Kommuneopplysningar

FN KNR KOMMUNE ADRESSEOPPLYSNINGAR        
      Biblioteket namn Gate/veg Postadresse Postnr Poststad
               
14 1401 Flora Flora folkebibliotek Markegt. 51 Postboks 73 6901 Florø
14 1411 Gulen Gulen folkebibliotek     5966 Eivindvik
14 1412 Solund Solund folkebibliotek   Postboks 83 6921 Hardbakke
14 1413 Hyllestad Hyllestad folkebibliotek Kommunehuset   6957 Hyllestad
14 1416 Høyanger Høyanger bibliotek   Postboks 124 6991 Høyanger
14 1417 Vik Vik folkebibliotek   Pb. 184 6891 Vik i Sogn
14 1418 Balestrand Balestrand folkebibliotek   Postboks 153 6899 Balestrand
14 1419 Leikanger Leikanger folkebibliotek Sognefjordvegen 46   6863 Leikanger
14 1420 Sogndal Sogndal folkebibliotek Hovevegen 2 Postboks 154 6851 Sogndal
14 1421 Aurland Aurland folkebibliotek Aurlandsvangen   5745 Aurland
14 1422 Lærdal Lærdal folkebibliotek Skulevegen 11 P.B. 24 6886 Lærdal
14 1424 Årdal Årdal bibliotek   Boks 184 6882 Øvre Årdal
14 1426 Luster Luster folkebibliotek Pyramiden senter Postboks 94 6866 Gaupne
14 1428 Askvoll Askvoll folkebibliotek   Postboks 154 6980 Askvoll
14 1429 Fjaler Fjaler folkebibliotek   P.b.53 6961 Dale i Sunnfjord
14 1430 Gaular Gaular folkebibliotek     6973 Sande i Sunnfjord
14 1431 Jølster Jølster folkebibliotek   Postboks 13 6843 Skei i Jølster
14 1432 Førde Førde bibliotek Førdehuset Postboks 144 6801 Førde
14 1433 Naustdal Naustdal bibliotek   Postboks 74 6806 Naustdal
14 1438 Bremanger Bremanger folkebibliotek Rådhuset Postboks 1 6723 Svelgen
14 1439 Vågsøy Vågsøy folkebibliotek Gate 1 Postboks 254 6701 Måløy
14 1441 Selje Selje folkeboksamling     6741 Selje
14 1443 Eid Eid folkebibliotek Kaivegen 1 Postboks 214 6771 Nordfjordeid
14 1444 Hornindal Hornindal bibliotek   Postboks 24 6761 Hornindal
14 1445 Gloppen Gloppen folkebibliotek     6823 Sandane
14 1449 Stryn Stryn folkebibliotek Tinggata 18 Postboks 355 6782 Stryn

 

KOMMUNE        
  Telefon Telefaks E-post-adresse Url til heimeside
         
Flora 57 74 97 79 57 74 10 23 biblioteket@flora.kommune.no  
Gulen 57 78 42 00 57 78 20 99 gulenbib@online.no  
Solund 57 78 62 37 57 78 62 01 bibliotek@solund.online.no  
Hyllestad 57 78 95 40 57 78 86 95 hyllestad.bib@sf.telia.no  
Høyanger 57 71 15 90 57 71 37 91 jorunn.systad@hoyanger.kommune.no  
Vik 57 69 80 25      
Balestrand 57 69 14 18 57 69 12 05    
Leikanger 57 65 31 39 57 65 56 08 leik-bib@leikanger.folkebibl.no http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm
Sogndal 57 62 96 60 57 62 96 61 skranke@sogndal.folkebibl.no http://www.sogndal.folkebibl.no
Aurland 57 63 32 74 57 63 32 74 aurland.folkebibliotek@sf.telia.no http://www.sf.fylkesbibl.no/aurland/
Lærdal 57 66 65 41 57 66 64 22 laerdal.bibliotek@laerdal.kommune.no  
Årdal 57 66 53 73 57 66 54 50 bibloevr@ardal.kommune.no  
Luster 57 68 56 53 57 68 56 51 luster.bibliotek@sf.telia.no http://www.luster.kommune.fjordinfo.no/luster/lubib.htm
Askvoll 57 73 33 33   ask-bib@frisurf.no  
Fjaler 57 73 80 17 57 73 80 01 biblioteket@fjaler.kommune.no  
Gaular 57 71 75 60 57 71 85 01 gaulb1@online.no http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/Gaular/index.htm
Jølster 57 72 85 20 57 72 84 68 gskaars@online.no  
Førde 57 72 19 10 57 72 19 09 marie.dombestein@forde.kommune.no http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm
Naustdal 57 81 61 16 57 81 61 01 naubibli@online.no  
Bremanger 57 79 64 20 57 79 63 01 brembib@bremanger.kommune.no http://www.bremanger.kommune.no/brembib/
Vågsøy 57 85 00 15 57 85 18 33 vagsoy@c2i.net  
Selje 57 85 67 00   biblioteket.selje@selje.online.no  
Eid 57 86 08 64 57 86 17 03 biblioteket@eid.kommune.no http://eid.kommune.no/
Hornindal 57 87 98 11 57 87 98 01 atle.espe@hornindal.kommune.no  
Gloppen 57 86 62 32 57 86 66 30 gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no  
Stryn 57 87 47 64 57 87 48 69 postmottak.bib@stryn.kommune.no http://www.stryn.kommune.no

 

KOMMUNE        
  Biblioteksjefs overordna Overordna politisk organ Reglement? Innbyggjartal
      (1=ja, 0=nei)  
Flora Kultursjef Kulturutvalet 1 11226
Gulen Kultur og næringssjef Hovudutval for kultur, næring og landbruk 1 2489
Solund Næring og kultursjef Hovudutval for næring og kultur 1 934
Hyllestad Næring- og kultursjef Formannskap 0 1554
Høyanger Kultursjef Komite for oppvekst 0 4671
Vik Rådmannen Utval for skule , kultur og oppvekst 1 2965
Balestrand Oppvekst og omsorgssjef Utval for Oppvekst og omsorg 0 1513
Leikanger Sektorleiar Oppvekst og omsorg Sektorutval Oppvekst og omsorg 0 2183
Sogndal Sektorleiar for kultur og næring Hovudutval for kultur og næring 1 6666
Aurland Utviklingssjef Hovudutval for utvikling 0 1833
Lærdal Kulturkonsulent Nærings- og kulturetaten 0 2202
Årdal Leiar for kultur Formannskap/Komite for miljø og kultur 1 5797
Luster Rådmann Hovudutval for undervisning og kultur 0 5003
Askvoll Skulesjef Undervisningsutvalet 0 3349
Fjaler Leiar på tenesteeining kultur Formannskapet /Kommunestyret 0 2964
Gaular Skule- og kultursjef Skule- og kulturutvalet 1 2886
Jølster Kultursjef Oppvekst og kultur 0 2957
Førde Kultursjef Kulturutvalet 0 10473
Naustdal Seksjonsleiar kultur Skule- og kulturutvalet 1 2736
Bremanger Kultursjef Oppvekstutvalet 1 4170
Vågsøy Kultur-og næringssjef Oppvekst og kulturutval 0 6479
Selje Driftsrådgiver Oppvekst og kultur 1 3200
Eid Skule- og fritidssjefen Skule-og fritidsetaten 1 5780
Hornindal Oppvekstsjef Oppvekstutvalet 0 1227
Gloppen Kultursjef Nærings- og kulturvalet 1 5769
Stryn Skule- og kultursjef Skule og kultur 0 6666
         
Sogn og Fjordane     12 107692

 

Ressursar

KOMMUNE Avdelingar Komb. bibl. Mobile Ant. stopp Nye lokale, Byggekostn. Oppussa Utgifter til Nedlagt filial
    av desse einingar   ant. m2   lokale, m2 oppussing 2000
                   
Flora 3 1 2 23          
Gulen 4   1 5          
Solund 1   1 8          
Hyllestad 1                
Høyanger 7 3 2 11          
Vik 5 5 1 5          
Balestrand 2   1 1         1
Leikanger 1                
Sogndal 2                
Aurland 1   1 3          
Lærdal 3 2 1 1          
Årdal 3                
Luster 7 4 1 3          
Askvoll 3 1 2 8 365 850 000      
Fjaler 3 1 1 4          
Gaular 3                
Jølster 2 1              
Førde 1   1 8          
Naustdal 1   1 4          
Bremanger 6 2 2 4          
Vågsøy 3   1 2          
Selje 3   1 1          
Eid 3 2              
Hornindal 1                
Gloppen 3 1 1 10         1
Stryn 2   2 12          
                   
Sogn og Fjordane 74 23   113 365 850 000     2

 

KOMMUNE PERSONALE                      
  Heiltid           Deltid          
  Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt
                         
Flora 1   1     2       4   4
Gulen             1     3   3
Solund               1     1 2
Hyllestad               1   1   2
Høyanger 1     2   3         6 6
Vik               1     4 5
Balestrand               1   1   2
Leikanger             1     1   2
Sogndal     1     1 1   2 2 1 6
Aurland 1         1       1   1
Lærdal               1     3 4
Årdal 1   1     2       3   3
Luster 1         1       4   4
Askvoll   1       1       2 2 4
Fjaler               1   3   4
Gaular             1     1   2
Jølster             1     1   2
Førde 1     2   3     2 2   4
Naustdal               1     1 2
Bremanger 1         1       6   6
Vågsøy             1     3 1 5
Selje               1   3   4
Eid     1     1   1 1 2   4
Hornindal               1   1   2
Gloppen 1     1   2       4   4
Stryn     1     1 1     2   3
                         
Sogn og Fjordane 8 1 5 5 0 19 7 10 5 50 19 90

 

KOMMUNE             OPNINGSTID      
  Årsverk           Timar pr. veke   Veker Lørdagsope
  Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt Etter kl. 17 Totalt pr år 1=ja, 0=nei
                     
Flora 1   1 1,6   3,6 10,0 44,5 52 1
Gulen 0,64     0,43   1,07 15,0 21,0 46 0
Solund   0,6     0,11 0,71 5,0 12,0 45 0
Hyllestad   0,5   0,5   1 2,0 19,0 49 0
Høyanger 1     2 0,8 3,8 14,25 53,25 52 1
Vik   0,64     0,64 1,28 15,0 29,0 42 0
Balestrand   0,5   0,2   0,7 10,0 14,0 45 0
Leikanger 0,5     0,5   1 10,0 15,0 52 0
Sogndal 0,8   2,25 0,8 0,23 4,08 6,0 39,0 52 1
Aurland 1     0,6   1,6 4,0 26,0 52 1
Lærdal   0,75     0,46 1,21 8,0 22,0 46 0
Årdal 1   1 1,58   3,58 6,0 51,5 52 0
Luster 1     1,45   2,45 11,0 46,0 48 0
Askvoll   1   0,6 0,24 1,84 9,5 33,0 48 0
Fjaler 0,5     0,76   1,26 5,5 32,0 52 1
Gaular 0,7     0,88   1,58 7,0 29,0 48 0
Jølster 0,7     0,95   1,65 7,0 22,0 48 0
Førde 1   1,3 2,65   4,95 9,0 39,0 52 1
Naustdal   0,86     0,05 0,91 2,0 13,0 52 1
Bremanger 1     0,97   1,97 14,0 34,0 48 0
Vågsøy 0,8     0,86 0,1 1,76 9,0 31,0 45 0
Selje   0,81   0,82   1,63 11,0 26,0 42 0
Eid   0,8 1,5 1,38   3,68 10,0 50,0 52 1
Hornindal   0,5   0,15   0,65 3,0 43,0 50 1
Gloppen 1     2,96   3,96 11,0 64,0 52 1
Stryn 0,8   1 0,66   2,46 2,0 51,0 52 1
                     
Sogn og Fjordane 13,44 6,96 8,05 23,3 2,63 54,38 216,25 859,25   11

Økonomi

KOMMUNE REKNESKAP 2000 
  Lønsutgifter Bøker m.m. AV-media Bokbuss/-båt Datatenester Husleige Anna Total Totalt, media Media, kr
                    pr. innb.
Flora 1 104 572 319 933 29 281 93 949 60 947 677 060 113 199 2 398 941 349 214 31,11
Gulen 319 105 77 242 5 000 15 600 3 898 0 64 100 484 945 82 242 33,04
Solund 186 300 70 000 4 300 16 400 4 000 0 15 000 296 000 74 300 79,55
Hyllestad 322 866 85 533 1 821 0 29 090 0 34 994 474 304 87 354 56,21
Høyanger 1 092 431 200 767 88 348 66 151 117 180 26 600 73 606 1 665 083 289 115 61,90
Vik 375 861 238 500 0 0 31 929 0 25 175 671 465 238 500 80,44
Balestrand 152 100 75 000 0 1 522 6 500 10 000 19 500 264 622 75 000 49,57
Leikanger 286 000 94 000 19 000 0 72 000 236 000 151 000 858 000 113 000 51,76
Sogndal 1 279 954 230 634 25 573 0 74 235 1 120 770 337 384 3 068 550 256 207 38,43
Aurland 591 834 128 284 0 7 800 40 326 182 580 59 528 1 010 352 128 284 69,99
Lærdal 352 600 139 600 0 1 560 29 800 0 204 171 727 731 139 600 63,40
Årdal 1 081 000 274 000 25 000 0 87 000 431 000 131 000 2 029 000 299 000 51,58
Luster 742 211 256 072 13 000 3 805 54 871 239 546 375 821 1 685 326 269 072 53,78
Askvoll 391 700 102 500 10 000 43 300 16 000 132 900 138 500 834 900 112 500 33,59
Fjaler 461 000 106 000 0 41 600 42 000 0 51 000 701 600 106 000 35,76
Gaular 482 863 106 288 22 061 0 42 569 24 839 86 004 764 624 128 349 44,47
Jølster 267 408 91 108 5 000 0 11 701 215 000 72 826 663 043 96 108 32,50
Førde 1 411 189 294 000 0 50 000 71 700 570 000 200 995 2 597 884 294 000 28,07
Naustdal 261 396 81 561 5 000 20 940 6 069 0 30 921 405 887 86 561 31,64
Bremanger 579 000 228 000 0 21 100 36 000 0 25 900 890 000 228 000 54,68
Vågsøy 388 734 175 813 0 4 680 8 400 0 63 341 640 968 175 813 27,14
Selje 464 684 53 948 19 382 4 680 0 0 66 915 609 609 73 330 22,92
Eid 1 131 135 174 402 0 0 40 000 214 326 126 526 1 686 389 174 402 30,17
Hornindal 148 461 52 889 0 0 40 000 1 000 22 700 265 050 52 889 43,10
Gloppen 942 000 363 705 0 0 0 28 916 510 553 1 845 174 363 705 63,04
Stryn 647 211 198 731 9 999 38 956 0 0 61 004 955 901 208 730 31,31
                     
Sogn og Fjordane 15 463 615 4 218 510 282 765 432 043 926 215 4 110 537 3 061 663 28 495 348 4 501 275 41,80

 

KOMMUNE BUDSJETT 2001 
  Lønsutgifter Bøker m.m. AV-media Bokbuss/båt Datatenester Husleige Anna Total Totalt, media Media, kr
                    pr. innb.
Flora 1 102 000 329 000 15 000 98 000 67 000 676 000 114 000 2 401 000 344 000 30,64
Gulen 302 700 65 000 0 15 500 4 000 0 42 100 429 300 65 000 26,11
Solund 198 000 57 000 7 000 18 000 12 000 0 18 000 310 000 64 000 68,52
Hyllestad 292 160 80 000 10 000 0 15 000 0 50 000 447 160 90 000 57,92
Høyanger 902 800 221 000 96 000 48 600 64 200 25 000 88 000 1 445 600 317 000 67,87
Vik 366 500 193 500 0 0 25 000 0 40 000 625 000 193 500 65,26
Balestrand                    
Leikanger 298 000 73 000 15 000 0 36 000 251 000 78 000 751 000 88 000 40,31
Sogndal 1 307 000 237 000 20 000 0 90 000 1 177 000 291 000 3 122 000 257 000 38,55
Aurland 525 593 136 000 0 6 000 52 500 203 500 116 000 1 039 593 136 000 74,20
Lærdal 324 270 154 141 0 1 500 29 000 0 136 169 645 080 154 141 70,00
Årdal 1 116 000 286 000 27 000 0 89 000 436 000 102 000 2 056 000 313 000 53,99
Luster 788 300 341 800 20 600 12 600 126 200 210 200 410 700 1 910 400 362 400 72,44
Askvoll 412 000 100 000 10 000 46 300 16 000 90 000 137 500 811 800 110 000 32,85
Fjaler 417 000 120 000 10 000 45 400 40 000 0 55 000 687 400 130 000 43,86
Gaular 444 000 133 000 23 000 0 5 000 23 000 89 000 717 000 156 000 54,05
Jølster 276 000 78 000 5 000 0 15 000 198 000 57 000 629 000 83 000 28,07
Førde 1 484 538 280 000 0 57 000 65 000 584 250 140 556 2 611 344 280 000 26,74
Naustdal 269 500 89 300 10 000 21 000 6 000 0 25 900 421 700 99 300 36,29
Bremanger 605 000 190 000 0 22 000 22 000 0 40 000 879 000 190 000 45,56
Vågsøy 433 000 170 000 0 5 000 0 0 54 000 662 000 170 000 26,24
Selje 485 200 60 000 20 000 2 500 0 0 65 300 633 000 80 000 25,00
Eid 1 067 300 134 000 0 0 3 000 230 000 144 000 1 578 300 134 000 23,18
Hornindal 152 100 47 036 0 0 40 000 1 000 13 000 253 136 47 036 38,33
Gloppen 975 000 330 000 0 0 0 28 000 453 000 1 786 000 330 000 57,20
Stryn 652 200 166 500 30 000 43 500 20 000 0 47 000 959 200 196 500 29,48
                     
Sogn og Fjordane 15 196 161 4 071 277 318 600 442 900 841 900 4 132 950 2 807 225 27 811 013 4 389 877 41,34

Media

KOMMUNE BESTAND BARNEBØKER 
  Tilvekst  Avgang  Bestand 31/12-00 
  Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt
                   
Flora 190 606 796 17 39 56 2 829 12 667 15 496
Gulen 61 380 441 1 177 178 821 6 978 7 799
Solund 40 203 243 0 0 0 787 4 810 5 597
Hyllestad 39 212 251 2 20 22 855 6 013 6 868
Høyanger 159 713 872 13 16 29 2 442 12 808 15 250
Vik 210 766 976 13 108 121 2 847 11 282 14 129
Balestrand             1 991 5 300 7 291
Leikanger 46 204 250 37 149 186 458 3 011 3 469
Sogndal 145 430 575 19 286 305 1 571 8 237 9 808
Aurland 39 255 294 47 356 403 636 3 280 3 916
Lærdal 80 112 192 45 78 123 1 067 3 618 4 685
Årdal 123 548 671 122 893 1015 3 746 10 759 14 505
Luster 307 709 1 016 20 145 165 4 610 11 598 16 208
Askvoll 38 288 326 3 59 62 1 474 8 917 10 391
Fjaler 58 348 406 25 163 188 1 084 7 891 8 975
Gaular 37 437 474 37 881 918 1 562 8 250 9 812
Jølster 107 510 617 59 315 374 893 5 100 5 993
Førde 156 567 723 14 244 258 3 735 16 033 19 768
Naustdal 73 390 463 4 228 232 1 053 5 174 6 227
Bremanger 187 667 854 0 24 24 1 749 10 554 12 303
Vågsøy 70 421 491 10 50 60 1 430 7 057 8 487
Selje 81 253 334 0 14 14 2 174 8 301 10 475
Eid 59 352 411 20 100 120 1 793 9 387 11 180
Hornindal 59 185 244 1 3 4 445 3 165 3 610
Gloppen 236 1 165 1 401 60 328 388 2 504 11 212 13 716
Stryn 136 561 697 3 8 11 910 6 949 7 859
                   
Sogn og Fjordane 2736 11282 14018 572 4684 5256 45 466 208 351 253 817

 

KOMMUNE BESTAND, BØKER VAKSNE  
  Tilvekst  Avgang  Bestand 31/12-00 
  Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt
                   
Flora 496 662 1 158 43 565 608 20 043 27 195 47 238
Gulen 81 688 769 3 239 242 5 955 15 567 21 522
Solund 67 353 420 0 0 0 3 597 8 190 11 787
Hyllestad 111 328 439 1 15 16 4 836 12 892 17 728
Høyanger 444 1 204 1 648 110 277 387 15 851 41 721 57 572
Vik 359 602 961 514 1 065 1 579 10 169 17 556 27 725
Balestrand 0 0 0 0 0 0 3 380 7 500 10 880
Leikanger 520 235 755 17 387 404 3 305 5 235 8 540
Sogndal 692 720 1 412 155 251 406 11372 12 630 24 002
Aurland 168 334 502 178 1 146 1 324 3 218 4 949 8 167
Lærdal 191 513 704 67 23 90 5 228 14 681 19 909
Årdal 373 703 1 076 70 758 828 17 991 23 110 41 101
Luster 466 1 151 1 617 106 564 670 13 462 20 867 34 329
Askvoll 64 530 594 24 150 174 8 648 16 182 24 830
Fjaler 90 546 636 181 798 979 6 228 19 439 25 667
Gaular 82 519 601 374 2 326 2 700 5 953 13 789 19 742
Jølster 204 380 584 134 412 546 4 794 12 076 16 870
Førde 430 476 906 575 55 630 29 531 25 577 55 108
Naustdal 107 244 351 1 174 175 4 854 9 228 14 082
Bremanger 250 827 1 077 29 212 241 12 025 31 952 43 977
Vågsøy 185 827 1 012 22 186 208 9 357 23 707 33 064
Selje 117 601 718 1 11 12 9 476 14 356 23 832
Eid 223 649 872 167 151 318 11 723 19 889 31 612
Hornindal 49 317 366 0 0 0 2 700 8 395 11 095
Gloppen 467 914 1 381 432 420 852 14 486 31 657 46 143
Stryn 742 994 1 736 12 10 22 6 829 16 102 22 931
                   
Sogn og Fjordane 6 978 15 317 22 295 3 216 10 195 13 411 245 011 454 442 699 453

 

KOMMUNE TOTAL BOKBESTAND 
   Tilvekst
fag
Tilvekst
skjønn
Tilvekst
totalt
Avgang
fag
Avgang
skjønn
Avgang
totalt
Netto
tilvekst
Bestand
31/12-00
                 
Flora 686 1268 1 954 60 604 664 1 290 62 734
Gulen 142 1068 1 210 4 416 420 790 29 321
Solund 107 556 663 0 0 0 663 17 384
Hyllestad 150 540 690 3 35 38 652 24 596
Høyanger 603 1917 2 520 123 293 416 2 104 72 822
Vik 569 1368 1 937 527 1 173 1 700 237 41 854
Balestrand 0 0 0 0 0 0 0 18 171
Leikanger 566 439 1 005 54 536 590 415 12 009
Sogndal 837 1150 1 987 174 537 711 1 276 33 810
Aurland 207 589 796 225 1 502 1 727 -931 12 083
Lærdal 271 625 896 112 101 213 683 24 594
Årdal 496 1251 1 747 192 1 651 1 843 -96 55 606
Luster 773 1860 2 633 126 709 835 1 798 50 537
Askvoll 102 818 920 27 209 236 684 35 221
Fjaler 148 894 1 042 206 961 1 167 -125 34 642
Gaular 119 956 1 075 411 3 207 3 618 -2 543 29 554
Jølster 311 890 1 201 193 727 920 281 22 863
Førde 586 1043 1 629 589 299 888 741 74 876
Naustdal 180 634 814 5 402 407 407 20 309
Bremanger 437 1494 1 931 29 236 265 1 666 56 280
Vågsøy 255 1248 1 503 32 236 268 1 235 41 551
Selje 198 854 1 052 1 25 26 1 026 34 307
Eid 282 1001 1 283 187 251 438 845 42 792
Hornindal 108 502 610 1 3 4 606 14 705
Gloppen 703 2079 2 782 492 748 1 240 1 542 59 859
Stryn 878 1555 2 433 15 18 33 2 400 30 790
                 
Sogn og Fjordane 9 714 26 599 36 313 3 788 14 879 18 667 17 646 953 270

 

KOMMUNE ABONNEMENT 
  Tidsskrift  Aviser  Total
  Tilvekst Avgang 31/12-00 Tilvekst Avgang 31/12-00 Tilvekst Avgang Ant. abon.
                   
Flora 0 0 92 0 0 21 0 0 113
Gulen 0 0 28 0 0 1 0 0 29
Solund 4 8 19 0 1 2 4 9 21
Hyllestad 2 0 70 0 0 5 2 0 75
Høyanger 12 5 183 0 1 11 12 6 194
Vik 10 9 68 1 0 5 11 9 73
Balestrand 0 0 24 0 0 4 0 0 28
Leikanger 4 3 64 0 0 4 4 3 68
Sogndal 0 0 102 0 0 11 0 0 113
Aurland 1 0 29 0 0 7 1 0 36
Lærdal 0 0 41 0 0 4 0 0 45
Årdal 35 5 156 0 0 10 35 5 166
Luster 2 0 93 1 0 10 3 0 103
Askvoll 5 2 52 4 0 8 9 2 60
Fjaler 0 0 44 0 0 6 0 0 50
Gaular 0 4 67 0 0 3 0 4 70
Jølster 4 3 25 0 0 6 4 3 31
Førde 0 0 119 0 0 24 0 0 143
Naustdal 0 0 30 1 1 4 1 1 34
Bremanger 3 0 57 4 0 15 7 0 72
Vågsøy 0 0 49 1 1 6 1 1 55
Selje 0 0 36 0 1 2 0 1 38
Eid 0 16 81 0 2 10 0 18 91
Hornindal 1 0 29 0 0 1 1 0 30
Gloppen 0 0 92 0 0 8 0 0 100
Stryn 5 0 36 0 0 10 5 0 46
                   
Sogn og Fjordane 88 55 1686 12 7 198 100 62 1884

 

KOMMUNE MUSIKKINNSPELINGAR  LYDBØKER - FAG  LYDBØKER - SKJØNN  VIDEOGRAM 
  Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand
      31/12-00     31/12-00     31/12-00     31/12-00
                         
Flora 83 0 954 0 0 0 90 0 551 34 0 418
Gulen 0 0 1 3 0 20 41 0 149 17 0 237
Solund 20 0 355 6 0 10 10 0 218 15 0 228
Hyllestad 0 0 0 1 0   17 0 112 17 0 242
Høyanger 157 4 2 085 6 0 45 64 11 356 343 47 1 506
Vik 35 0 35 2 0 12 13 1 199 125 37 989
Balestrand 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 633
Leikanger 82 20 496 0 0 0 22 0 201 74 23 543
Sogndal 58 16 901 6 0 55 78 8 563 6 1 75
Aurland 108 2 945 0 0 12 29 4 252 35 12 412
Lærdal 21 0 83 0 0 0 34 0 200 30 0 290
Årdal 219 4 1 701 25 0 38 9 3 341 36 25 362
Luster 2 0 553 0 0 7 115 10 228 140 47 909
Askvoll 70 0 1 160 0 0 0 12 1 108 15 2 190
Fjaler 0 0 6 0 0 5 18 0 50 17 16 199
Gaular 226 9 355 0 0 0 28 16 687 133 0 140
Jølster 49 34 607 0 0 0 0 0 75 64 26 329
Førde 72 11 2 370 3 2 5 3 6 261 36 30 259
Naustdal 3 0 3 0 0 7 52 0 306 44 15 255
Bremanger 40 0 315 0 0 23 8 1 181 93 14 636
Vågsøy 0 0 80 2 0 4 2 0 51 11 3 61
Selje 3 0 30 5 0 66 28 1 436 55 5 504
Eid 0 0 60 6 2 29 39 6 437 23 101 200
Hornindal 0 0 0 0 0 0 0 0 8 37 11 444
Gloppen 87 8 821 0 0 0 72 9 900 57 24 551
Stryn 0 0 0 4 1 18 87 3 340 63 15 276
                         
Sogn og Fjordane 1335 108 13 916 69 5 356 871 80 7369 1520 454 10 888

 

KOMMUNE CD-ROM  ANNA  TOTALT ANT. ANDRE MEDIA  TOTALT ANTALL MEDIA 
  Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand
      31/12-00     31/12-00     31/12-00     31/12-00
                         
Flora 0 0 10 3 0 56 210 0 1 989 2 164 664 64 836
Gulen 0 0 0 0 0 5 61 0 412 1 271 420 29 762
Solund 0 0 0 0 0 7 51 0 818 718 9 18 223
Hyllestad 2 0 10 0 0 1 974 37 0 2 338 729 38 27 009
Høyanger 42 12 102 1 0 38 613 74 4 132 3 145 496 77 148
Vik 3 0 12 0 0 0 178 38 1 247 2 126 1 747 43 174
Balestrand 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0 0 18 991
Leikanger 0 0 4 10 0 10 188 43 1 254 1 197 636 13 331
Sogndal 34 0 35 21 8 389 203 33 2 018 2 190 744 35 941
Aurland 3 0 6 10 2 16 185 20 1 643 982 1 747 13 762
Lærdal 0 0 0 0 0 0 85 0 573 981 213 25 212
Årdal 0 0 0 12 7 667 301 39 3 109 2 083 1 887 58 881
Luster 0 0 23 0 0 91 257 57 1 811 2 893 892 52 451
Askvoll 0 0 0 0 0 394 97 3 1 852 1 026 241 37 133
Fjaler 0 0 0 0 0 25 35 16 285 1 077 1 183 34 977
Gaular 0 0 0 0 0 0 387 25 1 182 1 462 3 647 30 806
Jølster 50 31 95 0 0 0 163 91 1 106 1 368 1 014 24 000
Førde 0 0 3 0 0 0 114 49 2 898 1 743 937 77 917
Naustdal 1 0 9 0 0 37 100 15 617 915 423 20 960
Bremanger 6 0 6 2 0 3 314 149 15 4 475 2 087 280 60 827
Vågsøy 4 0 10 3 1 43 22 4 249 1 526 273 41 855
Selje 2 0 3 0 0 14 93 6 1 053 1 145 33 35 398
Eid 0 0 2 0 0 50 68 109 778 1 351 565 43 661
Hornindal 0 0 0 0 0 949 37 11 1 401 648 15 16 136
Gloppen 9 0 21 0 0 2 225 41 2 295 3 007 1 281 62 254
Stryn 0 0 0 87 0 91 241 19 725 2 679 52 31 561
                         
Sogn og Fjordane 156 43 351 149 18 8172 4100 708 41 052 40 513 19 437 996 206

IKT

KOMMUNE ANTAL DATAMASKINER 
  Med Internettilgang Med eigen katalog  Med andre ressursar  Totalt antal datamask. tilgj. 
  For publ. For tils. Totalt For publ. For tils. Totalt For publ. For tils. Totalt For publ. For tils. Totalt
                         
Flora 2 1 3 1 4 5 1 0 0 4 5 8
Gulen 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 2
Solund 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Hyllestad 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Høyanger 2 5 7 0 3 3 1 2 2 3   10
Vik 6 5 11 4 1 5 0 0 0 6 5 11
Balestrand 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2
Leikanger 1 3 4 1 3 4 0 0 0 1 1 4
Sogndal 5 7 12 5 7 12 5 7 12 5 7 12
Aurland 1 2 3 1 2 3 0 0 0 2 2 4
Lærdal 2 3 5 0 1 1 0 0 0 2 4 6
Årdal 2 4 6 2 4 6 1 0 0 3 4 7
Luster 5 4 9 0 1 1 0 0 0     9
Askvoll 7 4 11 0 4 4 0 0 0 7 4 11
Fjaler 3 2 5 0 1 1 0 0 0 3 2 5
Gaular 3 2 5 3 0 3 0 0 0     8
Jølster 2 2 4 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Førde 2 4 6 1 6 7 0 0 0 3 6 9
Naustdal 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2 3
Bremanger 3 2 5 0 2 2 0 0 0 3 2 5
Vågsøy 2 2 2 0 1 1 0 1 1 2 4 4
Selje 3 3 3 2 4 4 1 1 1     8
Eid 4 4 6 1 3 3 0 0 0 5 8 8
Hornindal 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Gloppen 3 3 6 0 3 3 0 0 0 3 3 9
Stryn 1 2 3 1 2 3 1 0 1 3 4 7
                         
Sogn og Fjordane 67 71 128 24 60 81 10 11 17 65 72 162

 

KOMMUNE %-andel av
katalogen
automatisert
TILGANG TIL INTERNETT RETTLEIING
  Ant. avdelingar
m/tilgang
Ant. avdelingar m/
tilgang for publikum
Har bibl. organisert
rettleiing i internettbruk?
Avdelingar m/ rettleiing
i bruk av internett
 
        Ja = 1, Nei = blank  
Flora 94 2 2   0
Gulen 70 2 2   0
Solund 99 1 1   1
Hyllestad 90 1 1   0
Høyanger 54 4 3 1 1
Vik   5 3 1 2
Balestrand 90 1 1   0
Leikanger 100 1 1   0
Sogndal 100 1 1   1
Aurland 100 1 1   0
Lærdal 90 3 2   3
Årdal 100 2 2   0
Luster 100 4 4   4
Askvoll 60 2 1 1 1
Fjaler 100 2 2   0
Gaular 100 3 3   0
Jølster 100 2 2   1
Førde 90 1 1   0
Naustdal 100 1 1   0
Bremanger 100 2 2   1
Vågsøy 100 1 0   1
Selje 100 3 3   3
Eid 96 2 2   1
Hornindal 95 1 1   1
Gloppen 95 2 2   2
Stryn 95 1 1   0
           
Sogn og Fjordane 92,72 51 45 3 23

Verksemd

KOMMUNE

Utlån barnebøker Utlån, bøker for voksne  Totalt utlån bøker  Bokutlån
pr. innb.
  Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt
 

Inkluderer ikkje  utlån frå buss/båt 

Flora 2 279 10 988 13 267 10 910 9 261 20 171 13 189 20 249 33 438 2,98
Gulen 190 1 851 2 041 1 005 2 706 3 711 1 195 4 557 5 752 2,31
Solund 234 2 651 2 885 1 189 1 037 2 226 1 423 3 688 5 111 5,47
Hyllestad 484 3 311 3 795 1 503 2 150 3 653 1 987 5 461 7 448 4,79
Høyanger 5 233 9 237 14 470 3 478 8 025 11 503 8 711 17 262 25 973 5,56
Vik 2 758 7 617 10 375 2 648 3 175 5 823 5 406 10 792 16 198 5,46
Balestrand 292 1 367 1 659 1 060 2 108 3 168 1 352 3 475 4 827 3,19
Leikanger 529 2 038 2 567 2 270 2 694 4 964 2 799 4 732 7 531 3,45
Sogndal 2 254 9 797 12 051 9 630 10 895 20 525 11 884 20 692 32 576 4,89
Aurland 483 2 024 2 507 2 616 3 296 5 912 3 099 5 320 8 419 4,59
Lærdal 889 3 647 4 536 1 481 3 959 5 440 2 370 7 606 9 976 4,53
Årdal 863 3 780 4 643 4 342 7 769 12 111 5 205 11 549 16 754 2,89
Luster 2 290 7 876 10 166 5 370 8 900 14 270 7 660 16 776 24 436 4,88
Askvoll 457 2 267 2 724 1 032 1 941 2 973 1 489 4 208 5 697 1,70
Fjaler 832 3 192 4 024 2 030 2 911 4 941 2 862 6 103 8 965 3,02
Gaular 659 5 114 5 773 1 336 1 976 3 312 1 995 7 090 9 085 3,15
Jølster 2 210 6 759 8 969 1 494 3 773 5 267 3 704 10 532 14 236 4,81
Førde 3 713 14 581 18 294 14 471 12 140 26 611 18 184 26 721 44 905 4,29
Naustdal 448 3 322 3 770 3 302 3 411 6 713 3 750 6 733 10 483 3,83
Bremanger 1 661 5 461 7 122 1 762 4 777 6 539 3 423 10 238 13 661 3,28
Vågsøy 832 5 134 5 966 3 092 6 266 9 358 3 924 11 400 15 324 2,37
Selje 619 4 155 4 774 1 210 2 350 3 560 1 829 6 505 8 334 2,60
Eid 1 300 7 263 8 563 5 643 7 241 12 884 6 943 14 504 21 447 3,71
Hornindal 144 1 225 1 369 566 1 399 1 965 710 2 624 3 334 2,72
Gloppen 2 955 15 803 18 758 7 314 9 748 17 062 10 269 25 551 35 820 6,21
Stryn 1 027 6 231 7 258 3 070 5 277 8 347 4 097 11 508 15 605 2,34
                     
Sogn og Fjordane 35 635 146 691 182 326 93 824 129 185 223 009 129 459 275 876 405 335 3,76

 

KOMMUNE UTLÅN ANDRE MEDIA   TOTAL (1)

MOBIL

TOTAL (2)

PR. INNB.
  Musikk Lydbøker Video Cd-rom Anna Totalt Totalt utlån media
(bøker+anna)
Lån frå mobile
einingar
Total utlån inkl.
mobile eininga
r
Totalt utlån alle
media, pr. innb.
      barn vaksne      
                      (inkl. bokbuss/-båt)
Flora 1 122 2 349 4 698 0 0 139 8 308 41 746 5 790* 47 536* 4,23*
Gulen 4 196 737 358 0 4 1 299 7 051 2 795 9 846 3,96
Solund 145 240 496 400 0 0 1 281 6 392 2 605 8 997 9,63
Hyllestad 0 183 0 1 200 0 116 1 499 8 947 0 8 947 5,76
Høyanger 1 026 644 7 422 6 358 906 1 463 17 819 43 792 3 177 46 969 10,06
Vik 0 191 3 509 1 702 0 0 5 402 21 600 1 194 22 794 7,69
Balestrand 0 323 5 955 0 0 0 6 278 11 105 867 11 972 7,91
Leikanger 484 227 1 802 3 344 20 0 5 877 13 408 0 13 408 6,14
Sogndal 1 666 2 565 4 116 164 911 5 426 38 002 0 38 002 5,70
Aurland 1 541 772 1 552 783 49 2 4 699 13 118 712 13 830 7,55
Lærdal 91 415 912 585 0 68 2 071 12 047 312 12 359 5,61
Årdal 629 547 1 891 0 0 114 3 181 19 935 0 19 935 3,44
Luster 300 389 4 433 3 063 1 1 225 9 411 33 847 1 576 35 423 7,08
Askvoll 116 92 682 644 0 0 1 534 7 231 4 644 11 875 3,55
Fjaler 0 90 1 301 1 114 0 0 2 505 11 470 2 254 13 724 4,63
Gaular 143 722 437 432 0 0 1 734 10 819 0 10 819 3,75
Jølster 280 196 1 130 650 303 534 3 093 17 329 0 17 329 5,86
Førde 1 119 3 175 2 565 1 644 21 618 9 142 54 047 1 773 55 820 5,33
Naustdal 10 507 2 063 912 0 0 3 492 13 975 2 111 16 086 5,88
Bremanger 27 109 1 735 994 5 1 708 4 578 18 239 618 18 857 4,52
Vågsøy 10 111 140 70 0 9 340 15 664 740 16 404 2,53
Selje 14 436 2 446 517 0 2 3 415 11 749 578 12 327 3,85
Eid 0 78 2 322 0 0 1 430 3 830 25 277 0 25 277 4,37
Hornindal 0 56 2 120 0 0 2 2 178 5 512 0 5 512 4,49
Gloppen 1 013 1 943 4 545 0 0 76 7 577 43 397 870 44 267 7,67
Stryn 0 667 3 928 0 0 74 4 669 20 274 3 825 24 099 3,62
                       
Sogn og Fjordane 9 740 17 223 58 825 24 886 1 469 8 495 120 638 525 973 36 441* 562 414* 5,22*

* Tala er korrigert i høve til det som er oppgitt i den tekstlege framstillinga m/tabellar og figurar. 
Dette skuldast at utlånet frå bokbåten i Flora kommune ikkje var kome med her. 
Utlånet for Flora og totalt i fylket er altså litt høgare enn det som først blei oppgitt.

 

KOMMUNE ANNA VERKSEMD  
  Besøk Henvendingar Brukarorienteringar  Arrangement  Utstillingar 
    (ref.-/info-tenest.) Totalt For barn Frammøtt Totalt For barn Frammøtt Totalt For barn Frammøtt
                       
Flora 58 340 5 690 5 4 82 1 1   16 5  
Gulen 3 854 658 0 0 0 1 1 27 0 0  
Solund 2 353 150 0 0 0 0 0 0 0 0  
Hyllestad 5 871 2 500 0 0 0 1 1 42 6 3 714
Høyanger 53 547   7 5 94 21 15 30 7 3  
Vik 29 000 2 500 3 3 50 1 1 30 0 0  
Balestrand 6 078   0 0 0 0 0 0 0 0  
Leikanger 7 000 2 000 4 4 65 1 1 72 0 0  
Sogndal 45 000 2 425 10 10 317 11 6 785 18 0  
Aurland 12 500 2 150 0 0 0 2 1 31 0 0  
Lærdal     1 0 12 1 1 60 1 0 50
Årdal 22 967   19 10 0 4 2   24 12  
Luster 35 128 1 421 7 6 85 2 0 20 24 5  
Askvoll 4 580 240 1 1 30 0 0 0 0 0  
Fjaler 11 635 297 17 17 54 1 1 10 0 0  
Gaular     0 0 0 3 3 173 0 0  
Jølster 5 000   45 40 900 6 2 300 6 4  
Førde 60 175 13 125 18 18 393 3 2 100 26 4  
Naustdal     3 3 20 1 1 60 0 0  
Bremanger 11 808 2 434 10 10 60 0 0 0 2 1  
Vågsøy 11 960 1 563 23 19 347 7 7 146 1 1 120
Selje 6 254 35 8 5 74 0 0 0 0 0  
Eid 16 234 2 574 6 5 126 18 18 863 8 0  
Hornindal 4 127 92 0 0 0 0 0 0 0 0  
Gloppen 52 947 2 200 14 10 330 6 0 130 24 5  
Stryn 26 975 5 812 4 3 60 2 0 50 0 0  
                       
Sogn og Fjordane 493 333 47 866 205 173 3099 93 64 2929 163 43 884

 

KOMMUNE

Heimebuande lånarar  Institusjonar      FJERNLÅN
  Ant. lånarar Tot. besøk/år Ant. inst. Ant. inst. betjent Tot. besøk/år Depotsamling bestilt mottatt
        av bibl.avd.   ja=1, nei=0    
                 
Flora 0 0 4 0 0 0 870 838
Gulen 15 68 8 0 0 1 210 263
Solund 3 6 3 1 1 0 163 160
Hyllestad 0 0 1 0 0 1 348 328
Høyanger 0 0 5 2 12 1 858 741
Vik 3 6 3 0 0 0   156
Balestrand 0 0   0 0 0 551 551
Leikanger 0 0   0 0 0 232 232
Sogndal 0 0   0 0 0   844
Aurland 0 0 1 0 0 1 489 474
Lærdal 0 0 4 2 4 0 217 196
Årdal 0 0 2 2 4 1   547
Luster 6 6 4 3 16 0 358 333
Askvoll 0 0   0 0 0 141 141
Fjaler 1 10 3 2 1 1 1057 1032
Gaular 0 0   0 0 0 191 191
Jølster 0 0 2 1 2 1 356 526
Førde 0 0 3 1 11 1 740 672
Naustdal 0 0   0 0 0 211 205
Bremanger 6 21 4 0 0 0 286 279
Vågsøy 14 26 5 3 14 1 1072 1038
Selje 1 6 4 1 8 1 201 198
Eid 3 10 9 4 4 1 359 345
Hornindal 0 0 1 1 6 0 282 267
Gloppen 0 0   3 15 1   544
Stryn 0 0   0 0 0   1059
                 
Sogn og Fjordane 52 159   26 98 12   12160

 

KOMMUNE ETABLERT SAMARBEID MELLOM FOLKEBIBLIOTEKET OG: 
  Grunnskule Vdg. skule Andre skular Fjernstudentar Arkiv Museum Andre
               
Flora 1            
Gulen              
Solund              
Hyllestad 1           1
Høyanger 1 1          
Vik 1            
Balestrand              
Leikanger 1            
Sogndal 1 1     1 1  
Aurland 1            
Lærdal 1            
Årdal 1 1     1    
Luster 1 1 1        
Askvoll 1           1
Fjaler 1            
Gaular 1            
Jølster 1            
Førde 1           1
Naustdal 1            
Bremanger 1            
Vågsøy         1    
Selje              
Eid 1            
Hornindal 1            
Gloppen   1          
Stryn              
               
Sogn og Fjordane 19 5 1   3 1 3