Det er ikkje ofte ein ser brukartestar i vår bransje, så det er gledeleg at biblioteka no er via merksemd og får skryt for ei effektiv og framtidsretta løysing!

Grunnlaget for brukartesten er at Deichmann har lansert sitt nye utlånssystem med radiobrikke i bøkene sine. Brikka, ei såkalla RFID-brikke, har informasjon om strekkode og innebygd alarm. Fleire bibliotek har same løysing, eller ei løysing basert på skanning av strekkode. Det kan vere nyttig å sjå korleis løysinga vert oppfatta hjå ein gutt på 10 år, ikkje så ofte vi får tilbakemeldingar frå den aldersgruppa! I tillegg kan ein i kommentarane til artikkelen sjå andre sine erfaringar med utlånsautomatar.

Nokre av fordelane som vert nemnt med utlånsautomaten med RFID-brikke er at terminalen kan lese fleire bøker på same tid, det er berre å leggje stabelen på plata. Det er også ein fordel med tjuverisikra bøker, og ikkje minst frigjer utlånsautomaten tid for både lånarar som må stå i kø, og for dei tilsette som no får tid til å gjere andre oppgåver enn manuell handtering av kvart enkelt utlån. Med eit slikt system ivaretek ein også anonymiteten til lånarane, og dei som har ein terskel for å låne bøker på grunn av dette vil ha glede av ein utlånsautomat.

Les heile saka på NRK-beta sine nettsider, her er også bilete av maskina.