfaglege saker
57 63 79 59
robert.haugen@sfj.no

 

Anne Kari Faleide

Anne Kari FaleideBibliotekar, 30 % (for tida sjukemeld)
Fakturahandsaming og anna administrativt arbeid, skulebibliotekspørsmål, formidling, kurs og konferansar
57 63 79 50
anne.kari.faleide@sfj.no

 

Bente Elisabeth Lund

Bente Elisabeth Lund

Rådgjevar, 100 %. Permisjon