Siri Ingvaldsen

Siri Ingvaldsen

Fylkesbiblioteksjef, 100 %
Fagleg og administrativ leiar av fylkesbiblioteket, oppfølging av fylkeskommunale planar, bibliotekpolitikk, bibliotekplanar- og strategi, rådgiving bibliotekfaglege saker.
907 89 828
siri.ingvaldsen@sfj.no

 

Ingrid Dræge

Ingrid Draege

Spesialbibliotekar, 100 %
Lokalhistoriske artiklar, transportordning, PressReader, forfattarnett, innkjøp e-bøker, katalogisering, samlingsutvikling, rådgjeving bibliotekfaglege saker, biblioteksamarbeid.
57 63 79 56
ingrid.drage@sfj.no

 

Anja Angelskår Mjelde

Anja Angelskar Mjelde

Spesialbibliotekar, 100 %
Rådgjeving bibliotekfaglege saker, biblioteksamarbeid, e-bøker, bibliotekstatistikk, vevsider (utvikling/vedlikehald), forfattarnett, kurs, prosjekt, systemansvar Bibliofil.
57 63 79 57
anja.angelskar.mjelde@sfj.no

 

Robert Haugen

Robert Haugen

Rådgjevar, 50 % (for tida sjukemeld)
Bibliotek i VGS, litteraturformidling til vaksne, spesielle brukargrupper, Leser søker bok, kurs, forfattarnett, rådgjeving bibliotekfaglege saker.
57 63 79 59
robert.haugen@sfj.no

 

Bente Elisabeth Lund

Bente Elisabeth Lund

Rådgjevar, 100 %
Litteraturformidling og lesestimulering, innkjøp e-bøker, klassesett, skulebibliotek, Den kulturelle skulesekken, kurs og kompetanseutvikling, prosjektansvarleg «Lesarhistoria - ny veg til lesaren».
57 63 79 51
bente.lund@sfj.no

 

Siv-Merethe Hatlem

Siv-Merethe Hatlem

Rådgjevar, 100 % (50 % permisjon)
Vevsider (utvikling/vedlikehald), profilering av tilboda, sosiale medium, kurs og kompetanseutvikling, lesegledarordninga, prosjekt, biblioteksamarbeid.
57 63 79 52
siv.hatlem@sfj.no

 

Anne Marit Ytterbø

Anne Marit Ytterbø

Konsulent, 60 %
Klassesett, samlingsutvikling, forfattarnett
57 63 79 55
anne.marit.ytterbo@sfj.no

 

 

Anne Kari Faleide

Anne Kari Faleide

Konsulent, 30 % (for tida i permisjon/sjukemeld)
Administrativt arbeid; arkiv, post, fakturahandsaming
57 63 79 50
anne.kari.faleide@sfj.no