Norsk kulturråd melder at frå og med 2009 blir ordninga med gratis tidsskrift til alle folkebiblioteka i landet gjort permanent. Det vil seie at tidsskrifta Arr, Bokvennen, Fett, Historie, Jazznytt, Kunsthåndverk, Marg, Norsk Shakespeare-og teatertidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Samtiden, Syn og Segn, Vagant, Vinduet og Z filmtidsskrift blir formidla gjennom innkjøpsordninga;  http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/tidsskrift-til-alle/