Kommuneopplysningar

Kommune

Namn

Gate 

Postadresse 

Postnr

Poststad

Telefon

Faks

Askvoll

Askvoll bibliotek

  

 

6980

Askvoll

57 73 33 33

 

Aurland

Aurland folkebibliotek

Aurlandsvangen

P.b. 74

5741

Aurland

57 63 32 74

57 63 32 74

Balestrand

Balestrand folkebibliotek

 

Postboks 153

6899

Balestrand

57 69 14 18

57 69 12 05

Bremanger

Bremanger folkebibliotek

Rådhuset

Postboks 104

6721

Svelgen

57 79 64 20

57 79 63 01

Eid

Eid folkebibliotek

Kaivegen 1

Postboks 214

6771

Nordfjordeid

57 86 08 64

57 86 17 03

Fjaler

Fjaler folkebibliotek

p.b.53

 

6961

Dale i Sunnfjord

57 73 80 17

57 73 80 01

Flora

Flora folkebibliotek

Markegt. 51

Postboks 73

6901

Florø

57 75 60 55

57 75 60 48

Førde

Førde bibliotek

Førdehuset

Postboks 144

6801

Førde

57 72 19 10

57 72 19 09

Gaular

Gaular folkebibliotek

 

 

6973

Sande i Sunnfjord

57 71 75 60

57 71 85 01

Gloppen

Gloppen folkebibliotek

Firdavegen 21

  

6823

Sandane

57 86 62 32

57 86 66 30

Gulen

Gulen folkebibliotek

 

 

5966

Eivindvik

57 78 42 00

57 78 20 99

Hornindal

Hornindal bibliotek

 

Postboks 24

6761

Hornindal

57 87 98 16

57 87 98 01

Hyllestad

Hyllestad folkebibliotek

 

Kommunehuset

6957

Hyllestad

57 78 95 40

57 78 86 95

Høyanger

Høyanger bibliotek

Marcus Thranesgt. 3

Postboks 124

6991

Høyanger

57 71 15 90

57 71 37 91

Jølster

Jølster folkebibliotek

 

Postboks 13

6843

Skei i Jølster

57 72 85 20

57 72 84 68

Leikanger

Leikanger folkebibliotek

Sognefjordvegen 46

Sognefjordvegen 46

6863

Leikanger

57 65 31 39

57 65 56 08

Luster

Luster folkebibliotek

Pyramiden senter

Postboks 94

6866

Gaupne

57 68 56 53

57 68 56 51

Lærdal

Lærdal folkebibliotek

Skulevegen 11

P.B. 83

6886

Lærdal

57 64 13 40

57 64 12 01

Naustdal

Naustdal bibliotek

 

Postboks 43

6806

Naustdal

57 81 61 16

57 81 61 01

Selje

Selje folkeboksamling

 

  

6740

Selje

57 85 67 00

57 85 74 98

Sogndal

Sogndal bibliotek

Hovevegen 2

Postboks 154

6851

Sogndal

57 62 96 60

57 62 96 61

Solund

Solund folkebibliotek

 

Postboks 83

6921

Hardbakke

57 78 62 37

57 78 62 01

Stryn

Stryn folkebibliotek

Tinggata 18

Postboks 355

6782

Stryn

57 87 47 64

57 87 48 69

Vik

Vik folkebibliotek

 

Pb. 184

6891

Vik i Sogn

57 69 80 25

  

Vågsøy

Vågsøy folkebibliotek

Gate 1

Postboks 254

6701

Måløy

57 85 00 15

57 85 18 33

Årdal

Årdal bibliotek

  

Boks 184

6882

Øvre Årdal

57 66 53 73

57 66 54 55

 

Kommune

Biblioteksjefens overordna

Politisk organ biblioteket er tilknytta

Reglem. på gr.lag av SBs veil. retn.linjer?

Biblioteksjef (/ansvarleg for opplysningane)

Askvoll

Skulesjef

Undervisningsutvalet

x

Randi Bjørneset

Aurland

Utviklingssjef

Hovudutval for utvikling

 

Elsa Stentvedt

Balestrand

Plan og utviklingssjef

Utval for plan og utvikling

 

Svanhild Mjåtveit Hundseth

Bremanger

Kultursjef

Oppvekstutvalet

x

Randi Tveit Solheim

Eid

skule- og fritidssjefen

skule-og fritidsetaten

x

Liv Wedvik

Fjaler

Leiar på tenesteeining kultur

Formannskapet /Kommunestyret

 

Hjørdis Åsnes

Flora

Kultursjef

Kulturutvalet

x

Eli Johanne Eidsvik

Førde

Kultursjef

Kulturutvalet

 

Marie Dombestein

Gaular

Skule- og kultursjef

Skule- og kulturutvalet

x

Svanhild Oppedal

Gloppen

Kultursjef

Nærings- og kulturvalet

x

Torill Berge

Gulen

Plan- og utviklingssjef

Hovudutval for plan og utvikling

x

Marit Sandal

Hornindal

Oppvekstsjef

Oppvekstutvalet

 

Atle Espe

Hyllestad

Seksjonsjef for oppvekst, kultur og underv.

Formannskap

 

Sigrid Solberg

Høyanger

Oppvekstsjefen

Komite for oppvekst

x

Jorun Systad

Jølster

Kultursjef

Oppvekst og kultur

x

Grete Skaar Sunde

Leikanger

Sektorleiar Oppvekst og omsorg

Sektorutval Oppvekst og omsorg

 

Ole Opheim Røthe

Luster

Rådmann

Luster forvaltningsråd

 

Ellen Pauline Borch

Lærdal

Kulturkonsulent

Nærings- og kulturetaten

 

Gerd Berit Tønjum

Naustdal

Rådgjevar oppvekst og kultur

Skule- og kulturutvalet

x

Britt Press Kringlen

Selje

Driftsrådgiver

Oppvekst og kultur

x

Svanhild Nilssen, vikar

Sogndal

Tenesteleiar for kultur og kundetorg

Kommunestyret

x

Gerd Vik

Solund

Næring og kultursjef

Formannskap

x

Randi Storøy

Stryn

Skule- og kultursjef

Skule og kultur

 

Anne Jorunn Røsøvåg Nesje

Vik

Rådmannen

Utval for skule, kultur og oppvekst

x

Liv Rege Engan

Vågsøy

rådmann

Oppvekst og kulturutval

 

Gunhild Eliassen

Årdal

Leiar for kultur

Formannskap/Komite for miljø og kultur

x

Erik Eriksen

 

Kommune

E-post

URL til heimeside

Tal barn 01.01.02

Tal vaksne 01.01.02

Tal innb. 01.01.02

Askvoll

biblioteket@its2000.no

http://www.hafs.ws.no

685

2 659

3 344

Aurland

aurland.folkebibl@aurland.folkebibl.no

http://www.aurland.folkebibl.no/

366

1 441

1 807

Balestrand

bfolkebi@online.no

 

314

1 192

1 506

Bremanger

brembib@bremanger.kommune.no

http://www.bremanger.kommune.no/brembib/

781

3 312

4 093

Eid

biblioteket@eid.kommune.no

http://eid.kommune.no/

1 258

4 500

5 758

Fjaler

biblioteket@fjaler.kommune.no

 

522

2 413

2 935

Flora

biblioteket@flora.kommune.no

 

2 604

8 719

11 323

Førde

marie.dombestein@forde.kommune.no

http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm

2 613

8 152

10 765

Gaular

gaulb1@online.no

http://www.gaular.folkebibl.no/

586

2 238

2 824

Gloppen

gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no

 

1 162

4 554

5 716

Gulen

gulenbib@online.no

 

521

1 952

2 473

Hornindal

atle.espe@hornindal.kommune.no

 

283

914

1 197

Hyllestad

hyllestad_bibliotek@hotmail.com

http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/hyllestad/index.htm

303

1 225

1 528

Høyanger

jorun.systad@hoyanger.kommune.no

http://www.hoyanger.folkebibl.no

934

3 698

4 632

Jølster

gskaars@online.no

 

649

2 329

2 978

Leikanger

leik-bib@leikanger.folkebibl.no

http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm

450

1 749

2 199

Luster

gaupne@luster.folkebibl.no

http://www.luster.folkebibl.no

1 064

3 904

4 968

Lærdal

Laerdal.bibliotek@laerdal. kommune.no

 

430

1 748

2 178

Naustdal

bibliotek@naustdal.kommune.no

http://www.naustdal.kommune.no/bibliotek/

582

2 169

2 751

Selje

biblioteket.selje@selje.online.no

 

644

2 393

3 037

Sogndal

skranke@sogndal.folkebibl.no

http://www.sogndal.folkebibl.no

1 394

5 210

6 604

Solund

solund@online.no

 

157

764

921

Stryn

postmottak.bib@stryn.kommune.no

http://www.stryn.kommune.no

1 410

5 324

6 734

Vik

bibliotek@vik kommune.no

 

543

2 372

2 915

Vågsøy

vagsoy@c2i.net

 

1 276

5 109

6 385

Årdal

bibloev@ardal.kommune.no

http://ardal.kommune.no/

1 042

4 667

5 709

Sogn og Fjordane    

22 573

84 707 107 280

Ressursar

Kommune

Avdelingar

Komb.bibl. av desse

Areal

Nye lokale i m2

Avdelingar lagt ned

Lesesals- og studieplassar

Bokbåt

Bokbuss

Stoppestadar for båt/buss

v/hovudbibl.

v/avdelingane

Askvoll

2

2

398

 

1

6

4

x

x

8

Aurland

1

 

182

 

 

0

0

x

  

3

Balestrand

2

 

160

 

 

1

0

x

 

2

Bremanger

6

 

506

118

 

5

0

x

x

4

Eid

3

2

628

 

 

4

6

  

   

 

Fjaler

3

1

193

 

 

0

0

 

x

4

Flora

3

1

576

150

 

20

6

x

x

21

Førde

1

 

550

 

 

20

0

 

x

8

Gaular

3

 

355

 

 

14

10

 

 

 

Gloppen

3

2

400

 

 

27

0

 

 

 

Gulen

4

 

386

 

   

5

0

x

 

5

Hornindal

1

 

245

 

 

15

0

 

 

 

Hyllestad

1

 

167

 

 

0

0

 

 

 

Høyanger

7

4

975

   

 

15

10

x

x

9

Jølster

2

1

317

   

   

10

0

 

 

 

Leikanger

1

 

282

 

   

6

0

 

 

 

Luster

7

2

 

   

 

10

10

 x

 

3

Lærdal

1

   

264

 

   

4

0

x

 

1

Naustdal

1

 

130

  

 

0

0

 

x

3

Selje

3

1

328

 

 

8

4

x

 

1

Sogndal

2

 

620

 

 

23

0

 

 

 

Solund

1

 

 

 

 

0

0

x

 

6

Stryn

2

 

432

 

1

45

4

x

x

12

Vik

5

 5

 

 

  

16

12

x

 

2

Vågsøy

3

 

650

 

 

6

4

x

 

2

Årdal

2

 

640

 

 

20

8

 

  

 

Sogn og Fjordane

70

21

9 384

268

2

280

78

14

8

94

 

Kommune

Hovudbibl., timar ope

Avdelingane, timar ope

etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Askvoll

6

27

46

  

  

2

2

42

 

  

Aurland

5

20

52

x

  

 

 

 

 

  

Balestrand

6

12

46

  

  

2

2

46

 

  

Bremanger

4

15

48

  

  

5

17

42

x

  

Eid

3

28

48

  

  

2

10

42

 

  

Fjaler

2

22

52

x

  

3,5

10

40

x

 

Flora

6

34

52

x

  

4

10,5

38

 

 

Førde

9

41

52

x

  

 

 

 

 

 

Gaular

3

13

48

 

  

4

16

42

 

 

Gloppen

8

40

52

x

  

3

29

42

 

 

Gulen

6

10

46

 

  

9

11

42

  

 

Hornindal

3

43

50

x

  

 

 

 

  

 

Hyllestad

2

19

48

 

  

 

 

 

 

 

Høyanger

6

38

52

x

  

7,25

18,25

42

 

 

Jølster

2

14

48

 

  

2

7

46

 

 

Leikanger

4

13

50

 

  

 

 

 

 

 

Luster

2

21

52

 

  

9

25

42

 

 

Lærdal

4

16

46

 

  

 

 

 

 

 

Naustdal

3

15

52

x

  

 

 

 

 

  

Selje

4

12

50

 

  

4,5

11

42

 

 

Sogndal

4

34

52

x

  

2

4

42

 

  

Solund

5

12

45

 

    

  

  

 

 

 

Stryn

2

46

52

x

  

 

5

42

 

 

Vik

7

12

42

 

  

4

14

42

 

 

Vågsøy

6

23

47

 

  

3

8

44

 

 

Årdal

3

28

52

 

  

3

23,5

52

 

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

10

  0

 

 

 

2

0

 

Kommune

Biblioteksjef m/ fagutd.

Biblioteksjef u/ fagutd.

Fagutdanna bibliotekar

Kontorfagleg personale

Andre tilsette

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Askvoll

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

0,65

 

1

0,21

Aurland

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

Balestrand

 

 

 

  

1

0,5

 

 

 

 

1

0,07

 

1

0,04

Bremanger

1

 

1

 

 

  

 

 

 

 

6

0,97

 

 

 

Eid

 

 

 

 

1

0,8

 

 

 

 

2

1,4

 

 

 

Fjaler

 

 

 

 

1

0,8

 

 

 

 

3

0,76

 

 

 

Flora

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

4

1,6

 

 

 

Førde

1

 

1

 

 

 

1

1

1,8

1

4

2,15

 

 

 

Gaular

 

1

0,7

 

 

 

 

 

 

 

1

0,88

 

 

 

Gloppen

 

2

1

 

 

 

 

1

0,5

1

1

1,52

 

 

 

Gulen

 

1

0,64

 

 

 

 

 

 

 

3

0,43

 

1

0,11

Hornindal

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,15

 

 

 

Hyllestad

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

Høyanger

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

5

2,667

 

1

0,18

Jølster

 

 

 

 

1

0,7

 

 

 

 

1

0,25

 

 

 

Leikanger

 

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

1

0,84

 

 

 

Luster

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

1,45

 

 

  

Lærdal

 

 

 

 

1

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0,4

Selje

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

3

0,9

 

1

0,05

Sogndal

 

2

1

 

 

 

1

2

1,75

 

2

0,65

 

1

 

Solund

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

 

 

 

 

1

0,1

Stryn

 

1

0,96

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

 

 

1

0,64

 

 

 

 

3

0,52

 

 

 

Vågsøy

 

1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

3

0,86

 

  

 

Årdal

1

 

1

 

 

 

 

1

0,7

 

3

1,88

 

 

 

Sogn og Fjordane

6

9

11,6

2

11

8,89

4

5

6,75

4

55

21,697

0

8

1,09

 

Kommune

Heiltidstilsette totalt

Deltidstilsette totalt

Årsverk totalt

Vakttimar pr veke *

Personaltimar pr veke **

Prosentdel av personalressursane brukt til publikumsbetjening

Askvoll

1

3

1,86

29

61,9

46,8

Aurland

 

2

1,2

20

45

44,4

Balestrand

 

3

0,61

14

21,4

65,4

Bremanger

1

6

1,97

38

73,9

51,4

Eid

 

3

2,2

57,5

82,5

69,7

Fjaler

 

4

1,56

38

58,5

65

Flora

2

4

3,6

70

135

51,9

Førde

3

5

4,95

70

185,6

37,7

Gaular

 

2

1,58

29

59,3

48,9

Gloppen

1

4

3,02

64

113,3

56,5

Gulen

 

5

1,18

21

40,1

52,4

Hornindal

 

2

0,65

24,4

24,4

100

Hyllestad

 

2

1

19

37,5

50,7

Høyanger

3

6

3,847

75,25

137,5

54,8

Jølster

  

2

0,95

21

35,6

59

Leikanger

   

2

1,34

26

50,3

51,7

Luster

1

4

2,45

46

91,9

50,1

Lærdal

   

1

0,75

16

28,1

56,9

Naustdal

1

1

1,4

15

37,5

40

Selje

 

5

1,45

23

52,5

43,8

Sogndal

1

7

3,4

58

127,5

45,5

Solund

   

2

0,7

12

22,5

53,3

Stryn

1

1

1,96

65

73,5

88,4

Vik

 

4

1,16

26

43,5

59,8

Vågsøy

 

4

1,66

35

62,3

56,2

Årdal

1

4

3,58

70

134,3

52,1

Sogn og Fjordane

16

88

50,027

982,15

1835,4

 

* Vakttimar = opningstid * tal personar på vakt
** Personaltimar = (årsverk totalt - årsverk "andre") * 37,5 

Økonomi

Kommune

Rekneskap 2002

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

480 000

150 000

5 000

45 000

18 000

23 000

127 810

848 810

155 000

46,35

Aurland

478 000

105 000

 

11 000

162 000

209 000

68 000

1 033 000

105 000

58,11

Balestrand

172 334

60 000

 

 

 

10 000

37 500

279 834

60 000

39,84

Bremanger

691 000

199 000

 

24 000

34 000

 

93 000

1 041 000

199 000

48,62

Eid

1 197 274

171 633

 

 

19 097

220 267

176 620

1 784 891

171 633

29,81

Fjaler

479 000

121 000

20 000

21 000

40 000

 

48 000

729 000

141 000

48,04

Flora

1 087 812

357 266

25 434

110 000

51 700

676 656

141 167

2 450 035

382 700

33,80

Førde

1 558 145

238 375

 

47 166

115 714

599 883

246 726

2 806 009

238 375

22,14

Gaular

433 174

85 525

15 284

 

11 959

25 630

84 775

656 347

100 809

35,70

Gloppen

1 313 478

261 055

40 574

 

 

  

323 763

1 938 870

301 629

52,77

Gulen

342 206

51 302

15 437

11 600

4 066

 

43 488

468 099

66 739

26,99

Hornindal

128 000

56 653

 

 

41 804

1 000

 

227 457

56 653

47,33

Hyllestad

407 378

55 278

5 314

 

15 588

  

21 055

504 613

60 592

39,65

Høyanger

1 204 164

212 799

89 958

35 034

81 942

26 600

120 228

1 770 725

302 757

65,36

Jølster

317 691

87 194

 

 

12 570

201 372

81 791

700 618

87 194

29,28

Leikanger

290 000

80 000

17 000

 

49 000

247 000

87 000

770 000

97 000

44,11

Luster

926 196

340 261

55 524

11 600

70 633

268 307

87 456

1 759 977

395 785

79,67

Lærdal

292 860

150 540

 

1 160

41 950

   

92 500

579 010

150 540

69,12

Naustdal

285 880

81 336

10 405

23 200

22 261

   

16 083

439 165

91 741

33,35

Selje

420 738

73 599

16 590

4 640

18 517

  

51 429

585 513

90 189

29,70

Sogndal

1 422 880

297 057

  

  

103 832

1 334 496

81 573

3 239 838

297 057

44,98

Solund

215 248

63 729

6 000

19 720

2 000

   

25 515

332 212

69 729

75,71

Stryn

677 601

183 476

12 546

89 661

24 475

  

89 583

1 077 342

196 022

29,11

Vik

359 063

206 780

  

9 280

4 066

 

15 365

594 554

206 780

70,94

Vågsøy

403 548

56 097

 

5 800

7 300

 

58 697

531 442

56 097

8,79

Årdal

1 305 714

213 224

40 000

  

87 950

444 267

154 630

2 245 785

253 224

44,36

Sogn og Fjordane

16 889 384

3 958 179

375 066

469 861

1 040 424

4 287 478

2 373 754

29 394 146

4 333 245

40,39

 

Kommune

Budsjett 2003

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

535 900

95 000

5 000

45 000

20 000

 

90 000

790 900

100 000

29,90

Aurland

612 000

145 000

 

10 000

36 000

214 000

55 000

1 072 000

145 000

80,24

Balestrand

192 296

40 000

 

 

 

10 500

27 000

269 796

40 000

26,56

Bremanger

665 000

191 000

 

27 000

30 000

 

33 000

946 000

191 000

46,67

Eid

879 400

140 000

 

 

30 000

218 000

197 000

1 464 400

140 000

24,31

Fjaler

377 000

110 000

20 000

21 000

42 000

 

34 000

604 000

130 000

44,29

Flora

1 159 000

332 000

18 000

104 000

48 000

676 000

131 000

2 468 000

350 000

30,91

Førde

1 671 406

290 000

 

51 000

95 000

613 900

191 300

2 912 606

290 000

26,94

Gaular

577 819

97 600

23 000

 

5 000

23 000

89 000

815 419

120 600

42,71

Gloppen

1 321 000

255 000

40 000

 

 

  

326 000

1 942 000

295 000

51,61

Gulen

268 600

51 700

15 000

30 000

4 000

 

62 800

432 100

66 700

26,97

Hornindal

140 300

30 000

 

 

42 000

1 000

 

213 300

30 000

25,06

Hyllestad

303 000

82 000

5 000

 

20 000

 

36 000

446 000

87 000

56,94

Høyanger

1 230 000

178 000

60 000

30 000

100 000

26 600

68 000

1 692 600

238 000

51,38

Jølster

314 000

90 000

 

 

14 000

115 000

83 000

616 000

90 000

30,22

Leikanger

197 000

76 000

17 000

 

54 000

261 000

89 000

694 000

93 000

42,29

Luster

735 800

268 800

53 000

13 000

40 500

235 000

239 400

1 585 500

321 800

64,77

Lærdal

286 305

190 000

 

2 000

26 000

 

84 600

588 905

190 000

87,24

Naustdal

304 600

79 000

12 000

24 000

22 000

 

15 000

456 600

91 000

33,08

Selje

444 136

74 000

10 000

3 500

18 500

 

98 964

649 100

84 000

27,66

Sogndal

1 099 000

270 000

 

 

94 000

1 389 000

194 000

3 046 000

270 000

40,88

Solund

228 000

59 000

6 000

21 000

2 000

 

34 000

350 000

65 000

70,58

Stryn

677 200

176 000

 

77 200

30 000

 

87 000

1 047 400

176 000

26,14

Vik

412 787

190 000

 

10 000

10 000

 

32 000

654 787

190 000

65,18

Vågsøy

467 000

51 000

 

2 700

7 400

 

40 900

569 000

51 000

7,99

Årdal

1 189 000

283 000

40 000

 

88 000

486 000

137 000

2 223 000

323 000

56,58

Sogn og Fjordane

16 287 549

3 844 100

324 000

471 400

878 400

4 269 000

2 474 964

28 549 413

4 168 100

38,85

 

Media

Kommune

BARNEBØKER

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - barnebøker

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

75

346

421

7

49

56

1 595

9 765

11 360

Aurland

40

149

189

2

4

6

1 599

7 984

9 583

Balestrand

16

86

102

0

154

154

1 838

4 492

6 330

Bremanger

102

422

524

0

1 218

1 218

1 987

10 120

12 107

Eid

56

234

290

8

76

84

1 871

9 624

11 495

Fjaler

39

295

334

21

257

278

1 139

8 284

9 423

Flora

216

521

737

17

23

40

3 190

13 511

16 701

Førde

203

591

794

14

430

444

4 045

16 652

20 697

Gaular

133

469

602

30

593

623

1 582

8 172

9 754

Gloppen

156

704

860

38

243

281

2 663

12 203

14 866

Gulen

40

270

310

2

6

8

888

7 492

8 380

Hornindal

30

127

157

0

4

4

508

3 409

3 917

Hyllestad

42

187

229

0

282

282

937

6 070

7 007

Høyanger

196

834

1 030

134

256

390

2 933

14 612

17 545

Jølster

113

323

436

23

120

143

1 041

5 626

6 667

Leikanger

29

173

202

17

255

272

640

3 802

4 442

Luster

423

785

1 208

39

114

153

5 273

13 048

18 321

Lærdal

75

88

163

5

8

13

712

1 891

2 603

Naustdal

102

170

272

3

4

7

416

2 816

3 232

Selje

45

260

305

2

12

14

2 237

8 729

10 966

Sogndal

196

431

627

15

41

56

1 860

9 067

10 927

Solund

32

179

211

0

0

0

856

5 095

5 951

Stryn

120

505

625

6

15

21

1 164

7 889

9 053

Vik

213

447

660

15

84

99

3 205

11 888

15 093

Vågsøy

57

385

442

1

11

12

1 536

7 919

9 455

Årdal

128

391

519

406

88

494

3 424

10 466

13 890

Sogn og Fjordane

2 877

9 372

12 249

805

4 347

5 152

49 139

220 626

269 765

 

Kommune

BØKER, VAKSNE

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - bøker, vaksne

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

136

523

659

10

140

150

8 897

17 145

26 042

Aurland

82

421

503

1

11

12

3 169

8 094

11 263

Balestrand

19

225

244

30

323

353

2 726

9 029

11 755

Bremanger

210

779

989

371

1 427

1 798

11 677

31 540

43 217

Eid

223

595

818

81

43

124

11 815

20 673

32 488

Fjaler

97

604

701

54

548

602

6 346

20 603

26 949

Flora

673

573

1 246

301

849

1 150

20 766

27 386

48 152

Førde

400

571

971

808

160

968

29 040

26 363

55 403

Gaular

454

727

1 181

359

1 135

1 494

5 317

10 817

16 134

Gloppen

378

797

1 175

68

580

648

14 586

31 329

45 915

Gulen

99

596

695

2

985

987

5 940

15 447

21 387

Hornindal

53

320

373

0

5

5

2 807

9 349

12 156

Hyllestad

125

371

496

33

73

106

5 028

12 974

18 002

Høyanger

516

1 283

1 799

509

1 924

2 433

17 152

40 908

58 060

Jølster

144

326

470

78

431

509

4 942

12 176

17 118

Leikanger

104

304

408

30

252

282

2 533

7 084

9 617

Luster

772

1 074

1 846

503

632

1 135

14 557

22 381

36 938

Lærdal

325

386

711

0

5

5

3 559

4 045

7 604

Naustdal

135

416

551

1

5

6

833

18 225

19 058

Selje

130

515

645

0

2

2

9 663

15 300

24 963

Sogndal

669

710

1 379

136

862

998

12 396

12 691

25 087

Solund

76

195

271

0

0

0

3 734

8 207

11 941

Stryn

526

547

1 073

15

19

34

8 296

17 446

25 742

Vik

321

540

861

72

696

768

10 678

17 803

28 481

Vågsøy

68

707

775

0

199

199

9 526

23 703

33 229

Årdal

463

690

1 153

1 629

2 194

3 823

17 038

21 551

38 589

Sogn og Fjordane

7 198

14 795

21 993

5 091

13 500

18 591

243 021

462 269

705 290

 

Kommune

BØKER TOTALT (barn + vaksne)

Tilvekst - totalt

Avgang - totalt

Bestand - totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

211

869

1 080

17

189

206

10 492

26 910

37 402

Aurland

122

570

692

3

15

18

4 768

16 078

20 846

Balestrand

35

311

346

30

477

507

4 564

13 521

18 085

Bremanger

312

1 201

1 513

371

2 645

3 016

13 664

41 660

55 324

Eid

279

829

1 108

89

119

208

13 686

30 297

43 983

Fjaler

136

899

1 035

75

805

880

7 485

28 887

36 372

Flora

889

1 094

1 983

318

872

1 190

23 956

40 897

64 853

Førde

603

1 162

1 765

822

590

1 412

33 085

43 015

76 100

Gaular

587

1 196

1 783

389

1 728

2 117

6 899

18 989

25 888

Gloppen

534

1 501

2 035

106

823

929

17 249

43 532

60 781

Gulen

139

866

1 005

4

991

995

6 828

22 939

29 767

Hornindal

83

447

530

0

9

9

3 315

12 758

16 073

Hyllestad

167

558

725

33

355

388

5 965

19 044

25 009

Høyanger

712

2 117

2 829

643

2 180

2 823

20 085

55 520

75 605

Jølster

257

649

906

101

551

652

5 983

17 802

23 785

Leikanger

133

477

610

47

507

554

3 173

10 886

14 059

Luster

1 195

1 859

3 054

542

746

1 288

19 830

35 429

55 259

Lærdal

400

474

874

5

13

18

4 271

5 936

10 207

Naustdal

237

586

823

4

9

13

1 249

21 041

22 290

Selje

175

775

950

2

14

16

11 900

24 029

35 929

Sogndal

865

1 141

2 006

151

903

1 054

14 256

21 758

36 014

Solund

108

374

482

0

0

0

4 590

13 302

17 892

Stryn

646

1 052

1 698

21

34

55

9 460

25 335

34 795

Vik

534

987

1 521

87

780

867

13 883

29 691

43 574

Vågsøy

125

1 092

1 217

1

210

211

11 062

31 622

42 684

Årdal

591

1 081

1 672

2 035

2 282

4 317

20 462

32 017

52 479

Sogn og Fjordane

10 075

24 167

34 242

5 896

17 847

23 743

292 160

682 895

975 055

 

Kommune

ABONNEMENT

Tidsskrift

Aviser

Abonnement, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

 

17

35

 

 

8

 

17

43

Aurland

 

 

30

 

 

9

 

 

39

Balestrand

 

 

24

 

 

6

 

 

30

Bremanger

8

3

78

2

1

16

10

4

94

Eid

 

1

63

1

 

12

1

1

75

Fjaler

3

 

46

 

 

6

3

 

52

Flora

1

 

94

 

 

21

1

 

115

Førde

8

4

118

 

 

24

8

4

142

Gaular

 

 

62

 

 

1

 

 

63

Gloppen

 

 

84

 

 

8

 

 

92

Gulen

 

 

28

 

 

1

 

 

29

Hornindal

 

 

29

 

 

2

 

 

31

Hyllestad

 

12

50

 

 

4

 

12

54

Høyanger

10

6

126

 

1

9

10

7

135

Jølster

2

2

26

 

 

6

2

2

32

Leikanger

4

4

34

 

 

4

4

4

38

Luster

 

6

97

 

 

9

 

6

106

Lærdal

16

 

34

 3

 

6

19

 

40

Naustdal

1

 

24

 

 

2

1

 

26

Selje

1

6

35

 

 

2

1

6

37

Sogndal

 

 

101

 

 

11

 

 

112

Solund

3

3

23

 

 

2

3

3

25

Stryn

 

 

36

 

 

10

 

 

46

Vik

 

 

67

 

 

5

 

 

72

Vågsøy

 

4

45

 

2

4

 

6

49

Årdal

47

10

236

 

 

15

47

10

251

Sogn og Fjordane

104

78

1 625

6

4

203

110

82

1 828

 

Kommune

 

ANDRE MEDIA

Musikkinnspelingar - Barn

Musikkinnspelingar - Vaksne

Musikkinnspelingar - Totalt

Lydbøker - Barn

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

19

 

596

20

 

600

39

 

1 196

20

  

95

Aurland

6

3

40

71

13

897

77

16

937

10

4

193

Balestrand

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

87

Bremanger

7

  

20

74

  

185

81

  

205

15

  

82

Eid

3

 

27

543

1

578

546

1

605

20

6

241

Fjaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

42

Flora

3

 

44

15

3

940

18

3

984

61

1

335

Førde

17

5

93

324

8

2 593

341

13

2 686

63

7

188

Gaular

 

 

127

 

 

228

 

 

355

21

 

438

Gloppen

2

1

850

 

 

 

2

1

850

70

10

974

Gulen

 

 

1

 

 

 

 

 

1

13

1

105

Hornindal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Hyllestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

 

Høyanger

9

 

84

115

3

2 280

124

3

2 364

44

3

265

Jølster

 

 

 

57

38

624

57

38

624

 

 

 

Leikanger

11

8

31

70

102

513

81

110

544

5

4

62

Luster

 

 

 

247

126

943

247

126

943

 

 

 

Lærdal

 

6

4

 

 

21

 

6

25

150

 

219

Naustdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

2

312

Selje

 

 

30

 

 

 

 

 

30

2

 

246

Sogndal

22

10

120

78

3

952

100

13

1 072

52

1

508

Solund

7

 

200

114

 

300

121

 

500

1

 

130

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

33

 

 

40

 

 

73

2

2

17

Vågsøy

4

 

10

 

 

79

4

 

89

 

 

12

Årdal

 

 

 

77

6

1 793

77

6

1 793

 

 

 

Sogn og Fjordane

110

33

2 310

1 805

303

13 566

1 915

336

15 876

617

44

4 559

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

 

Lydbøker - Vaksne

Lydbøker- Totalt

Video/DVD - Barn

Video/DVD - Vaksne

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

30

 

105

50

 

200

17

 

117

30

 

143

Aurland

6

2

140

16

6

333

9

7

250

6

3

191

Balestrand

1

 

91

9

 

178

20

15

254

23

11

436

Bremanger

19

 

152

34

 

234

93

4

662

130

3

378

Eid

47

3

339

67

9

580

12

 

98

12

 

115

Fjaler

8

 

48

15

 

90

12

2

100

7

 

127

Flora

55

 

455

116

1

790

65

4

481

26

 

56

Førde

3

 

135

66

7

323

38

27

145

45

15

197

Gaular

8

  

229

29

 

667

 

 

68

 

 

68

Gloppen

 

  

  

70

10

974

58

9

676

 

 

0

Gulen

29

  

159

42

1

264

12

1

172

5

1

69

Hornindal

2

 

2

10

 

10

50

12

524

 

 

0

Hyllestad

4

 

150

16

3

150

 

 

 

14

2

262

Høyanger

69

4

340

113

7

605

156

71

798

237

76

1 297

Jølster

9

15

75

9

15

75

 

 

 

36

29

374

Leikanger

7

5

161

12

9

223

31

4

370

35

8

268

Luster

75

2

124

75

2

124

 

 

 

375

45

1 467

Lærdal

143

 

224

293

 

443

 

 

120

 

 

71

Naustdal

20

 

107

53

2

419

46

4

220

28

1

107

Selje

10

 

290

12

 

536

47

9

363

23

 

265

Sogndal

57

 

420

109

1

928

1

 

3

3

 

73

Solund

2

 

109

3

 

239

5

 

152

15

 

95

Stryn

121

 

550

121

 

550

 

 

 

81

3

391

Vik

13

 

222

15

2

239

27

 

103

118

26

1 101

Vågsøy

2

1

43

2

1

55

 

 

13

4

1

51

Årdal

82

4

575

82

4

575

 

 

 

73

7

485

Sogn og Fjordane

822

36

5 245

1 439

80

9 804

699

169

5 689

1 326

231

8 087

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

 

ANDRE MEDIA (forts)

Video/DVD - Totalt

CD-rom - Barn

CD-rom - Vaksne

CD-rom - Totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

47

 

260

3

 

5

 

 

 

3

 

5

Aurland

15

10

441

4

2

13

3

 

3

7

2

16

Balestrand

43

26

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger

223

7

1 040

15

1

26

4

 

6

19

1

32

Eid

24

 

213

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Fjaler

19

2

227

4

 

8

 

 

 

4

 

8

Flora

91

4

537

 

 

 

 

 

10

 

 

10

Førde

83

42

342

 

 

 

12

1

25

 12

1

25

Gaular

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloppen

58

9

676

 

 

21

 

 

 

 

 

21

Gulen

17

2

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornindal

50

12

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllestad

14

2

262

 

1

6

 

 

1

 

1

7

Høyanger

393

147

2 095

50

10

142

11

2

58

61

12

200

Jølster

36

29

374

 

 

 

9

11

62

9

11

62

Leikanger

66

12

638

 

 

4

 

 

 

 

 

4

Luster

375

45

1 467

14

 

42

 

 

 

 14

 

42

Lærdal

 

 

191

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

74

5

327

 

 

6

 

 

3

 

 

9

Selje

70

9

628

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Sogndal

4

 

76

19

2

55

 

 

1

19

2

56

Solund

20

 

247

2

 

10

2

 

20

4

 

30

Stryn

81

3

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

145

26

1 204

 

 

12

 

 

 

 

 

12

Vågsøy

4

1

64

 

 

 

 

 

11

 

 

11

Årdal

73

7

485

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sogn og Fjordane

2 025

400

13 776

111

16

352

41

14

209

152

30

561

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

TOTALT ANTAL MEDIA
(bøker, aviser, tidsskrift, andre media)

"Anna"

Andre media, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

 

 

  

139

 

1 661

1 219

223

39 106

Aurland

 

 

 

115

34

1 727

807

52

22 612

Balestrand

 

  

  

52

26

868

398

533

18 983

Bremanger

 

 

2 510

357

8

4 021

1 880

3 028

59 439

Eid

 

 

59

637

10

1 459

1 746

219

45 517

Fjaler

 

 

 

38

2

325

1 076

882

36 749

Flora

9

 

67

234

8

2 388

2 218

1 198

67 356

Førde

15

 

284

517

63

3 660

2 290

1 479

79 902

Gaular

 

 

 

29

 

1 158

1 812

2 117

27 109

Gloppen

2

2

10

132

22

2 531

2 167

951

63 404

Gulen

 

 

5

59

3

511

1 064

998

30 307

Hornindal

 

 

949

60

12

1 483

590

21

17 587

Hyllestad

 

 

 

30

6

419

755

406

25 482

Høyanger

22

2

164

713

171

5 428

3 552

3 001

81 168

Jølster

 

 

 

111

93

1 135

1 019

747

24 952

Leikanger

 

 

1

159

131

1 410

773

689

15 507

Luster

 

1

24

711

174

2 600

3 765

1 468

57 965

Lærdal

 

 

13

293

6

672

1 186

24

10 919

Naustdal

46

 

 

173

7

755

997

20

23 071

Selje

 

 

14

82

9

1 212

1 033

31

37 178

Sogndal

9

1

390

241

17

2 522

2 247

1 071

38 648

Solund

2

 

9

150

 

1 025

635

3

18 942

Stryn

8

 

108

210

3

1 049

1 908

58

35 890

Vik

 

 

 

160

28

1 528

1 681

895

45 174

Vågsøy

 

4

37

10

6

256

1 227

223

42 989

Årdal

24

54

743

256

71

3 601

1 975

4 398

56 331

Sogn og Fjordane

137

64

5 387

5 668

910

45 404

40 020

24 735

1 022 287

IKT i biblioteka

Kommune

DATAMASKINER

- med internettilgang

- med tilgang eigen katalog

- med tilgang andre ressursar

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt i biblioteket

Askvoll

7

3

10

 

3

3

7

3

10

7

3

10

Aurland

2

2

5

1

2

3

3

2

5

3

2

5

Balestrand

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Bremanger

6

4

8

 

2

2

6

4

7

6

4

8

Eid

9

11

12

1

3

3

3

4

6

11

8

15

Fjaler

4

2

6

 

1

1

4

2

6

4

2

6

Flora

2

4

6

1

4

5

1

 

1

4

5

8

Førde

7

6

13

7

7

14

6

6

13

7

7

14

Gaular

3

2

5

3

2

5

 

1

1

3

2

5

Gloppen

5

6

10

 

4

4

   

6

5

5

6

10

Gulen

4

4

4

 

1

1

 

1

1

4

4

4

Hornindal

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Hyllestad

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Høyanger

6

9

9

6

12

13

6

12

12

6

9

14

Jølster

2

2

4

1

2

3

2

2

4

2

2

4

Leikanger

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

Luster

4

9

9

 

4

5

1

 

1

5

5

10

Lærdal

1

2

3

 

2

2

1

2

3

1

2

3

Naustdal

2

1

3

1

1

2

2

2

4

2

2

4

Selje

3

3

3

2

4

4

3

3

5

5

8

8

Sogndal

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

Solund

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Stryn

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Vik

6

4

10

4

1

5

7

5

10

7

5

10

Vågsøy

1

1

1

 

1

1

1

1

1

2

3

3

Årdal

5

4

9

5

4

9

6

4

9

6

4

10

Sogn og Fjordane

93

95

158

42

76

109

73

76

132

104

99

179

 

Kommune

% av bestanden reg. i elektronisk katalog (ca-tal)

Katalog tilgjengeleg  på internett?

Antal avdelingar med tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum rettleiing i bruk av internett

Askvoll

61 %

 

2

1

1

Aurland

100 %

x

1

1

1

Balestrand

85 %

 

1

1

1

Bremanger

85 %

 

3

3

1

Eid

99 %

 

3

3

3

Fjaler

95 %

 

2

2

1

Flora

91 %

 

1

1

 

Førde

95 %

x

1

1

1

Gaular

100 %

x

3

3

 

Gloppen

95 %

 

3

3

2

Gulen

74 %

 

2

2

 

Hornindal

 

 

1

1

1

Hyllestad

98 %

 

1

1

 

Høyanger

66 %

x

5

4

2

Jølster

96 %

 

2

2

1

Leikanger

98 %

x

1

1

 

Luster

107 %

 

4

4

4

Lærdal

100 %

 

1

1

1

Naustdal

100 %

 

1

1

 

Selje

100 %

 

3

3

1

Sogndal

100 %

x

1

1

1

Solund

73 %

 

1

1

1

Stryn

72 %

x

1

1

 

Vik

 

 

5

4

1

Vågsøy

100 %

 

1

1

 

Årdal

100 %

x

2

2

2

Sogn og Fjordane

 

8

52

49

26

Verksemd

Kommune

UTLÅN BØKER (NB! inkl ikkje utlån frå buss/båt)

Utlån barnebøker

Utlån bøker, vaksne

Totalt utlån bøker

Bokutlån pr. innbyggjar

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

811

3 832

4 643

1 474

1 893

3 367

2 285

5 725

8 010

2,40

Aurland

634

2 428

3 062

2 127

2 347

4 474

2 761

4 775

7 536

4,17

Balestrand

4 421

2 556

6 977

1 584

2 376

3 960

6 005

4 932

10 937

7,26

Bremanger

1 589

5 944

7 533

2 207

5 441

7 648

3 796

11 385

15 181

3,71

Eid

1 228

6 470

7 698

5 863

6 627

12 490

7 091

13 097

20 188

3,51

Fjaler

507

3 206

3 713

1 366

3 533

4 899

1 873

6 739

8 612

2,93

Flora

2 018

8 941

10 959

9 488

6 814

16 302

11 506

15 755

27 261

2,41

Førde

3 423

17 776

21 199

17 023

15 096

32 119

20 446

32 872

53 318

4,95

Gaular

685

4 673

5 358

1 279

1 790

3 069

1 964

6 463

8 427

2,98

Gloppen

2 577

11 692

14 269

5 687

8 042

13 729

8 264

19 734

27 998

4,90

Gulen

180

1 686

1 866

883

2 776

3 659

1 063

4 462

5 525

2,23

Hornindal

137

1 029

1 166

614

1 717

2 331

751

2 746

3 497

2,92

Hyllestad

481

3 506

3 987

1 007

2 265

3 272

1 488

5 771

7 259

4,75

Høyanger

4 585

10 493

15 078

5 112

10 267

15 379

9 697

20 760

30 457

6,58

Jølster

2 165

5 918

8 083

1 855

3 535

5 390

4 020

9 453

13 473

4,52

Leikanger

376

1 884

2 260

1 706

3 119

4 825

2 082

5 003

7 085

3,22

Luster

3 798

10 114

13 912

5 259

10 228

15 487

9 057

20 342

29 399

5,92

Lærdal

347

860

1 207

823

3 772

4 595

1 170

4 632

5 802

2,66

Naustdal

618

3 668

4 286

1 035

3 744

4 779

1 653

7 412

9 065

3,30

Selje

309

3 345

3 654

862

2 417

3 279

1 171

5 762

6 933

2,28

Sogndal

2 109

9 538

11 647

9 600

10 821

20 421

11 709

20 359

32 068

4,86

Solund

156

527

683

592

2 051

2 643

748

2 578

3 326

3,61

Stryn

1 097

7 092

8 189

4 046

5 278

9 324

5 143

12 370

17 513

2,60

Vik

2 476

5 778

8 254

3 268

2 868

6 136

5 744

8 646

14 390

4,94

Vågsøy

789

6 276

7 065

1 928

5 802

7 730

2 717

12 078

14 795

2,32

Årdal

957

4 620

5 577

3 544

9 344

12 888

4 501

13 964

18 465

3,23

Sogn og Fjordane

38 473

143 852

182 325

90 232

133 963

224 195

128 705

277 815

406 520

3,79

 

Kommune

 

UTLÅN ANDRE MEDIA (inkl. ikkje utlån frå bokbuss/-båt)

Musikk

Lydbøker

Video/DVD

CD-ROM

Anna

Totalt utlån andre media

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Askvoll

300

202

502

243

237

480

855

863

1 718

30

 

30

 

2 730

Aurland

185

450

635

800

1 080

1 880

922

1 421

2 343

92

 

92

63

5 013

Balestrand

 

 

 

225

203

428

 

5 778

5 778

 

 

 

 

6 206

Bremanger

22

343

365

153

140

293

3 494

2 062

5 556

100

13

113

1 722

8 049

Eid

 

340

340

37

208

245

1 012

537

1 549

 

 

 

1 500

3 634

Fjaler

 

 

 

48

88

136

1 116

807

1 923

 

 

 

6

2 065

Flora

102

707

809

1 730

1 402

3 132

3 980

422

4 402

 

 

 

165

8 508

Førde

202

1 472

1 674

2 362

1 553

3 915

3 224

2 378

5 602

 

11

11

1 309

12 511

Gaular

80

116

196

529

105

634

301

447

748

 

 

 

 

1 578

Gloppen

2 696

 

2 696

  

 

0

1 996

2 431

4 427

 

 

 

103

7 226

Gulen

2

 

2

185

285

470

547

241

788

 

 

 

2

1 262

Hornindal

 

 

 

58

17

75

1 879

 

1 879

 

 

 

 

1 954

Hyllestad

 

 

 

184

101

285

745

478

1 223

 

 

 

370

1 878

Høyanger

267

741

1 008

646

475

1 121

10 837

6 204

17 041

814

175

989

1 418

21 577

Jølster

130

213

343

157

40

197

1 302

109

1 411

 

 

 

663

2 614

Leikanger

72

153

225

183

391

574

1 861

4 119

5 980

15

 

15

 

6 794

Luster

 

331

331

 

888

888

4 851

5 196

10 047

491

 

491

1 293

13 050

Lærdal

18

31

49

331

247

578

745

374

1 119

 

 

 

15

1 761

Naustdal

 

 

 

799

 

799

2 971

1 375

4 346

 

 

 

10

5 155

Selje

6

 

6

203

122

325

2 638

609

3 247

 

 

 

18

3 596

Sogndal

515

852

1 367

1 695

1 693

3 388

6

107

113

302

5

307

615

5 790

Solund

96

51

147

193

9

202

515

482

997

8

10

18

5

1 369

Stryn

 

47

47

 

1 226

1 226

0

4 826

4 826

 

 

 

 

6 099

Vik

22

37

59

25

169

194

3 082

1 681

4 763

 

 

 

 

5 016

Vågsøy

14

28

42

64

23

87

118

42

160

 

 

 

8

297

Årdal

 

811

811

 

826

826

 

2 693

2 693

 

 

 

3 437

7 767

Sogn og Fjordane

4 729

6 925

11 654

10 850

11 528

22 378

48 997

45 682

94 679

1 852

214

2 066

12 722

143 499

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har utlånstal fordelt på barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

 

UTLÅN ALLE MEDIA

Totalt utlån

Utlån pr. innb.

Lån frå bokbuss/bokbåt

Totalt utlån

Utlån pr innb.

Ikkje inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Askvoll

10 740

3,21

5 049

15 792

4,72

Aurland

12 549

6,94

835

13 391

7,41

Balestrand

17 143

11,38

1 173

18 327

12,17

Bremanger

23 230

5,68

1 308

24 544

6,00

Eid

23 822

4,14

 

23 826

4,14

Fjaler

10 677

3,64

2 580

13 261

4,52

Flora

35 769

3,16

4 864

40 636

3,59

Førde

65 829

6,12

1 621

67 456

6,27

Gaular

10 005

3,54

  

10 009

3,54

Gloppen

35 224

6,16

 

35 230

6,16

Gulen

6 787

2,74

2 441

9 231

3,73

Hornindal

5 451

4,55

   

5 456

4,56

Hyllestad

9 137

5,98

 

9 143

5,98

Høyanger

52 034

11,23

936

52 981

11,44

Jølster

16 087

5,40

 

16 092

5,40

Leikanger

13 879

6,31

 

13 885

6,31

Luster

42 449

8,54

1 782

44 240

8,90

Lærdal

7 563

3,47

274

7 840

3,60

Naustdal

14 220

5,17

1 663

15 888

5,78

Selje

10 529

3,47

427

10 959

3,61

Sogndal

37 858

5,73

 

37 864

5,73

Solund

4 695

5,10

2 394

7 094

7,70

Stryn

23 612

3,51

3 897

27 513

4,09

Vik

19 406

6,66

2 044

21 457

7,36

Vågsøy

15 092

2,36

668

15 762

2,47

Årdal

26 232

4,59

 

26 237

4,60

Sogn og Fjordane

550 019

5,13

33 956

583 980

5,44

 

Kommune

ANNA VERKSEMD

Besøk

Henvendingar (Referansesp. e.l.)

Brukarorienteringar

Arrangement

Utstillingar

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Askvoll

5 100

475

10

10

150

  

  

  

3

3

Aurland

15 000

310

  

  

  

   

 

 

   

Balestrand

 

 

2

1

33

1

1

42

   

Bremanger

13 984

2 826

2

2

36

 

 

 

8

2

Eid

16 594

2 865

7

7

140

8

8

328

8

4

Fjaler

9 920

300

2

1

23

1

1

16

 

 

Flora

53 950

4 875

11

11

224

3

3

95

14

4

Førde

90 500

9 550

2

 

12

33

28

653

17

10

Gaular

5 345

491

7

7

110

7

6

85

6

1

Gloppen

30 187

 

8

8

 

13

 

310

 

 

Gulen

3 631

566

 

  

   

  

5

66

 

 

Hornindal

3 363

93

1

1

28

2

2

116

   

 

Hyllestad

6 050

2 500

2

2

25

2

1

32

12

6

Høyanger

47 561

 

13

5

105

26

15

656

20

9

Jølster

5 000

3 000

27

22

1 000

4

3

150

10

5

Leikanger

9 000

2 500

1

1

30

2

2

100

1

 

Luster

31 801

5 267

35

20

800

4

1

200

20

7

Lærdal

 

 

  

  

  

4

 

60

 

 

Naustdal

12 454

512

 

 

 

1

1

80

 

 

Selje

5 659

25

10

9

105

  

 

 

 

 

Sogndal

47 994

2 692

12

12

285

9

2

467

13

 

Solund

2 031

150

2

1

23

 

 

 

 

 

Stryn

29 846

5 182

6

4

84

1

1

50

1

1

Vik

 

 

3

3

32

2

2

41

3

3

Vågsøy

11 440

1 310

12

10

252

3

3

68

 

 

Årdal

27 677

  

18

14

 

6

3

 

50

25

Sogn og Fjordane

484 087

45 489

193

151

3 497

132

88

3 615

186

80

 

Kommune

Oppsøkjande verksemd

FJERNLÅN

Antal lånarar

Antal besøk pr år

Antal inst. som får besøk

Antal besøk pr år

Depotsaml.?

Fjernlånsbestillingar

"Fjernlånsdokument"

motteke

sendt ut

motteke

sendt ut

Askvoll

 

 

 

 

 

10

370

374

10

Aurland

 

 

2

2

x

20

498

514

20

Balestrand

 

 

 

 

x

 

210

204

 

Bremanger

6

22

4

 

 

 

183

172

 

Eid

3

10

4

4

x

16

415

400

14

Fjaler

 

 

3

1

x

5

595

565

3

Flora

 

 

 

 

 

8

757

754

14

Førde

 

 

1

12

 

 

765

726

 

Gaular

 

 

1

10

x

 

 

243

 

Gloppen

 

 

6

10

x

 

 

549

 

Gulen

10

37

 

 

 

14

223

239

8

Hornindal

 

 

1

6

 

  

257

251

 

Hyllestad

 

 

1

0

x

10

262

247

10

Høyanger

4

8

2

12

x

20

568

507

20

Jølster

4

24

1

2

x

 

354

314

 

Leikanger

 

 

 

 

 

29

253

210

27

Luster

4

12

3

16

x

8

553

584

40

Lærdal

 

 

 

 

 

14

273

265

10

Naustdal

 

 

 

 

 

4

168

161

4

Selje

 

 

1

1

x

 

156

138

 

Sogndal

 

 

 

 

 

38

500

547

57

Solund

2

2

1

1

 

8

198

195

8

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

1 029

12

Vik

4

7

 

 

 

5

180

168

5

Vågsøy

7

6

3

8

 

5

979

927

5

Årdal

 

 

3

12

x

5

697

651

5

Sogn og Fjordane

44

128

37

97

12

219

9 414

10 934

272

 

Kommune

Samarbeid

Formalisert samarbeid:

m/ grunnskule

m/vidaregåande

m/andre skular

om fjernstudentar

m/arkiv

m/museum

om servicetorg

andre

Askvoll

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurland

x

 

 

 

 

 

 

 

Balestrand

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger

x

 

 

 

 

 

 

 

Eid

 

 

  

 

 

 

 

 

Fjaler

x

 

 

 

 

 

 

Samarbeid om turistinformasjon

Flora

x

 

 

 

 

 

 

 

Førde

x

 

 

 

 

 

 

Fylkesbibliotek

Gaular

x

 

 

 

 

 

 

 

Gloppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornindal

x

 

 

 

 

 

 

 

Hyllestad

x

 

 

 

 

 

 

barnehagane i kommunen

Høyanger

x

x

 

 

 

 

 

 

Jølster

x

 

 

 

 

 

 

 

Leikanger

x

  

 

 

 

 

 

 

Luster

x

 

 

 

 

 

 

barnehagar

Lærdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

x

 

 

  

 

 

 

 

Selje

x

 

 

 

 

 

 

Barnehage

Sogndal

x

x

 

 

 x

x

 

 

Solund

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågsøy

 

 

 

 

x

 

 

 

Årdal

x

x

  

 

x

 

 

AOF

Sogn og Fjordane

16

3

0

0

3

1

 0

6