Kommuneopplysningar

Kommune

Namn

Gate

Postadresse

Postnr

Poststad

Telefon

Faks

Askvoll

Askvoll bibliotek

-

-

6980

Askvoll

57 73 33 33

-

Aurland

Aurland folkebibliotek

Aurlandsvangen

P.b. 74

5741

Aurland

57 63 32 74

57 63 32 74

Balestrand

Balestrand folkebibliotek

-

Postboks 153

6899

Balestrand

57 69 14 18

57 69 12 05

Bremanger

Bremanger folkebibliotek

Rådhuset

Postboks 1

6723

Svelgen

57 79 64 20

57 79 63 01

Eid

Eid folkebibliotek

Kaivegen 1

Postboks 214

6771

Nordfjordeid

57 86 08 64

57 86 17 03

Fjaler

Fjaler folkebibliotek

p.b.53

-

6961

Dale i Sunnfjord

57 73 80 17

57 73 80 01

Flora

Flora folkebibliotek

Markegt. 51

Postboks 73

6901

Florø

57 74 97 79

57 74 10 23

Førde

Førde bibliotek

Førdehuset

Postboks 144

6801

Førde

57 72 19 10

57 72 19 09

Gaular

Gaular folkebibliotek

-

-

6973

Sande i Sunnfjord

57 71 75 60

57 71 85 01

Gloppen

Gloppen folkebibliotek

-

-

6823

Sandane

57 86 62 32

57 86 66 30

Gulen

Gulen folkebibliotek

-

-

5966

Eivindvik

57 78 42 00

57 78 20 99

Hornindal

Hornindal bibliotek

-

Postboks 24

6761

Hornindal

57 87 98 11

57 87 98 01

Hyllestad

Hyllestad folkebibliotek

-

Kommunehuset

6957

Hyllestad

57 78 95 40

57 78 86 95

Høyanger

Høyanger bibliotek

-

Postboks 124

6991

Høyanger

57 71 15 90

57 71 37 91

Jølster

Jølster folkebibliotek

-

Postboks 13

6843

Skei i Jølster

57 72 85 20

57 72 84 68

Leikanger

Leikanger folkebibliotek

Sognefjordvegen 46

Sognefjordvegen 46

6863

Leikanger

57 65 31 39

57 65 56 08

Luster

Luster folkebibliotek

Pyramiden senter

Postboks 94

6866

Gaupne

57 68 56 53

57 68 56 51

Lærdal

Lærdal folkebibliotek

Skulevegen 11

P.B. 83

6886

Lærdal

57 66 65 41

57 66 64 22

Naustdal

Naustdal bibliotek

-

Postboks 43

6806

Naustdal

57 81 61 16

57 81 61 01

Selje

Selje folkeboksamling

-

-

6740

Selje

57 85 67 00

57 85 74 98

Sogndal

Sogndal bibliotek

Hovevegen 2

Postboks 154

6851

Sogndal

57 62 96 60

57 62 96 61

Solund

Solund folkebibliotek

-

Postboks 63

6921

Hardbakke

57 78 62 37

57 78 62 01

Stryn

Stryn folkebibliotek

Tinggata 18

Postboks 355

6782

Stryn

57 87 47 64

57 87 48 69

Vik

Vik folkebibliotek

-

Pb. 184

6891

Vik i Sogn

57 69 80 25

-

Vågsøy

Vågsøy folkebibliotek

Gate 1

Postboks 254

6701

Måløy

57 85 00 15

57 85 18 33

Årdal

Årdal bibliotek

-

Boks 184

6882

Øvre Årdal

57 66 53 73

57 66 54 50

 

Kommune

E-post

URL til heimeside

Tal barn 01.01.01

Tal vaksne 01.01.01

Tal innbyggjarar 01.01.01

Askvoll

ask-bib@frisurf.no

-

575

2804

3 379

Aurland

aurland.folkebibl@aurland.folkebibl.no

http://www.aurland.folkebibl.no/

328

1499

1 827

Balestrand

bfolkebi@online.no

-

293

1237

1 530

Bremanger

brembib@bremanger.kommune.no

http://www.bremanger.kommune.no/brembib/

676

3463

4 139

Eid

biblioteket@eid.kommune.no

http://eid.kommune.no/

1113

4687

5 800

Fjaler

biblioteket@fjaler.kommune.no

-

451

2485

2 936

Flora

biblioteket@flora.kommune.no

-

2279

9019

11 298

Førde

marie.dombestein@forde.kommune.no

http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm

2302

8345

10 647

Gaular

gaulb1@online.no

http://www.gaular.folkebibl.no/

525

2332

2 857

Gloppen

gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no

-

993

4701

5 694

Gulen

gulenbib@online.no

-

445

2028

2 473

Hornindal

atle.espe@hornindal.kommune.no

-

252

966

1 218

Hyllestad

hyllestad.bib@sol.no

-

271

1287

1 558

Høyanger

jorun.systad@hoyanger.kommune.no

-

832

3821

4 653

Jølster

gskaars@online.no

-

577

2391

2 968

Leikanger

leik-bib@leikanger.folkebibl.no

http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm

367

1821

2 188

Luster

gaupne@luster.folkebibl.no

http://www.luster.kommune.fjordinfo.no/luster/lubib.htm

925

4029

4 954

Lærdal

Laerdal.bibliotek@laerdal. kommune.no

-

385

1816

2 201

Naustdal

bibliotek@naustdal.kommune.no

http://www.naustdal.kommune.no/bibliotek/

507

2221

2 728

Selje

biblioteket.selje@selje.online.no

-

574

2490

3 064

Sogndal

skranke@sogndal.folkebibl.no

http://www.sogndal.folkebibl.no

1234

5413

6 647

Solund

solund@online.no

-

139

798

937

Stryn

postmottak.bib@stryn.kommune.no

http://www.stryn.kommune.no

1231

5543

6 774

Vik

-

-

461

2482

2 943

Vågsøy

vagsoy@c2i.net

-

1123

5294

6 417

Årdal

bibloevr@ardal.kommune.no

http://ardal.kommune.no/bibliotek

920

4840

5 760

 

Kommune

Biblioteksjefens overordna

Politisk organ biblioteket er tilknytta

Biblioteksjef

Reglem. på gr.lag av SBs veil. retn.linjer?

Askvoll

Skulesjef

Undervisningsutvalet

Randi Bjørneset

ja

Aurland

Utviklingssjef

Hovudutval for utvikling

Grethe Vikesland

nei

Balestrand

Plan og utviklingssjef

Utval for plan og utvikling

Svanhild Mjåtveit Hundseth

nei

Bremanger

Kultursjef

Oppvekstutvalet

Randi Tveit Solheim

ja

Eid

skule- og fritidssjefen

skule-og fritidsetaten

Liv Wedvik

ja

Fjaler

Leiar på tenesteeining kultur

Formannskapet /Kommunestyret

Hjørdis Åsnes

nei

Flora

Kultursjef

Kulturutvalet

Eli Johanne Eidsvik

ja

Førde

Kultursjef

Kulturutvalet

Marie Dombestein

nei

Gaular

Skule- og kultursjef

Skule- og kulturutvalet

Svanhild Oppedal

ja

Gloppen

Kultursjef

Nærings- og kulturvalet

Torill Berge

ja

Gulen

Kultur og næringssjef

Hovudutval for kultur, næring og landbruk

Marit Sandal

ja

Hornindal

Oppvekstsjef

Oppvekstutvalet

Atle Espe

nei

Hyllestad

Næring- og kultursjef

Formannskap

Marit Dale Hatlem

nei

Høyanger

Kultursjef

Komite for oppvekst

Jorun Systad

ja

Jølster

Kultursjef

Oppvekst og kultur

Grete Skaar Sunde

ja

Leikanger

Sektorleiar Oppvekst og omsorg

Sektorutval Oppvekst og omsorg

Ole Opheim Røthe

nei

Luster

Rådmann

Luster forvaltningsråd

Ellen Pauline Borch

nei

Lærdal

Kulturkonsulent

Nærings- og kulturetaten

Gerd Berit Tønjum

nei

Naustdal

Seksjonsleiar kultur

Skule- og kulturutvalet

Britt Press Kringlen

ja

Selje

Driftsrådgiver

Oppvekst og kultur

Borgny Dam-Nielsen

ja

Sogndal

Sektorleiar for kultur og næring

Hovudutval for kultur og næring

Gerd Vik/ Signe Witsø

ja

Solund

Næring og kultursjef

Hovudutval for næring og kultur

Randi Storøy

ja

Stryn

Skule- og kultursjef

Skule og kultur

Anne Jorunn Røsøvåg Nesje

nei

Vik

Rådmannen

Utval for skule , kultur og oppvekst

Liv Rege Engan

ja

Vågsøy

rådmann

Oppvekst og kulturutval

Gunhild Eliassen

nei

Årdal

Leiar for kultur

Formannskap/Komite for miljø og kultur

Gry Hatlelid

ja

Sogn og Fjordane

-

-

 

15

Ressursar

Kommune

Avdelingar

Komb.bibl. av desse

Areal

Nye lokale i m2

Oppussa lokale i m2

Avdelingar lagt ned

Lesesals- og studieplassar

Bokbåt

Bokbuss

Stoppestadar for båt/buss

v/hovudbibl.

v/ avdelingane

Askvoll

3

2

500

 

 

  

6

4

x

x

8

Aurland

1

  

  

 

  

  

0

0

x

  

3

Balestrand

2

  

160

 

  

  

1

0

x

  

1

Bremanger

6

 

458

 

 

 

2

0

x

x

4

Eid

3

2

628

 

 

 

4

6

 

 

 

Fjaler

3

1

341

 

 

 

0

0

 

x

4

Flora

3

1

576

 

 

 

20

6

x

x

21

Førde

1

 

550

 

 

 

20

0

 

x

8

Gaular

3

 

355

 

 

 

14

10

 

 

 

Gloppen

3

1

400

 

 

 

30

0

 

 

 

Gulen

4

 

386

 

 

 

5

0

x

 

5

Hornindal

1

 

245

 

 

 

15

0

 

 

 

Hyllestad

1

 

167

 

 

 

0

0

 

 

 

Høyanger

7

4

975

 

 

 

15

10

x

x

10

Jølster

2

1

317

 

 

 

10

0

 

 

 

Leikanger

1

 

282

 

 

  

0

0

 

 

 

Luster

7

4

 

 

 

 

10

10

x

 

3

Lærdal

1

 

264

  

 

2

4

0

x

 

1

Naustdal

1

 

147

 

 

 

1

0

 

x

3

Selje

3

 

328

 

 

 

8

4

x

 

1

Sogndal

2

 

620

 

 

 

23

0

 

 

 

Solund

1

 

 

 

 

 

0

0

x

 

8

Stryn

2

 

432

 

 

 

45

4

x

x

12

Vik

5

5

 

 

 

 

16

12

x

 

2

Vågsøy

3

 

650

 

 

  

6

4

x

 

2

Årdal

2

 

640

 

 

 

20

8

 

 

 

Sogn og Fjordane

71

21

9421

0

0

2

275

78

14

8

96

 

Kommune

Hovudbibl., timar ope

 

Avdelingane, timar ope

 

etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Askvoll

6

27

48

 

 

3,5

6

48

 

 

Aurland

4

26

52

x

 

0

0

0

 

 

Balestrand

6

12

42

 

 

2

2

42

 

  

Bremanger

4

15

48

 

 

12

19

42

  

  

Eid

6

38

52

x

 

4

12

42

  

 

Fjaler

2

22

52

x

 

3,5

10

40

 

 

Flora

6

34

52

x

 

4

10,5

40

 

 

Førde

9

41

52

x

 

0

0

0

 

 

Gaular

3

13

48

 

 

4

16

42

 

 

Gloppen

8

40

52

x

 

3

24

42

 

 

Gulen

6

10

46

 

 

9

11

42

 

 

Hornindal

3

43

50

x

 

0

0

0

 

  

Hyllestad

2

19

49

 

 

0

0

0

 

 

Høyanger

6

38

52

x

 

7,25

18,25

42

 

 

Jølster

2

14

48

 

 

5

8

48

 

 

Leikanger

10

13

52

 

 

0

0

0

 

 

Luster

2

21

52

 

  

9

25

47

  

  

Lærdal

4

16

46

 

 

0

0

0

 

 

Naustdal

3

15

52

x

 

0

0

0

 

 

Selje

4

12

46

 

 

7

14

42

 

 

Sogndal

4

34

52

x

 

2

4

42

 

 

Solund

5

12

50

 

 

0

0

0

 

 

Stryn

2

46

52

x

 

0

5

42

 

 

Vik

7

12

42

 

 

8

16

42

 

 

Vågsøy

6

23

47

 

 

3

8

47

 

 

Årdal

3

28

52

 

 

3

23,5

52

 

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

11

0

 

 

 

0

0

 

Kommune

Biblioteksjef m/ fagutd.

Biblioteksjef u/ fagutd.

Fagutdanna bibliotekar

Kontorfagleg personale

Andre tilsette

 

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Askvoll

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

0,65

 

2

0,24

Aurland

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

Balestrand

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,07

 

 

 

Bremanger

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

6

0,97

 

 

 

Eid

 

 

 

 

1

0,8

1

1

1,5 

 

2

1,4

 

 

 

Fjaler

 

 

 

  

1

0,8

 

 

 

 

3

0,76

 

 

 

Flora

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

4

1,6

 

 

 

Førde

1

 

1

 

 

 

1

1

1,8

1

2

2,05

 

 

 

Gaular

 

1

0,7

 

 

 

 

 

 

 

1

0,88

 

 

 

Gloppen

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

4

3,02

 

 

 

Gulen

 

1

0,64

 

 

 

 

 

 

 

3

0,43

 

1

0,11

Hornindal

 

 

  

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,15

 

 

 

Hyllestad

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

Høyanger

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

5

2,667

 

 

Jølster

 

 

 

 

1

0,7

 

 

 

 

1

0,25

 

 

 

Leikanger

 

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

Luster

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

1,45

 

 

 

Lærdal

 

 

 

 

1

0,75

 

 

 

 

0

0

 

 

 

Naustdal

 

 

 

1

 

0,9

 

 

 

 

1

0,07

 

1

0,36

Selje

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

3

0,99

 

 

0,05

Sogndal

 

1

0,8

 

 

 

1

2

2,05

 

2

0,65

 

 

 

Solund

 

 

 0 

 

1

0,6

 

 

 

 

0

0

 

1

0,11

Stryn

 

1

0,96

 

 

 

1

 

1

 

1

0,4

 

 

 

Vik

 

 

0

 

1

0,64

 

 

 

 

4

0,64

 

 

 

Vågsøy

 

1

0,8

 

 

 

 

 

  

 

 3

0,86

 

 

 

Årdal

1

 

1

 

 

 

 1

 

1

 

2

1,58

 

 

 

Sogn og Fjordane

8

6

12,4

2

10

8,19

6

4

8,35

4

58

23,137

0

6

0,87

 

Kommune

Heiltidstilsette totalt

Deltidstilsette totalt

Årsverk totalt

Vakttimar pr veke

Personaltimar pr veke

Prosent personale tilstades i opningstida

Askvoll

1

4

1,89

33

61,875

53,33

Aurland

1

1

1,6

26

60

43,3

Balestrand

 

2

0,57

14

21,375

65,5

Bremanger

1

6

1,97

38

73,875

51,4

Eid

1

4

3,7

88

138,25

63,7

Fjaler

 

4

1,56

32

58,5

54,7

Flora

2

4

3,6

70

135

52

Førde

3

3

4,85

70

181,87

38,49

Gaular

 

2

1,58

29

59,25

48,94

Gloppen

2

4

4,02

64

150,7

42,4

Gulen

 

5

1,18

21

40,13

52,32

Hornindal

 

2

0,65

43

24,4

 

Hyllestad

 

2

1

19

37,5

50,7

Høyanger

3

6

3,667

75,25

137,5

54,7

Jølster

 

2

0,95

22

35,6

61

Leikanger

 

2

1

23

37,5

61

Luster

1

4

2,45

46

91,88

50

Lærdal

 

1

0,75

16

28,13

56,9

Naustdal

1

2

1,33

15

36,375

41,24

Selje

 

4

1,54

26

55,9

46,5

Sogndal

1

5

3,5

58

135

43

Solund

 

2

0,71

12

22,5

53,3

Stryn

1

2

2,36

70,5

88,5

79,66

Vik

 

5

1,28

28

48

58,3

Vågsøy

 

4

1,66

35

62,25

56,2

Årdal

2

2

3,58

70

134,25

52,14

Sogn og Fjordane

20

84

52,947

 

 

 

Vakttimar =  opningstid x tal personar på vakt
Personaltimar =  (årsverk totalt - årsverk "andre") x 37,5
Prosent personale tilstades i opningstida =  vakttimar x 100 / personaltimar

 

 

Økonomi

Kommune

Rekneskap 2001

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

412 000

100 000

10000

43 000

16 000

90 000

137 500

808 500

110 000

32,55

Aurland

616 247

128 986

 

8 540

59 555

204 960

106 566

1 124 854

128 986

70,60

Balestrand

167 081

67 324

 

0

 

10 200

32 475

277 080

67 324

44,00

Bremanger

590 000

160 000

 

22 000

20 000

0

37 000

829 000

160 000

38,66

Eid

1 143 818

114 582

 

0

21 328

218 450

144 972

1 643 150

114 582

19,76

Fjaler

434 008

113 803

5000

43 016

36 491

0

34 929

667 247

118 803

40,46

Flora

1 149 560

341 724

32000

102 000

52 466

676 700

138 557

2 493 007

373 724

33,08

Førde

1 473 452

276 408

 

44 300

61 752

585 250

230 023

2 671 185

276 408

25,96

Gaular

459 169

115 621

24615

0

32 364

25 281

106 225

763 275

140 236

49,09

Gloppen

1 254 903

243 288

39500

0

 

25 042

306 169

1 868 902

282 788

49,66

Gulen

331 871

51 692

11995

17 080

3 995

0

50 689

467 322

63 687

25,75

Hornindal

126 000

47 036

 

0

40 000

1 000

0

214 036

47 036

38,62

Hyllestad

243 330

99 707

5762

0

14 948

0

49 802

413 549

105 469

67,70

Høyanger

1 114 897

250 449

88504

59 342

83 392

26 600

42 733

1 665 917

338 953

72,85

Jølster

316 021

79 703

4984

0

16 777

216 953

72 648

707 086

84 687

28,53

Leikanger

310 000

91 000

18000

0

67 000

241 000

91 000

818 000

109 000

49,82

Luster

884 793

412 693

52280

8 540

145 172

208 956

190 417

1 902 851

464 973

93,86

Lærdal

380 300

168 000

 

2 562

25 200

0

45 294

621 356

168 000

76,33

Naustdal

271 998

91 948

9572

21 780

16 180

0

23 937

435 415

101 520

37,21

Selje

399 980

78 123

13325

3 416

12 283

0

67 590

574 717

91 448

29,85

Sogndal

1 454 389

244 210

29881

0

80 123

1 160 000

383 471

3 352 074

274 091

41,24

Solund

215 650

55 243

6000

19 642

8 161

0

19 946

324 642

61 243

65,36

Stryn

708 791

195 156

 

70 521

25 980

0

92 155

1 092 603

195 156

28,81

Vik

366 500

193 500

 

0

25 000

0

40 000

625 000

193 500

65,75

Vågsøy

385 011

124 651

 

5 124

 

0

74 961

589 747

124 651

19,43

Årdal

1 235 000

278 000

30000

0

81 000

438 000

136 000

2 198 000

308 000

53,47

Sogn og Fjordane

15 211 004

4 122 847

381 418

470 863

945 167

4 128 392

2 655 059

29 148 515

4 504 265

41,87

 

Kommune

Budsjett 2002

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

480 000

150 000

10 000

45 000

20 000

23 000

120 810

848 810

160 000

47,35

Aurland

555 615

138 000

 

9 000

30 000

203 500

154 497

1 090 612

138 000

75,53

Balestrand

153 422

60 000

 

0

0

10 000

37 500

260 922

60 000

39,22

Bremanger

617 000

190 000

 

23 000

30 000

0

40 000

900 000

190 000

45,90

Eid

895 200

150 000

 

0

30 000

218 000

198 000

1 491 200

150 000

25,86

Fjaler

435 000

121 000

5 000

46 000

40 000

0

51 000

698 000

126 000

42,92

Flora

1 102 000

324 000

20 000

109 000

59 000

676 000

130 000

2 420 000

344 000

30,45

Førde

1 535 324

290 000

 

50 000

67 000

598 883

220 173

2 761 380

290 000

27,24

Gaular

541 571

133 000

23 000

0

5 000

23 000

78 000

803 571

156 000

54,60

Gloppen

1 228 000

260 000

30 000

0

0

26 000

266 000

1 810 000

290 000

50,93

Gulen

329 600

50 000

15 000

22 000

4 000

0

50 200

470 800

65 000

26,28

Hornindal

128 000

52 000

 

0

42 000

1 000

0

223 000

52 000

42,69

Hyllestad

227 000

80 000

10 000

0

15 000

0

54 000

386 000

90 000

57,77

Høyanger

1 156 800

231 000

88 000

60 000

110 000

26 600

80 108

1 752 508

319 000

68,56

Jølster

295 000

80 000

5 000

0

17 000

215 000

64 000

676 000

85 000

28,64

Leikanger

314 000

75 000

15 000

0

52 000

261 000

86 000

803 000

90 000

41,13

Luster

817 100

400 600

 

12 600

133 500

248 600

256 300

1 868 700

400 600

80,86

Lærdal

284 000

160 000

 

2 000

26 000

0

112 900

584 900

160 000

72,69

Naustdal

264 600

79 000

12 000

24 000

22 000

0

18 200

419 800

91 000

33,36

Selje

404 000

70 000

20 000

3 500

16 000

0

63 000

576 500

90 000

29,37

Sogndal

1 225 000

264 000

 

0

92 000

1 261 000

169 000

3 011 000

264 000

39,72

Solund

205 000

60 000

5 000

18 000

12 000

0

22 000

322 000

65 000

69,37

Stryn

652 800

164 600

 

78 800

26 000

0

94 000

1 016 200

164 600

24,30

Vik

378 500

180 000

 

6 500

54 000

0

31 000

650 000

180 000

61,16

Vågsøy

531 000

60 000

 

6 000

0

0

53 000

650 000

60 000

9,35

Årdal

1 174 000

283 000

40 000

0

85 000

478 000

112 000

2 172 000

323 000

56,08

Sogn og Fjordane

15 929 532

4 105 200

298 000

515 400

987 500

4 269 583

2 561 688

28 666 903

4 403 200

40,93

Media

Kommune

BARNEBØKER

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - barnebøker

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

46

502

548

20

100

120

1 520

9 419

10 939

Aurland

35

161

196

2

712

714

669

2 729

3 398

Balestrand

14

80

94

0

125

125

1 827

4 568

6 395

Bremanger

67

377

444

2

29

31

1 814

10 918

12 732

Eid

42

275

317

12

196

208

1 823

9 466

11 289

Fjaler

40

367

407

5

5

10

1 194

8 683

9 877

Flora

246

566

812

84

220

304

2 991

13 013

16 004

Førde

124

560

684

3

102

105

3 856

16 491

20 347

Gaular

45

255

300

58

1 049

1 107

1 549

7 456

9 005

Gloppen

182

621

803

26

324

350

2 545

11 732

14 277

Gulen

30

274

304

0

18

18

850

7 228

8 078

Hornindal

33

124

157

0

3

3

478

3 286

3 764

Hyllestad

47

191

238

7

39

46

895

6 165

7 060

Høyanger

278

834

1 112

48

61

109

2 821

13 970

16 791

Jølster

152

474

626

94

151

245

951

5 423

6 374

Leikanger

47

124

171

25

209

234

480

2 926

3 406

Luster

343

970

1 313

56

195

251

4 889

12 378

17 267

Lærdal

0

0

0

0

0

0

998

2 236

3 234

Naustdal

47

149

196

2

15

17

1 100

5 323

6 423

Selje

23

193

216

3

13

16

2 194

8 481

10 675

Sogndal

181

580

761

47

75

122

1 705

8 742

10 447

Solund

37

131

168

0

25

25

824

4 916

5 740

Stryn

143

467

610

3

17

20

1 050

7 399

8 449

Vik

140

480

620

8

237

245

3 007

11 525

14 532

Vågsøy

51

503

554

1

15

16

1 480

7 545

9 025

Årdal

86

363

449

3

21

24

3 684

10 157

13 841

Sogn og Fjordane

2 479

9 621

12 100

509

3 956

4 465

47 194

212 175

259 369

 

Kommune

BØKER, VAKSNE

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - bøker, vaksne

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

113

440

553

36

112

148

8 761

16 622

25 383

Aurland

101

303

404

88

828

916

3 231

4 424

7 655

Balestrand

28

250

278

23

250

273

2 737

9 124

11 861

Bremanger

226

750

976

416

511

927

11 838

32 206

44 044

Eid

156

483

639

206

351

557

11 673

20 118

31 791

Fjaler

83

455

538

8

25

33

6 303

19 869

26 172

Flora

591

624

1 215

240

157

397

20 394

27 662

48 056

Førde

509

419

928

592

44

636

29 448

25 952

55 400

Gaular

99

249

348

528

2 493

3 021

5 434

11 566

17 000

Gloppen

352

809

1 161

516

617

1 133

14 276

31 112

45 388

Gulen

74

564

638

172

237

409

5 843

15 836

21 679

Hornindal

54

641

695

0

2

2

2 754

9 034

11 788

Hyllestad

137

275

412

37

491

528

4 936

12 676

17 612

Høyanger

838

1 065

1 903

341

1 124

1 465

16 349

41 663

58 012

Jølster

198

468

666

116

229

345

4 876

12 315

17 191

Leikanger

128

322

450

128

322

450

3 281

5 297

8 578

Luster

1 164

1 882

3 046

258

752

1 010

14 331

21 955

36 286

Lærdal

0

0

0

0

0

0

2 534

3 450

5 984

Naustdal

137

346

483

5

1

6

4 991

9 574

14 565

Selje

69

448

517

12

17

29

9 533

14 787

24 320

Sogndal

796

597

1 393

527

449

976

11 641

12 778

24 419

Solund

71

134

205

10

274

284

3 658

8 190

11 848

Stryn

963

828

1 791

7

12

19

7 785

16 918

24 703

Vik

347

470

817

87

67

154

10 429

17 959

28 388

Vågsøy

111

847

958

10

1 359

1 369

9 458

23 195

32 653

Årdal

456

682

1 138

35

34

69

18 257

22 994

41 251

Sogn og Fjordane

7 801

14 351

22 152

4 398

10 758

15 156

244 751

447 276

692 027

 

Kommune

BØKER TOTALT (barn + vaksne)

Tilvekst - totalt

Avgang - totalt

Bestand - totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

159

942

1 101

56

212

268

10 281

26 041

36 322

Aurland

136

464

600

90

1 540

1 630

3 900

7 153

11 053

Balestrand

42

330

372

23

375

398

4 564

13 692

18 256

Bremanger

293

1 127

1 420

418

540

958

13 652

43 124

56 776

Eid

198

758

956

218

547

765

13 496

29 584

43 080

Fjaler

123

822

945

13

30

43

7 497

28 552

36 049

Flora

837

1 190

2 027

324

377

701

23 385

40 675

64 060

Førde

633

979

1 612

595

146

741

33 304

42 443

75 747

Gaular

144

504

648

586

3 542

4 128

6 983

19 022

26 005

Gloppen

534

1 430

1 964

542

941

1 483

16 821

42 844

59 665

Gulen

104

838

942

172

255

427

6 693

23 064

29 757

Hornindal

87

765

852

0

5

5

3 232

12 320

15 552

Hyllestad

184

466

650

44

530

574

5 831

18 841

24 672

Høyanger

1 116

1 899

3 015

389

1 185

1 574

19 170

55 633

74 803

Jølster

350

942

1 292

210

380

590

5 827

17 738

23 565

Leikanger

175

446

621

153

531

684

3 761

8 223

11 984

Luster

1 507

2 852

4 359

314

947

1 261

19 220

34 333

53 553

Lærdal

0

0

0

0

0

0

3 532

5 686

9 218

Naustdal

184

495

679

7

16

23

6 091

14 897

20 988

Selje

92

641

733

15

30

45

11 727

23 268

34 995

Sogndal

977

1 177

2 154

574

524

1 098

13 346

21 520

34 866

Solund

108

265

373

10

299

309

4 482

13 106

17 588

Stryn

1 106

1 295

2 401

10

29

39

8 835

24 317

33 152

Vik

487

950

1 437

95

304

399

13 436

29 484

42 920

Vågsøy

162

1 350

1 512

11

1 374

1 385

10 938

30 740

41 678

Årdal

542

1 045

1 587

38

55

93

21 941

33 151

55 092

Sogn og Fjordane

10 280

23 972

34 252

4 907

14 714

19 621

291 945

659 451

951 396

 

Kommune

ABONNEMENT

Tidsskrift

Aviser

Abonnement, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

0

0

52

0

0

8

0

0

60

Aurland

1

0

30

2

0

9

3

0

39

Balestrand

2

2

29

0

0

4

2

2

33

Bremanger

18

2

73

1

1

15

19

3

88

Eid

0

17

64

1

0

11

1

17

75

Fjaler

0

2

42

0

0

6

0

2

48

Flora

2

1

93

1

1

21

3

2

114

Førde

2

7

114

0

0

24

2

7

138

Gaular

0

4

63

0

0

3

0

4

66

Gloppen

0

1

86

0

0

8

0

1

94

Gulen

0

0

28

0

0

1

0

0

29

Hornindal

0

0

29

1

0

2

1

0

31

Hyllestad

2

10

62

0

1

4

2

11

66

Høyanger

6

1

134

0

1

10

6

2

144

Jølster

2

1

26

0

0

6

2

1

32

Leikanger

4

5

63

0

0

4

4

5

67

Luster

0

0

103

0

0

0

0

0

103

Lærdal

0

2

18

0

0

3

0

2

21

Naustdal

2

0

32

2

0

6

4

0

38

Selje

4

0

40

0

0

2

4

0

42

Sogndal

21

3

101

0

0

11

21

3

112

Solund

2

1

20

1

0

3

3

1

23

Stryn

0

0

36

0

0

10

0

0

46

Vik

1

1

68

0

0

5

1

1

73

Vågsøy

0

0

49

0

0

6

0

0

55

Årdal

57

1 031

202

0

0

15

57

1 031

217

Sogn og Fjordane

126

1 091

1 657

9

4

197

135

1 095

1 854

 

Kommune

ANDRE MEDIA

Musikkinnspelingar

Lydbøker

Video

CD-rom

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

36

0

1 196

42

0

150

46

23

213

2

0

2

Aurland

138

209

874

37

19

282

26

21

417

5

0

11

Balestrand

0

0

0

10

0

169

44

15

662

0

0

0

Bremanger

88

1

402

14

0

226

132

10

758

10

2

14

Eid

0

0

60

62

6

522

27

38

189

0

0

2

Fjaler

0

0

0

25

0

75

17

0

210

4

0

4

Flora

43

28

969

126

2

675

40

8

450

0

0

10

Førde

2

14

2 358

3

5

264

64

22

301

11

0

14

Gaular

0

0

355

22

2

707

59

0

199

0

0

0

Gloppen

43

15

849

43

29

914

99

23

627

0

0

21

Gulen

0

0

1

54

0

223

12

14

226

0

0

0

Hornindal

0

0

0

0

0

0

60

18

486

0

0

0

Hyllestad

0

0

0

26

1

137

14

6

250

0

0

7

Høyanger

144

26

2 207

97

13

462

316

81

1 737

47

12

145

Jølster

54

56

605

8

2

81

61

23

367

15

46

64

Leikanger

91

14

573

24

5

220

53

12

584

0

0

4

Luster

72

0

625

83

11

307

300

36

1 137

15

0

38

Lærdal

0

0

31

0

0

150

0

0

99

0

0

0

Naustdal

0

0

3

75

3

391

60

1

315

0

0

9

Selje

0

0

30

22

0

524

67

5

566

1

0

4

Sogndal

84

7

978

149

0

767

0

0

75

5

0

39

Solund

24

0

379

8

0

236

18

8

238

26

0

26

Stryn

0

0

0

87

1

429

67

30

313

0

0

0

Vik

24

0

59

16

0

224

135

37

1 087

0

0

12

Vågsøy

5

0

85

0

1

54

4

4

61

1

0

11

Årdal

33

4

1 720

84

2

497

89

7

418

0

0

5

Sogn og Fjordane

881

374

14 359

1 117

102

8 686

1 810

442

11 985

142

60

442

 

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

TOTALT ANTAL MEDIA
(bøker, aviser, tidsskrift, andre media)

"Anna"

Andre media, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

2

0

2

128

23

1 563

1 229

291

37 945

Aurland

2

0

18

208

249

1 602

811

1 879

12 694

Balestrand

0

0

0

54

15

831

428

415

19 120

Bremanger

0

55

3 259

244

68

4 659

1 683

1 029

61 523

Eid

0

0

59

89

44

832

1 046

826

43 987

Fjaler

0

0

0

46

0

289

991

45

36 386

Flora

3

1

58

212

39

2 162

2 242

742

66 336

Førde

0

0

0

80

41

2 937

1 694

789

78 822

Gaular

0

0

0

81

2

1 261

729

4 134

27 332

Gloppen

17

7

10

202

74

2 421

2 166

1 558

62 180

Gulen

0

0

5

66

14

455

1 008

441

30 241

Hornindal

0

0

949

60

18

1 435

913

23

17 018

Hyllestad

0

0

0

40

7

394

692

592

25 132

Høyanger

17

0

59

621

132

4 610

3 642

1 708

79 557

Jølster

0

0

0

138

127

1 117

1 432

718

24 714

Leikanger

1

0

11

169

31

1 392

794

720

13 443

Luster

35

0

52

505

47

2 159

4 864

1 308

55 815

Lærdal

0

0

13

0

0

293

0

2

9 532

Naustdal

0

0

37

135

4

755

818

27

21 781

Selje

0

0

14

90

5

1 138

827

50

36 175

Sogndal

5

0

394

243

7

2 253

2 418

1 108

37 231

Solund

0

0

7

76

8

886

452

318

18 497

Stryn

3

0

90

157

31

832

2 558

70

34 030

Vik

0

0

0

175

37

1 382

1 613

437

44 375

Vågsøy

0

2

41

10

7

252

1 522

1 392

41 985

Årdal

66

2

771

272

15

3 411

1 916

1 139

58 720

Sogn og Fjordane

151

67

5 849

4 101

1 045

41 321

38 488

21 761

994 571

IKT i biblioteka

Kommune

DATAMASKINER

- med internettilgang

- med tilgang eigen katalog

- med tilgang andre ressursar

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt i biblioteket

Askvoll

7

2

9

0

4

4

7

2

9

7

4

11

Aurland

2

2

5

1

2

3

3

2

5

3

2

5

Balestrand

1

1

2

0

1

1

1

1

2

1

1

2

Bremanger

3

4

4

0

2

2

3

5

5

3

5

5

Eid

9

8

10

1

2

3

4

5

7

11

8

14

Fjaler

2

4

6

0

1

1

4

2

6

4

2

6

Flora

2

5

7

1

4

5

1

0

1

4

5

9

Førde

2

5

8

3

7

10

0

0

0

3

7

10

Gaular

3

2

5

3

2

5

3

2

5

3

2

5

Gloppen

4

4

7

0

5

5

1

2

5

4

5

9

Gulen

2

2

2

0

1

1

0

1

1

2

2

2

Hornindal

1

1

2

0

1

1

1

1

2

1

1

2

Hyllestad

1

1

2

0

1

1

0

0

0

1

1

2

Høyanger

6

9

9

6

12

13

6

12

12

6

9

14

Jølster

2

2

4

1

2

3

0

0

0

2

2

4

Leikanger

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

Luster

4

5

9

4

4

4

0

1

1

5

5

10

Lærdal

1

2

3

0

2

2

0

2

2

1

2

3

Naustdal

2

1

3

1

1

2

2

1

3

2

2

4

Selje

3

3

3

3

4

4

1

1

1

4

8

8

Sogndal

5

7

12

5

7

12

5

7

12

5

7

12

Solund

1

1

2

0

1

1

1

1

2

1

1

2

Stryn

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Vik

6

5

11

4

1

5

0

0

0

6

5

11

Vågsøy

1

1

2

0

1

1

1

0

1

2

2

4

Årdal

2

4

6

2

4

6

3

4

6

3

4

7

Sogn og Fjordane

76

87

141

39

78

103

51

58

96

88

98

169

 

Kommune

 

Del av katalogen som er automatisert

Driv biblioteket organisert rettleiing i bruk av internett

Antal avdelingar med tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum rettleiing i bruk av internett

Askvoll

70

Ja

2

1

1

Aurland

100

Nei

1

1

0

Balestrand

95

Nei

1

1

1

Bremanger

100

Nei

2

2

1

Eid

100

Nei

3

3

1

Fjaler

100

Nei

2

2

0

Flora

94

Nei

2

2

1

Førde

92

Nei

1

1

1

Gaular

100

Nei

3

3

0

Gloppen

95

Nei

2

2

2

Gulen

70

Nei

2

2

0

Hornindal

95

Nei

1

1

1

Hyllestad

95

Nei

1

1

0

Høyanger

60

Ja

3

3

1

Jølster

100

Ja

2

2

1

Leikanger

100

Nei

1

1

0

Luster

100

Ja

4

4

4

Lærdal

90

Nei

1

1

0

Naustdal

100

Nei

1

1

0

Selje

100

Nei

3

3

3

Sogndal

97

Nei

1

1

1

Solund

99

Nei

1

1

1

Stryn

98

Nei

1

1

0

Vik

 

Nei

4

4

0

Vågsøy

100

Nei

1

1

0

Årdal

100

Ja

2

2

2

Sogn og Fjordane

87

5

48

47

22

Verksemd

Kommune

UTLÅN BØKER (NB! inkl ikkje utlån frå buss/båt)

Utlån barnebøker

Utlån bøker, vaksne

Totalt utlån bøker

Bokutlån pr. innbyggjar

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

601

3 874

4 475

1 439

2 193

3 632

2 040

6 067

8 107

2,40

Aurland

863

2 839

3 702

2 063

2 488

4 551

2 926

5 327

8 253

4,52

Balestrand

380

2 148

2 528

1 640

2 087

3 727

2 020

4 235

6 255

4,09

Bremanger

1 327

5 493

6 820

1 640

5 177

6 817

2 967

10 670

13 637

3,29

Eid

1 443

6 739

8 182

5 693

7 103

12 796

7 136

13 842

20 978

3,62

Fjaler

711

2 457

3 168

2 226

3 591

5 817

2 937

6 048

8 985

3,06

Flora

2 262

11 118

13 380

12 177

8 489

20 666

14 439

19 607

34 046

3,01

Førde

3 171

14 991

18 162

15 604

13 049

28 653

18 775

28 040

46 815

4,40

Gaular

615

4 573

5 188

1 468

2 200

3 668

2 083

6 773

8 856

3,10

Gloppen

2 934

15 308

18 242

7 073

10 687

17 760

10 007

25 995

36 002

6,32

Gulen

216

2 065

2 281

863

2 603

3 466

1 079

4 668

5 747

2,32

Hornindal

216

1 088

1 304

610

1 506

2 116

826

2 594

3 420

2,81

Hyllestad

560

3 969

4 529

1 006

2 082

3 088

1 566

6 051

7 617

4,89

Høyanger

5 407

10 363

15 770

4 325

8 514

12 839

9 732

18 877

28 609

6,15

Jølster

1 629

5 982

7 611

1 403

3 639

5 042

3 032

9 621

12 653

4,26

Leikanger

578

2 422

3 000

2 697

3 102

5 799

3 275

5 524

8 799

4,02

Luster

2 384

7 314

9 698

4 995

3 029

8 024

7 379

10 343

17 722

3,58

Lærdal

527

1 623

2 150

1 391

1 726

3 117

1 918

3 349

5 267

2,39

Naustdal

783

2 948

3 731

3 363

2 703

6 066

4 146

5 651

9 797

3,59

Selje

418

2 816

3 234

799

1 884

2 683

1 217

4 700

5 917

1,93

Sogndal

2 392

9 098

11 490

7 836

9 642

17 478

10 228

18 740

28 968

4,36

Solund

209

2 661

2 870

1 084

1 186

2 270

1 293

3 847

5 140

5,49

Stryn

1 074

6 284

7 358

3 790

5 203

8 993

4 864

11 487

16 351

2,41

Vik

2 322

6 502

8 824

2 893

3 034

5 927

5 215

9 536

14 751

5,01

Vågsøy

723

4 672

5 395

2 412

5 740

8 152

3 135

10 412

13 547

2,11

Årdal

991

4 704

5 695

3 670

8 796

12 466

4 661

13 500

18 161

3,15

Sogn og Fjordane

34 736

144 051

178 787

94 160

121 453

215 613

128 896

265 504

394 400

3,67

 

Kommune

UTLÅN ANDRE MEDIA (inkl. ikkje utlån frå bokbuss/-båt)

Totalt utlån alle media

Utlån pr. innb, alle media

Lån frå bokbuss/ bokbåt *

Totalt utlån alle media

Utlån pr innb., alle media

Musikk

Lydbøker

Video

CD-ROM

Anna

Totalt andre media

Barn

Vaksne

(inkl. ikkje utlån frå buss/-båt)

(inkl. lån frå bokbuss/bokbåt)

skvoll

50

38

782

1 024

6

962

2 862

10 969

3,25

4 573

15 545

4,60

Aurland

626

1 688

1 198

1 298

88

102

5 000

13 253

7,25

755

14 015

7,67

Balestrand

0

396

5 635

0

0

0

6 031

12 286

8,03

1 195

13 489

8,82

Bremanger

228

229

2 869

1 669

62

1 512

6 569

20 206

4,88

1 143

21 354

5,16

Eid

0

69

1 469

763

0

1 450

3 751

24 729

4,26

 

24 733

4,26

Fjaler

0

127

1 187

1 142

0

0

2 456

11 441

3,90

1 758

13 203

4,50

Flora

864

3 198

5 109

0

0

120

9 291

43 337

3,84

4 762

48 103

4,26

Førde

1 325

3 294

2 832

1 886

35

589

9 961

56 776

5,33

1 742

58 523

5,50

Gaular

164

760

408

315

0

0

1 647

10 503

3,68

 

10 507

3,68

Gloppen

953

1 913

5 283

0

0

234

8 383

44 385

7,80

 

44 393

7,80

Gulen

0

354

628

294

0

7

1 283

7 030

2,84

2 556

9 589

3,88

Hornindal

0

55

1 873

0

0

0

1 928

5 348

4,39

 

5 352

4,39

Hyllestad

0

225

0

1 033

0

302

1 560

9 177

5,89

 

9 183

5,89

Høyanger

974

840

8 370

6 920

786

1 132

19 022

47 631

10,24

1 098

48 739

10,47

Jølster

455

269

1 040

558

134

439

2 895

15 548

5,24

 

15 553

5,24

Leikanger

567

275

2 108

3 552

27

0

6 529

15 328

7,01

 

15 335

7,01

Luster

361

739

5 021

4 504

381

18

11 024

28 746

5,80

1 394

30 146

6,09

Lærdal

25

415

0

1 303

0

0

1 743

7 010

3,18

341

7 354

3,34

Naustdal

0

730

2 380

1 152

0

5

4 267

14 064

5,16

1 752

15 821

5,80

Selje

0

213

2 314

369

0

0

2 896

8 813

2,88

402

9 218

3,01

Sogndal

1 427

2 857

7

68

315

646

5 320

34 288

5,16

 

34 293

5,16

Solund

72

175

515

450

15

0

1 227

6 367

6,80

3 207

9 581

10,22

Stryn

18

908

4 423

0

0

0

5 349

21 700

3,20

3 060

24 763

3,66

Vik

54

180

3 139

1 565

0

0

4 938

19 689

6,69

2 045

21 741

7,39

Vågsøy

39

81

98

50

0

7

275

13 822

2,15

608

14 432

2,25

Årdal

962

756

2 540

3

0

3 928

8 189

26 350

4,57

 

26 355

4,58

Sogn og Fjordane

9 164

20 784

61 228

29 918

1 849

11 453

134 396

528 796

4,91

32 391

561 192

5,22

* Lån frå bokbuss/bokbåt: Dette er dei faktiske tala som vi no har fått inn. Tala som blei lagt inn i statistikkskjemaet til SB var anslag, og avvik altså litt frå dei endelege tala.

Kommune

ANNA VERKSEMD

Besøk

Henvendingar (Referansesp. o.l.)

Brukarorienteringar

Arrangement

Utstillingar

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Askvoll

5 200

380

13

13

260

3

3

110

3

3

250

Aurland

14 800

1 400

2

0

35

15

12

236

1

0

25

Balestrand

7 660

 

0

0

0

7

7

154

0

0

 

Bremanger

11 930

2 508

6

6

60

0

0

0

8

3

 

Eid

16 973

2 329

10

10

161

19

16

662

15

10

 

Fjaler

12 798

326

2

2

55

1

1

28

0

0

 

Flora

57 560

5 650

8

7

129

4

3

160

18

6

 

Førde

75 277

9 500

10

10

183

13

9

296

20

6

 

Gaular

5 636

549

4

4

70

3

2

225

0

0

 

Gloppen

26 648

 

9

4

175

12

1

310

3

0

 

Gulen

3 492

646

0

0

0

5

5

72

1

0

50

Hornindal

3 671

136

1

1

15

0

0

0

0

0

 

Hyllestad

5 478

2 500

0

0

0

2

0

67

6

3

696

Høyanger

55 316

75

7

6

109

33

28

783

8

5

 

Jølster

4 800

2 500

28

20

700

7

7

450

8

6

 

Leikanger

8 300

2 200

3

3

47

2

2

65

1

0

80

Luster

29 794

 

10

4

110

3

0

130

24

5

 

Lærdal

 

 

0

0

0

1

0

32

0

0

 

Naustdal

 

 

3

3

35

1

1

60

0

0

 

Selje

4 961

2

5

5

5

0

0

0

0

0

 

Sogndal

46 350

2 290

10

10

240

12

4

720

4

0

400

Solund

2 764

165

3

3

35

1

1

1

0

0

 

Stryn

24 266

4 472

6

4

94

2

1

85

0

0

 

Vik

0

2 100

3

3

32

2

1

25

2

2

 

Vågsøy

11 346

1 426

10

10

176

5

4

281

0

0

 

Årdal

27 337

 

20

16

0

8

3

0

60

30

 

Sogn og Fjordane

462 357

41 154

173

144

2 726

161

111

4 952

182

79

1501

 

Kommune

OPPSØKJANDE VERKSEMD

FJERNLÅN

Antal lånarar

Antal besøk pr år

Antal inst. i verkekrinsen

Antal inst. som får besøk

Antal besøk pr år

Depotsaml.?

Fjernlånsbestillingar

"Fjernlånsdokument"

motteke

sendt ut

motteke

sendt ut

Askvoll

0

0

4

0

0

Ja

4

300

315

4

Aurland

0

0

1

0

0

Ja

285

690

663

281

Balestrand

0

0

1

0

0

Ja

0

207

456

0

Bremanger

7

24

5

0

0

Nei

5

185

184

5

Eid

3

10

10

4

4

Ja

20

495

490

20

Fjaler

0

0

6

3

1

Ja

5

716

640

3

Flora

0

0

4

0

0

Nei

22

1 670

1 652

20

Førde

0

0

3

1

13

Nei

0

818

745

0

Gaular

0

0

1

1

9

Ja

6

322

322

6

Gloppen

0

0

5

4

10

Ja

0

 

536

0

Gulen

13

50

8

0

0

Ja

6

253

259

6

Hornindal

0

0

1

1

6

Nei

1

229

224

1

Hyllestad

0

0

1

0

0

Ja

10

287

270

10

Høyanger

1

3

5

2

12

Ja

25

721

540

25

Jølster

6

32

2

0

0

Nei

0

 

439

0

Leikanger

0

0

1

0

0

Nei

37

315

294

22

Luster

6

8

4

3

16

Nei

38

483

445

38

Lærdal

0

0

1

0

0

Nei

12

285

247

8

Naustdal

0

0

2

0

0

Nei

14

193

178

14

Selje

0

0

5

1

3

Ja

0

37

73

0

Sogndal

0

0

4

0

0

Nei

30

830

827

35

Solund

2

2

3

1

1

Nei

13

213

210

12

Stryn

0

0

2

0

0

Nei

0

 

1 074

0

Vik

2

4

3

0

0

Nei

0

 

187

0

Vågsøy

13

20

5

3

12

Nei

9

956

905

9

Årdal

0

0

3

3

12

Ja

0

522

484

0

Sogn og Fjordane

53

153

90

27

99

12

542

10 727

12 659

519

 

Kommune

SAMARBEID

Formalisert samarbeid med:

grunnskule

vidaregåande

andre skular

fjernstudentar

arkiv

museum

andre

Askvoll

x

 

 

 

  

  

 

Aurland

x

 

 

 

 

 

 

Balestrand

   

  

 

 

 

 

 

Bremanger

x

 

 

 

 

 

 

Eid

x

 

 

 

 

 

Bygdeutviklingslag

Fjaler

x

 

 

 

 

 

 

Flora

x

 

 

 

  

 

Desentralisert utdanning/Høgskule

Førde

x

 

 

 

 

 

Fylkesbibliotek

Gaular

x

 

 

 

 

 

 

Gloppen

  

x

 

 

 

 

 

Gulen

 

 

 

 

 

 

 

Hornindal

x

 

 

 

 

 

 

Hyllestad

x

 

 

 

 

 

Barnehagane i kommunen

Høyanger

x

x

 

 

 

 

 

Jølster

x

 

 

 

 

 

 

Leikanger

x

 

  

 

 

 

 

Luster

x

x

  

 

 

 

barnehagar

Lærdal

 

 

  

 

   

 

 

Naustdal

x

 

 

 

 

 

 

Selje

  

 

 

 

 

 

 

Sogndal

x

 x

 

  

x

x

 

Solund

   

 

 

 

 

 

 

Stryn

  

 

 

 

 

 

 

Vik

x

 

 

 

  

 

 

Vågsøy

 

 

 

 

x

 

 

Årdal

x

x

 

 

x

 

AOF

Sogn og Fjordane

18

5

0

0

3

1

6