Vi ynskjer at alle skal kunne delta i samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsnivå, utdanningsnivå, digital kompetanse, sosial og økonomisk status, eller kvar ein kjem frå. Biblioteka arbeider med inkludering og tiltak retta mot ulike grupper, både kompetanseheving, formidling og inkluderingstiltak.

Aktuelle tiltak og satsingar:

  • Bok til alle
  • Leseombod
  • Digidel - Digital deltaking
  • Universell utforming
  • Språkkafé