Rettleiing, fristar og lenke til pålogging finn de på Nasjonalbibliotekts sider for statistikkrapportering.

Fylkesbiblioteket får kopi av innloggingsinformasjon, og kan hjelpe dersom det 

 

Frister

Folkebibliotek: 15.4.2015
Mobile bibliotek: 15.4.2015
Fengselsbibliotek: 15.4.2015
Pasientbibliotek: 24.4.2015
Fylkesbibliotek ferdigstilling av folkebibliotek og mobile bibliotek: 29.4.2015
Fylkesbibliotek egen statistikk: 8.5.2014