Kommuneopplysningar

Kommune

Namn

Gate 

Postadresse 

Postnr

Poststad

Telefon

Faks

Askvoll

Askvoll bibliotek

       6980 Askvoll 57733333  

Aurland

Aurland folkebibliotek

ABU P.b. 74 5741 Aurland 57631840 57631849

Balestrand

Balestrand folkebibliotek

   Postboks 153 6899 Balestrand 57691418 57691205

Bremanger

Bremanger folkebibliotek

Rådhuset Postboks 104 6721 Svelgen 57796420 57796301

Eid

Eid folkebibliotek

Kaivegen 1 Postboks  214 6771 Nordfjordeid 57860864 57861703

Fjaler

Fjaler folkebibliotek

p.b.53 6961 Dale 6961 Dale i Sunnfjord 57738017 57738001

Flora

Flora folkebibliotek

Markegt. 51 Postboks  73 6901 Florø 57756055 57756048

Førde

Førde bibliotek

Førdehuset Postboks 144 6801 Førde 57721910 57721909

Gaular

Gaular folkebibliotek

   6973 Sande i Sunnfjord 6973 Sande i Sunnfjord 57717560 57718501

Gloppen

Gloppen folkebibliotek

Firdavegen 21 6823 Sandane 6823 Sandane 57866232 57866630

Gulen

Gulen folkebibliotek

   - 5966 Eivindvik 57784200 57782099

Hornindal

Hornindal bibliotek

   Postboks 24 6761 Hornindal 57879816 57879801

Hyllestad

Hyllestad folkebibliotek

   Kommunehuset 6957 Hyllestad 57789540 57788695

Høyanger

Høyanger bibliotek

Marcus Thranesgt. 3 Postboks  124 6991 Høyanger 57711590 57713791

Jølster

Jølster folkebibliotek

     6843 Skei i Jølster 57726148 57726101

Leikanger

Leikanger folkebibliotek

Sognefjordvegen 46 Sognefjordvegen 46 6863 Leikanger 57653139 57655608

Luster

Luster folkebibliotek

Pyramiden senter Postboks  94 6866 Gaupne 57685653 57685651

Lærdal

Lærdal folkebibliotek

Skulevegen 11 P.B. 83 6886 Lærdal 57641340 57641201

Naustdal

Naustdal bibliotek

  Postboks  43 6806 Naustdal 57816116 57816101

Selje

Selje folkeboksamling

  6740 Selje 6740 Selje 57856700 57857498

Sogndal

Sogndal bibliotek

Hovevegen 2 Postboks 154 6851 Sogndal 57629660 57629661

Solund

Solund folkebibliotek

  Postboks 83 6921 Hardbakke 57786237 577-6201

Stryn

Stryn folkebibliotek

Tinggata 18 Postboks 355 6782 Stryn 57874764 57874869

Vik

Vik folkebibliotek

  Pb. 4 6891 Vik i Sogn 57698025  

Vågsøy

Vågsøy folkebibliotek

Gate 1 Postboks  254 6701 Måløy 57850015 57851833

Årdal

Årdal bibliotek

  Boks 184 6882 Øvre Årdal 57665373 57665455

 

Kommune

Biblioteksjefens overordna

Politisk organ biblioteket er tilknytta

Reglem. på gr.lag av SBs veil. retn.linjer?

Biblioteksjef (/ansvarleg for opplysningane)

Askvoll

Skulesjefen Undervisningsutvalet x Randi Bjørneset

Aurland

Skule og kultur Kultur   Andreas Buzzi Nøttestad

Balestrand

plan- og utvilingssjef plan og utvikling   Svanhild Mjåtveit Hundseth

Bremanger

Kultursjef Oppvekst- og kulturutvalet x Randi Tveit Solheim

Eid

Skule- og fritidssjefen Skule- og fritid x Liv Wedvik

Fjaler

Tenesteleiar på kultur Formannskap/kommunestyre   Hjørdis Åsnes

Flora

Kultursjef Kultur- og oppvekstutvalet x Eli Johanne Eidsvik

Førde

Kultursjef Kulturutval   Marie Dombestein

Gaular

Skule- og kultursjef Skule- og kultururval x Svanhild Oppedal

Gloppen

Kultursjefen Nærings- og kulturutvalet x Torill Berge

Gulen

Plan- og utviklingssjef Hovudutval for plan og utvikling x Marit Sandal

Hornindal

Oppvekstsjefen Oppvekstutvalet   Atle Espe

Hyllestad

Seksjonsjef for oppvekst, kultur og underv. Formannskap   Sigrid Solberg

Høyanger

Oppvekstsjefen Formannskap x Jorun Systad

Jølster

rådmann formannskapet x Grete Skaar Sunde

Leikanger

Sektorleiar Oppvekst og omsorg Formannskapet   Ole Opheim Røthe

Luster

Rådmann Luster forvaltningsråd x Ellen Pauline Borch Veum

Lærdal

Tjenesteleiar Kommunestyret   Gerd Berit Tønjum

Naustdal

Rådgjevar for oppvekst og kultur Skule og kulturutvalget x Britt Press Kringlen

Selje

Driftsrådgjevar Oppvekst og kultur x Eli Eide Årevik

Sogndal

Tenesteleiar for kultur og kundetorg Kommunestyret x Gerd Vik

Solund

Næring- og kultursjef Solund formannskap x Randi Storøy

Stryn

Skule- og kultursjef Skule og kultur   Anne Jorunn Røsøvåg Nesje

Vik

Leiar for plan og utvikling Skule og oppvekst x Liv Rege Engan

Vågsøy

Rådmann Kultur- og oppvekstutvalet   Gunhild Eliassen

Årdal

Leiar for kultur Formannskap, Kom.styre, Pol. Utv.utval x Gry Hatlelid

 

Kommune

E-post

URL til heimeside

Tal barn 01.01.03

Tal vaksne 01.01.03

Tal innb. 01.01.03

Askvoll

biblioteket@its2000.no http://www.hafs.ws.no 659 2 655 3 314

Aurland

aurland.folkebibl@aurland.kommune.no http://www.aurland.folkebibl.no/ 356 1 425 1 781

Balestrand

bfolkebi@online.no   325 1 180 1 505

Bremanger

brembib@bremanger.kommune.no http://www.bremanger.kommune.no/brembib/ 784 3 293 4 077

Eid

biblioteket@eid.kommune.no http://eid.kommune.no/ 1 255 4 507 5 762

Fjaler

biblioteket@fjaler.kommune.no   523 2 404 2 927

Flora

biblioteket@flora.kommune.no http://www.flora.kommune.no 2 611 8 781 11 392

Førde

marie.dombestein@forde.kommune.no http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm 2 634 8 272 10 906

Gaular

biblioteket@gaular.kommune.no http://www.gaular.folkebibl.no/ 578 2 219 2 797

Gloppen

gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no http://gloppen.kommune.no/bibliotek/ 1 156 4 583 5 739

Gulen

gulenbib@online.no   505 1 945 2 450

Hornindal

atle.espe@hornindal.kommune.no http://www.hornindal.kommune.no/index.asp 280 915 1 195

Hyllestad

hyllestad_bibliotek@hotmail.com http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/hyllestad/index.htm 309 1 228 1 537

Høyanger

jorun.systad@hoyanger.kommune.no http://www.hoyanger.folkebibl.no 945 3 634 4 579

Jølster

bibliotek@jolster.kommune.no   655 2 319 2 974

Leikanger

leik-bib@leikanger.folkebibl.no http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm 441 1 752 2 193

Luster

gaupne@luster.folkebibl.no http://www.luster.folkebibl.no 1 038 3 888 4 926

Lærdal

Laerdal.bibliotek@laerdal. kommune.no   437 1 743 2 180

Naustdal

bibliotek@naustdal.kommune.no http://www.naustdal.kommune.no/bibliotek/ 570 2 161 2 731

Selje

biblioteket.selje@selje.online.no   643 2 403 3 046

Sogndal

skranke@sogndal.folkebibl.no http://www.sogndal.folkebibl.no 1 421 5 259 6 680

Solund

bibliotek@solund.kommune.no   161 743 904

Stryn

postmottak.bib@stryn.kommune.no http://www.stryn.kommune.no 1 397 5 371 6 768

Vik

bibliotek@vik.kommune.no   514 2 387 2 901

Vågsøy

vagsoy@c2i.net   1 274 5 075 6 349

Årdal

bibloev@ardal.kommune.no http://ardal.kommune.no/ 1 015 4 646 5 661
Sogn og Fjordane     22 486 84 788 107 274

Ressursar

Kommune

Avdelingar

Komb.bibl. av desse

Areal

Nye lokale i m2

Oppussa
lokale, m2

Avdelingar lagt ned

Lesesals- og studieplassar

Bokbåt

Bokbuss

Stoppestadar for båt/buss

v/hovudbibl.

v/avdelingane

Askvoll

2 2 398

 

    6 4 x x 7

Aurland

1 1 210

210

    0 0 x   3

Balestrand

2    160

  

  1 1 0 x   2

Bremanger

6     506       5 0 x x 4

Eid

3 2 628

   

    4 6      

Fjaler

3 1 193

   

    3 2   x 4

Flora

3 1 576     1 20 6 x x 22

Førde

1    550

  

    20 0   x 8

Gaular

3    355

   

    14 10      

Gloppen

3 2 650

 

    30 15      

Gulen

4   386

 

    5 0 x   5

Hornindal

1   245

 

    15 0      

Hyllestad

1   167

 

    0 0      

Høyanger

7 4 975

   

    10 19 x x 6

Jølster

2 1 215

   

215   0 10      

Leikanger

1   282

 

    6 0      

Luster

4 1  

   

  3 10 10 x   3

Lærdal

1   264

 

    4 0 x   1

Naustdal

1 1 212

  

212   4 0   x 3

Selje

3 1 329

 

    8 4 x   1

Sogndal

2   620

 

    23 0      

Solund

1    

 

    0 0 x   6

Stryn

1   313

 

    30 0 x x 11

Vik

5 5  

  

    16 12 x   2

Vågsøy

3   650

 

    6 4 x   2

Årdal

2   640

 

    20 8      

Sogn og Fjordane

66

22

9 524

210

427 5 260 110 14 8

90

 

Kommune

Hovudbibl., timar ope

Avdelingane, timar ope

etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Askvoll

6 27 46  

  

2 2 42  

  

Aurland

4 22 52 x

  

      1

  

Balestrand

6 12 46  

  

2 2 46  

  

Bremanger

4 15 48  

  

5 17 42 1

  

Eid

3 28 48  

  

4 8 42  

  

Fjaler

1 16 52 x

  

2,5 6 40  

 

Flora

6 34 52 x

  

4 10,5 38  

 

Førde

9 41 52 x

  

       

 

Gaular

3 15 48  

  

4 16 42  

 

Gloppen

8 41 52 x

  

3 24 42  

 

Gulen

3 4 40  

  

7 9 40  

 

Hornindal

3 43 50 x

  

       

 

Hyllestad

2 19 48  

  

       

 

Høyanger

3 33 52 x

  

6,75 13,15 42  

 

Jølster

2 14 48  

  

4 7 48  

 

Leikanger

4 13 50 x

  

       

 

Luster

2 21 52 x

  

5,5 13 42 1

 

Lærdal

4 16 46  

  

       

 

Naustdal

3 15 52 x

  

       

  

Selje

4 12 45  

  

5,5 11 42  

 

Sogndal

4 34 52 x

  

1 4 42 1

  

Solund

5 12 45  

    

       

 

Stryn

2 46 52 x

  

       

 

Vik

7 12 42  

  

6 12 42  

 

Vågsøy

6 23 47  

  

3 8 44  

 

Årdal

3 28 52  

  

3 23,5 52  

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

12

  0

      4

0

 

Kommune

Biblioteksjef m/ fagutd.

Biblioteksjef u/ fagutd.

Fagutdanna bibliotekar

Kontorfagleg personale

Andre tilsette

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Askvoll

      1   1         2 0,65   1 0,21

Aurland

1   1               2 1,2      

Balestrand

        1 0,5         1 0,07   1 0,04

Bremanger

1   1               6 0,97      

Eid

        1 0,8   1 0,5   1 0,8      

Fjaler

        1 0,85         1 0,16      

Flora

1   1       1   1   4 1,6      

Førde

1   1         2 1,65 1 4 2,27      

Gaular

  1 0,7               1 0,88      

Gloppen

1   1       1   0,5 1 2 1,52   2 0,92

Gulen

  1 0,27               3 0,27   1 0,03

Hornindal

        1 0,5         1 0,15      

Hyllestad

        1 0,5         1 0,5      

Høyanger

1   1             2 5 2,667   1 0,16

Jølster

        1 0,7         1 0,25      

Leikanger

        1 0,5         1 0,84      

Luster

1   1               3 1      

Lærdal

        1 0,75                  

Naustdal

        1 0,9         2 0,49      

Selje

        1 0,5         2 0,9   1 0,05

Sogndal

  1 0,9       1 1 1,6   3 1,15      

Solund

        1 0,6               2 0,7

Stryn

  1 0,8       1   1            

Vik

        1 0,64         3 0,52      

Vågsøy

  1 0,8               3 0,86      

Årdal

1   1       1   1   2 1,58      

Sogn og Fjordane

8 5 11,47 1 12 8,74 5 4 7,25 4 54 21,297 0 9 2,11

 

Kommune

Heiltidstilsette totalt

Deltidstilsette totalt

Årsverk totalt

Vakttimar pr veke *

Personaltimar pr veke **

Prosentdel av personalressursane brukt til publikumsbetjening

Askvoll

1 3 1,86 29 61,9 46,8

Aurland

1 2 2,2 25 82,5 30,3

Balestrand

0 3 0,61 14 21,4 65,4

Bremanger

1 6 1,97 38 73,9 51,4

Eid

0 3 2,1 51 78,8 64,7

Fjaler

0 2 1,01 22 37,9 58

Flora

2 4 3,6 70 135 51,9

Førde

2 6 4,92 70 184,5 37,9

Gaular

0 2 1,58 31 59,3 52,3

Gloppen

3 4 3,94 64 113,3 56,5

Gulen

0 5 0,57 13 20,3 64

Hornindal

0 2 0,65 24,4 24,4 100

Hyllestad

0 2 1 19 37,5 50,7

Høyanger

3 6 3,827 79,15 137,5 57,6

Jølster

0 2 0,95 21 35,6 59

Leikanger

0 2 1,34 26 50,3 51,7

Luster

1 3 2 34 75 45,3

Lærdal

0 1 0,75 16 28,1 56,9

Naustdal

0 3 1,39 15 52,1 28,8

Selje

0 4 1,45 23 52,5 43,8

Sogndal

1 5 3,65 58 136,9 42,4

Solund

0 3 1,3 12 22,5 53,3

Stryn

1 1 1,8 67,5 67,5 100

Vik

0 4 1,16 24 43,5 55,2

Vågsøy

0 4 1,66 35 62,3 56,2

Årdal

2 2 3,58 80 134,3 59,6

Sogn og Fjordane

18 84 50,867 961,05 1828,8  

* Vakttimar = opningstid x tal personar på vakt
** Personaltimar = (årsverk totalt - årsverk "andre") x 37,5

Økonomi

Kommune

Rekneskap 2003

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

582000 90000 5000 52800 19300   46700 795 800 95 000 28,67

Aurland

470000 145000     34000 214000 69000 932 000 145 000 81,41

Balestrand

194406 33560       10200 26888 265 054 33 560 22,30

Bremanger

634000 237000   25000 27000   39000 962 000 237 000 58,13

Eid

866607 158256     70055 227163 143015 1 465 096 158 256 27,47

Fjaler

370000 120000   56000 27000   54000 627 000 120 000 41,00

Flora

1258678 358927 25952 96792 47677 676656 185916 2 650 598 384 879 33,79

Førde

1700132 252278   48792 89500 613900 159533 2 864 135 252 278 23,13

Gaular

521651 63366 15115   15192 26165 84345 725 834 78 481 28,06

Gloppen

1344320 251090       28000 353497 1 976 907 251 090 43,75

Gulen

231755 48605 15146 35600 4160   64356 399 622 63 751 26,02

Hornindal

173400 36400     37100 1000 24400 272 300 36 400 30,46

Hyllestad

319445 79585 5000   22825   24591 451 446 84 585 55,03

Høyanger

1230418 178666 57904 42487 92080   29241 1 630 796 236 570 51,66

Jølster

342525 83983 10000   22289 100686 57121 616 604 93 983 31,60

Leikanger

180000 77000 9000   58000 245000 96000 665 000 86 000 39,22

Luster

870251 306095 55567 12000 72864 236736 227352 1 780 865 361 662 73,42

Lærdal

412150 172252   2400 5518   30797 623 117 172 252 79,01

Naustdal

252297 57580 19900 24000 15400   17000 386 177 77 480 28,37

Selje

399932 85972 5172 4800 18990   107341 622 207 91 144 29,92

Sogndal

1314514 241852 38450   134042 1253640 351118 3 333 616 280 302 41,96

Solund

207000 42000 7000 20000 1200   35700 312 900 49 000 54,20

Stryn

655514 178448 1015   25038   164095 1 024 110 179 463 26,52

Vik

386682 230535   9600 1095   54717 682 629 230 535 79,47

Vågsøy

473410 58670   4800 7460 324550 103080 971 970 58 670 9,24

Årdal

1409000 250000 30000   96000 362000 98000 2 245 000 280 000 49,46

Sogn og Fjordane

16 800 087 3 837 120 300 221 435 071 943 785 4 319 696 2 646 803 29 282 783 4 137 341 38,57

 

Kommune

Budsjett 2004

Totalt, media

Media, kr pr innbyggjar

Lønsutgifter

Bøker m.m.

AV-media

Drift buss/båt

Datatenester

Husleige

Andre utgifter

Tot. driftsutg.

Askvoll

590000 115000 5000 32000 20000   106861 868 861 120 000 36,21

Aurland

406000 146000     24000   34000 610 000 146 000 81,98

Balestrand

186884 40000         32117 259 001 40 000 26,58

Bremanger

692000 189000   22000 35000   40000 978 000 189 000 46,36

Eid

769000 140000     20000 218000 196300 1 343 300 140 000 24,30

Fjaler

363000 111000 10000 55000 52000   36000 627 000 121 000 41,34

Flora

1180000 332000 18000 59000 48000 676000 136000 2 449 000 350 000 30,72

Førde

1748276 250000   49670 86500 613900 159261 2 907 607 250 000 22,92

Gaular

544752 97600 23000   15000 23000 79000 782 352 120 600 43,12

Gloppen

1433000 270000       29000 250000 1 982 000 270 000 47,05

Gulen

218900 53000 15000 25000 4000   59700 375 600 68 000 27,76

Hornindal

183600 30000     64000 1000 15500 294 100 30 000 25,10

Hyllestad

364970 81300 5000   27000   30000 508 270 86 300 56,15

Høyanger

1326900 188000 65000 31000 120000   15800 1 746 700 253 000 55,25

Jølster

345000 90000 10000   15000   69000 529 000 100 000 33,62

Leikanger

211000 78000 18000   56000 269000 92000 724 000 96 000 43,78

Luster

823200 263100 51000 13000 52000 240000 191200 1 633 500 314 100 63,76

Lærdal

299179 170000   2000 15000   65000 551 179 170 000 77,98

Naustdal

319700 69300 17000 23300 22200   15500 467 000 86 300 31,60

Selje

442000 80000 10000 5000 20000   85500 642 500 90 000 29,55

Sogndal

1302000 241000 30000   96000 1312000 254000 3 235 000 271 000 40,57

Solund

228000 59000 6000 21000     34000 348 000 65 000 71,90

Stryn

685300 176000     30000   88000 979 300 176 000 26,00

Vik

391102 190000   10000 10000   32000 633 102 190 000 65,49

Vågsøy

572000 53000   5000 7000 250000 60000 947 000 53 000 8,35

Årdal

1306000 268000 30000   96000 486000 121000 2 307 000 298 000 52,64

Sogn og Fjordane

16 931 763 3 780 300 313 000 352 970 934 700 4 117 900 2 297 739 28 728 372 4 093 300 38,16

Media

Kommune

BARNEBØKER

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - barnebøker

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

74 326 400 20 50 70 1649 10062 11 711

Aurland

69 234 303 0 8 8 1713 8429 10 142

Balestrand

28 108 136 0 48 48 1866 4552 6 418

Bremanger

96 479 575 3 15 18 2080 10584 12 664

Eid

72 342 414 11 47 58 1932 9919 11 851

Fjaler

50 221 271 0 0 0 1189 8505 9 694

Flora

291 623 914 181 779 960 3300 13355 16 655

Førde

145 481 626 96 293 389 4094 16840 20 934

Gaular

143 470 613 6 352 358 1719 8290 10 009

Gloppen

166 620 786 13 161 174 2816 12374 15 190

Gulen

52 244 296 5 39 44 935 7697 8 632

Hornindal

26 264 290 0 0 0 534 3673 4 207

Hyllestad

51 147 198 16 78 94 972 6139 7 111

Høyanger

161 659 820 51 432 483 3024 14655 17 679

Jølster

129 264 393 42 144 186 1128 5746 6 874

Leikanger

27 157 184 0 0 0 664 3766 4 430

Luster

279 672 951 43 322 365 5802 14404 20 206

Lærdal

90 201 291 1 4 5 519 1031 1 550

Naustdal

707 1875 2 582 1 1 2 1138 4727 5 865

Selje

69 2031 2 100 9 1551 1 560 2297 9209 11 506

Sogndal

174 457 631 6 33 39 2062 9551 11 613

Solund

46 157 203 1 0 1 900 5252 6 152

Stryn

81 304 385 1 14 15 1023 5488 6 511

Vik

154 465 619 19 232 251 3340 12141 15 481

Vågsøy

64 275 339 4 26 30 1596 8168 9 764

Årdal

121 448 569 221 1249 1 470 3329 9713 13 042

Sogn og Fjordane

3 365 12 524 15 889 750 5 878 6 628 51 621 224 270 275 891

 

Kommune

BØKER, VAKSNE

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - bøker, vaksne

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

61 466 527 150 400 550 8808 17211 26 019

Aurland

122 360 482 8 35 43 3270 8417 11 687

Balestrand

22 228 250 12 202 214 2736 8935 11 671

Bremanger

230 688 918 14 1502 1 516 11893 30726 42 619

Eid

191 527 718 45 25 70 11961 21175 33 136

Fjaler

89 535 624 0 0 0 6435 21138 27 573

Flora

564 598 1 162 985 2505 3 490 20345 25479 45 824

Førde

381 468 849 513 313 826 28908 26518 55 426

Gaular

260 621 881 44 861 905 5533 10577 16 110

Gloppen

313 750 1 063 588 880 1 468 13411 31199 44 610

Gulen

44 407 451 73 627 700 5911 15227 21 138

Hornindal

27 138 165 0 0 0 2834 9487 12 321

Hyllestad

95 367 462 188 129 317 4935 13212 18 147

Høyanger

374 1256 1 630 290 905 1 195 17443 42224 59 667

Jølster

111 354 465 529 621 1 150 4524 11902 16 426

Leikanger

73 278 351 1 2 3 2592 7145 9 737

Luster

565 967 1 532 284 234 518 15308 23991 39 299

Lærdal

228 1300 1 528 3 7 10 1533 8743 10 276

Naustdal

721 2826 3 547 2 2 4 1561 20973 22 534

Selje

108 500 608 9 10 19 9762 15790 25 552

Sogndal

612 750 1 362 221 450 671 12765 12957 25 722

Solund

130 408 538 2 41 43 3862 8574 12 436

Stryn

909 756 1 665 8 6 14 7529 12324 19 853

Vik

235 516 751 246 532 778 10667 17807 28 474

Vågsøy

65 503 568 12 84 96 9579 24122 33 701

Årdal

492 723 1 215 528 861 1 389 16955 21327 38 282

Sogn og Fjordane

7 022 17 290 24 312 4 755 11 234 15 989 241 060 467 180 708 240

 

Kommune

BØKER TOTALT (barn + vaksne)

Tilvekst - totalt

Avgang - totalt

Bestand - totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

135 792 927 170 450 620 10 457 27 273 37 730

Aurland

191 594 785 8 43 51 4 983 16 846 21 829

Balestrand

50 336 386 12 250 262 4 602 13 487 18 089

Bremanger

326 1 167 1 493 17 1 517 1 534 13 973 41 310 55 283

Eid

263 869 1 132 56 72 128 13 893 31 094 44 987

Fjaler

139 756 895       7 624 29 643 37 267

Flora

855 1 221 2 076 1 166 3 284 4 450 23 645 38 834 62 479

Førde

526 949 1 475 609 606 1 215 33 002 43 358 76 360

Gaular

403 1 091 1 494 50 1 213 1 263 7 252 18 867 26 119

Gloppen

479 1 370 1 849 601 1 041 1 642 16 227 43 573 59 800

Gulen

96 651 747 78 666 744 6 846 22 924 29 770

Hornindal

53 402 455 0 0 0 3 368 13 160 16 528

Hyllestad

146 514 660 204 207 411 5 907 19 351 25 258

Høyanger

535 1 915 2 450 341 1 337 1 678 20 467 56 879 77 346

Jølster

240 618 858 571 765 1 336 5 652 17 648 23 300

Leikanger

100 435 535 1 2 3 3 256 10 911 14 167

Luster

844 1 639 2 483 327 556 883 21 110 38 395 59 505

Lærdal

318 1 501 1 819 4 11 15 2 052 9 774 11 826

Naustdal

1 428 4 701 6 129 3 3 6 2 699 25 700 28 399

Selje

177 2 531 2 708 18 1 561 1 579 12 059 24 999 37 058

Sogndal

786 1 207 1 993 227 483 710 14 827 22 508 37 335

Solund

176 565 741 3 41 44 4 762 13 826 18 588

Stryn

990 1 060 2 050 9 20 29 8 552 17 812 26 364

Vik

389 981 1 370 265 764 1 029 14 007 29 948 43 955

Vågsøy

129 778 907 16 110 126 11 175 32 290 43 465

Årdal

613 1 171 1 784 749 2 110 2 859 20 284 31 040 51 324

Sogn og Fjordane

10 387 29 814 40 201 5 505 17 112 22 617 292 681 691 450 984 131

 

Kommune

ABONNEMENT

Tidsskrift

Aviser

Abonnement, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

4   41     8 4   49

Aurland

    30     9     39

Balestrand

  2 22   6     8 22

Bremanger

1 6 73   1 15 1 7 88

Eid

  6 57     12   6 69

Fjaler

    46     6   0 52

Flora

    94     21     115

Førde

1 1 118     24 1 1 142

Gaular

  24 38     1   24 39

Gloppen

    68     15     83

Gulen

  3 25   1     4 25

Hornindal

    29   1 1   1 30

Hyllestad

  5 45     3   5 48

Høyanger

11 7 134     9 11 7 143

Jølster

3 2 27 1 1 6 4 3 33

Leikanger

    34     4     38

Luster

2 2 97     9 2 2 106

Lærdal

    34     6     40

Naustdal

  5 27     6   5 33

Selje

7   42     2 7   44

Sogndal

    101     11     112

Solund

2 5 22     2 2 5 24

Stryn

2 2 30   2 8 2 4 38

Vik

2 1 68     5 2 1 73

Vågsøy

  20 25     4   20 29

Årdal

33 2 267     15 33 2 282

Sogn og Fjordane

68 93 1 594 1 12 202 69 105 1 796

 

Kommune

 

ANDRE MEDIA

Musikkinnspelingar - Barn

Musikkinnspelingar - Vaksne

Musikkinnspelingar - Totalt

Lydbøker - Barn

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

    596     600     1 196 1   97

Aurland

    40     897     937     193

Balestrand

                  7   94

Bremanger

7   27 51   236 58   263 35   117

Eid

1   28 47   625 48   653 29   268

Fjaler

                  4   46

Flora

4 10 78 18 202 716 22 212 794 51 5 436

Førde

16 3 106 16 839 1770 32 842 1 876 58 5 241

Gaular

  7 120     213   7 333 14 25 427

Gloppen

2 1 851       2 1 851 56 13 1017

Gulen

    1           1 18   123

Hornindal

                  1   9

Hyllestad

                  5    

Høyanger

9 2 108 122 9 2355 131 11 2 463 30 3 285

Jølster

    0 45 18 651 45 18 651 0    

Leikanger

13   44 72   585 85   629 5   67

Luster

32 9 106 154 38 1143 186 47 1 249 38 8 240

Lærdal

1   5 7   28 8   33 40   259

Naustdal

    3 2   2 2   5 37    

Selje

    30           30 3 3 246

Sogndal

21 5 139 98 17 1034 119 22 1 173 80 4 592

Solund

7   207 70   370 77   577 7   137

Stryn

    3 7   22 7   25 48   259

Vik

2 1 26 3 2 41 5 3 67   1 12

Vågsøy

2   12 4   83 6   95 5 1 16

Årdal

6 2 116 65 5 1740 71 7 1 856 18   188

Sogn og Fjordane

123 40 2 646 781 1 130 13 111 904 1 170 15 757 590 68 5 369

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

 

Lydbøker - Vaksne

Lydbøker- Totalt

Video/DVD - Barn

Video/DVD - Vaksne

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

    105 1   202 25   142 20   163

Aurland

    140     333     250     191

Balestrand

2   93 9   187 5 3 257 4 1 439

Bremanger

59   304 94   421 69 9 735 105   470

Eid

41 2 380 70 2 648 15 11 102 7 4 118

Fjaler

36   84 40   130 13   113 11   138

Flora

58   458 109 5 894 35 11 474 18   105

Førde

  2 135 58 7 376 38 27 156 31 15 213

Gaular

8 3 234 22 28 661 29 5 92 39 3 104

Gloppen

      56 13 1 017 51 16 711      

Gulen

27   186 45   309 11 6 163 6 3 82

Hornindal

    2 1   11 24 8 540      

Hyllestad

6   161 11   161       28   300

Høyanger

36 1 364 66 4 649 157 53 876 132 52 1406

Jølster

9 5 90 9 5 90       34 15 393

Leikanger

12   173 17   240 26 7 389 29 10 287

Luster

24 7 189 62 15 429 110 32 620 112 24 730

Lærdal

45   269 85   528 0   282     282

Naustdal

33   461 70   461 20 14   23   344

Selje

9 2 297 12 5 543 20 10 373 13 1 277

Sogndal

79 2 498 159 6 1 090     6 4 2 75

Solund

3   112 10   249 10     10    

Stryn

53   368 101   627 55 11 213 50 6 219

Vik

11 3 229 11 4 241 37 14 102 56 7 1175

Vågsøy

4 1 46 9 2 62 2 1 14 3   54

Årdal

62   467 80   655 63 7 347 25 3 219

Sogn og Fjordane

617 28 5 845 1 207 96 11 214 815 245 6 957 760 146 7 784

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

 

ANDRE MEDIA (forts)

Video/DVD - Totalt

CD-rom - Barn

CD-rom - Vaksne

CD-rom - Totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

45   305 14   19       14   19

Aurland

    441     13     3     16

Balestrand

9 4 696                  

Bremanger

174 9 1 205 12   38 2   8 14   46

Eid

22 15 220     2           2

Fjaler

24   251     8           8

Flora

53 11 579           10     10

Førde

69 42 369         1 24   1 24

Gaular

68 8 196                  

Gloppen

51 16 711 39 4 50       39 4 50

Gulen

17 9 245                  

Hornindal

24 8 540                  

Hyllestad

28   300     6     1     7

Høyanger

289 105 2 282 23 6 149 4 2 66 27 8 215

Jølster

34 15 393       10 33 39 10 33 39

Leikanger

55 17 676     4           4

Luster

222 56 1 350 12 4 50 3   11 15 4 61

Lærdal

0   564                  

Naustdal

43 14 344     6     3     9

Selje

33 11 650           4     4

Sogndal

4 2 81 5 1 59 4   6 9 1 65

Solund

20   0     10     20     30

Stryn

105 17 432                  

Vik

93 21 1 277     12           12

Vågsøy

5 1 68           11     11

Årdal

88 10 566       2   6 2   6

Sogn og Fjordane

1 575 391 14 741 105 15 426 25 36 212 130 51 638

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

TOTALT ANTAL MEDIA
(bøker, aviser, tidsskrift, andre media)

"Anna"

Andre media, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

      60   1 722 991 620 39 501

Aurland

          1 727 785 51 23 595

Balestrand

      18 4 883 404 274 18 994

Bremanger

  562 1948 340 571 3 883 1 834 2 112 59 254

Eid

    59 140 17 1 582 1 272 151 46 638

Fjaler

      64   389 959 0 37 708

Flora

9   76 193 228 2 353 2 269 4 678 64 947

Førde

16 13 287 175 905 2 932 1 651 2 121 79 434

Gaular

      90 43 1 190 1 584 1 330 27 348

Gloppen

  3 7 148 37 2 636 1 997 1 679 62 519

Gulen

    5 62 9 560 809 757 30 355

Hornindal

    949 25 8 1 500 480 9 18 058

Hyllestad

      39   468 699 416 25 774

Høyanger

19 1 236 532 129 5 845 2 993 1 814 83 334

Jølster

      98 71 1 173 960 1 410 24 506

Leikanger

      157 17 1 549 692 20 15 754

Luster

23 19 52 508 141 3 141 2 993 1 026 62 752

Lærdal

    13 93   1 138 1 912 15 13 004

Naustdal

      115 14 819 6 244 25 29 251

Selje

    14 45 16 1 241 2 760 1 595 38 343

Sogndal

21 3 408 312 34 2 817 2 305 744 40 264

Solund

      107   856 850 49 19 468

Stryn

8   145 221 17 1 229 2 273 50 27 631

Vik

      109 28 1 597 1 481 1 058 45 625

Vågsøy

  1 36 20 4 272 927 150 43 766

Årdal

26 121 684 267 138 3 767 2 084 2 999 55 373

Sogn og Fjordane

122 723 4 919 3 938 2 431 47 269 44 208 25 153 1 033 196

 

IKT

Kommune

DATAMASKINER

- med internettilgang

- med tilgang eigen katalog

- med tilgang andre ressursar

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt i biblioteket

Askvoll

7 3 10   2 2 7 3 10 7 3 10

Aurland

2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5

Balestrand

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Bremanger

6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8

Eid

10 11 13 10 11 13 4 5 7 12 13 15

Fjaler

6 2 6   1 1 6 2 8 6 2 8

Flora

2 4 6 1 4 5 1 4 5 4 4 8

Førde

7 7 15 8 7 15 7 7 15 8 7 15

Gaular

3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5

Gloppen

14 6 19 14 6 19 10 4 14 14 6 21

Gulen

2 3 3   1 1 0 1 1 2 3 3

Hornindal

3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4

Hyllestad

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Høyanger

6 7 12 6 10 15 6 7 12 6 10 15

Jølster

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

Leikanger

2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4

Luster

3 9 8   4 5   1 2 5 5 9

Lærdal

1 2 3   2 2 1 2 3 1 2 3

Naustdal

4 1 5   1 1 4 2 6 4 2 6

Selje

3 3 3 1 4 4 4 5 5 5 8 8

Sogndal

7 6 13 7 6 13 7 6 13 7 6 13

Solund

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Stryn

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Vik

6 4 10 4 1 5 7 5 10 7 5 10

Vågsøy

1 1 1   1 1 2 3 3 2 3 3

Årdal

5 4 9 5 4 9 6 4 1 6 4 10

Sogn og Fjordane

106 93 174 76 85 147 94 81 153 119 103 196

 

Kommune

% av bestanden reg. i elektronisk katalog (ca-tal)

Katalog tilgjengeleg  på internett?

Antal avdelingar med tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum rettleiing i bruk av internett

Askvoll

60 %   2 2 1

Aurland

  x 1 1  

Balestrand

    1 1  

Bremanger

85 % x 3 3 2

Eid

100 % x 3 3 3

Fjaler

89 %   2 1 1

Flora

92 %   1 1 1

Førde

98 % x 1 1 1

Gaular

100 % x 3 3 3

Gloppen

56 % x 3 3 3

Gulen

74 %   2 1  

Hornindal

88 % x 1 1 1

Hyllestad

98 %   1 1  

Høyanger

71 % x 5 4 2

Jølster

58 %   2 2  

Leikanger

100 % x 1 1  

Luster

  x 3 2 2

Lærdal

100 %   1 1 1

Naustdal

106 %   1 1  

Selje

99 %   3 3 1

Sogndal

74 % x 1 1 1

Solund

    1 1 1

Stryn

  x 1 1 1

Vik

    5 4 1

Vågsøy

97 %   1 1  

Årdal

100 % x 2 2 2

Sogn og Fjordane

 

13 51 46 28

Verksemd

Kommune

UTLÅN BØKER (NB! inkl ikkje utlån frå buss/båt)

Utlån barnebøker

Utlån bøker, vaksne

Totalt utlån bøker

Bokutlån pr. innbyggjar

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

657 4578 5 235 1899 2385 4 284 2 556 6 963 9 519 2,87

Aurland

460 2127 2 587 1617 2922 4 539 2 077 5 049 7 126 4,00

Balestrand

1783 1149 2 932 1098 2707 3 805 2 881 3 856 6 737 4,48

Bremanger

1500 5880 7 380 2291 5568 7 859 3 791 11 448 15 239 3,74

Eid

951 7155 8 106 5891 7457 13 348 6 842 14 612 21 454 3,72

Fjaler

909 4102 5 011 1690 3977 5 667 2 599 8 079 10 678 3,65

Flora

2746 13358 16 104 10679 9266 19 945 13 425 22 624 36 049 3,16

Førde

3356 17137 20 493 17065 15751 32 816 20 421 32 888 53 309 4,89

Gaular

870 5181 6 051 1338 1917 3 255 2 208 7 098 9 306 3,33

Gloppen

3102 13602 16 704 6308 8585 14 893 9 410 22 187 31 597 5,51

Gulen

167 1474 1 641 759 2226 2 985 926 3 700 4 626 1,89

Hornindal

114 1006 1 120 578 1883 2 461 692 2 889 3 581 3,00

Hyllestad

591 3709 4 300 1104 2542 3 646 1 695 6 251 7 946 5,17

Høyanger

4374 11877 16 251 5149 10650 15 799 9 523 22 527 32 050 7,00

Jølster

1597 4518 6 115 1126 2770 3 896 2 723 7 288 10 011 3,37

Leikanger

305 1832 2 137 586 4445 5 031 891 6 277 7 168 3,27

Luster

2181 6997 9 178 3806 8952 12 758 5 987 15 949 21 936 4,45

Lærdal

285 1239 1 524 703 3771 4 474 988 5 010 5 998 2,75

Naustdal

1527 4801 6 328 2150 4951 7 101 3 677 9 752 13 429 4,92

Selje

428 3701 4 129 1096 2676 3 772 1 524 6 377 7 901 2,59

Sogndal

1797 11756 13 553 9143 12776 21 919 10 940 24 532 35 472 5,31

Solund

187 464 651 715 1954 2 669 902 2 418 3 320 3,67

Stryn

1216 5980 7 196 4250 4804 9 054 5 466 10 784 16 250 2,40

Vik

1983 7692 9 675 3123 2906 6 029 5 106 10 598 15 704 5,41

Vågsøy

650 5624 6 274 1849 4945 6 794 2 499 10 569 13 068 2,06

Årdal

1043 5617 6 660 3760 9214 12 974 4 803 14 831 19 634 3,47

Sogn og Fjordane

34 779 152 556 187 335 89 773 142 000 231 773 124 552 294 556 419 108 3,91

 

Kommune

 

UTLÅN ANDRE MEDIA (inkl. ikkje utlån frå bokbuss/-båt)

Musikk

Lydbøker

Video/DVD

CD-ROM

Anna

Totalt utlån andre media

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Askvoll

24 36 60 110 30 140 922 1188 2 110 40   40   2 350

Aurland

  1575 1 575   709 709 871 1265 2 136     0 160 4 580

Balestrand

        201 201   4432 4 432         4 633

Bremanger

55 305 360 26 162 188 3864 2170 6 034 120 8 128 2558 9 268

Eid

  493 493   1290 1 290 835 626 1 461       1000 4 244

Fjaler

13 53 66 61 155 216 1190 502 1 692       6 1 980

Flora

231 653 884 1834 1360 3 194 4213 1510 5 723       223 10 024

Førde

378 1861 2 239 2132 2050 4 182 3254 2632 5 886   4 4 711 13 022

Gaular

61 105 166 501 104 605 503 362 865         1 636

Gloppen

2944   2 944       2209 2771 4 980 282 48 330 71 8 325

Gulen

1   1 196 221 417 455 164 619       1 1 038

Hornindal

      15 23 38 1528   1 528         1 566

Hyllestad

      175 273 448 833 527 1 360       395 2 203

Høyanger

215 641 856 735 569 1 304 8788 8254 17 042 818 138 956 1428 21 586

Jølster

61 295 356 203 152 355 172 840 1 012 129   129 329 2 181

Leikanger

60 142 202 201 430 631 2047 4324 6 371 9   9 7 7 220

Luster

371 302 673 1020 638 1 658 4592 5498 10 090 464 58 522 4011 16 954

Lærdal

11 30 41 360 330 690 1000 430 1 430       15 2 176

Naustdal

      1228   1 228 2168 1281 3 449       3 4 680

Selje

      145 110 255 2586 522 3 108         3 363

Sogndal

566 1026 1 592 2208 1571 3 779 8 91 99 286 15 301 489 6 260

Solund

93 119 212 46 11 57 510 510 1 020 5 6 11   1 300

Stryn

4 11 15 493 685 1 178 3969 2017 5 986       42 7 221

Vik

79 14 93 101 74 175 4287 3134 7 421   5 5   7 694

Vågsøy

13 25 38 61 20 81 101 39 140       13 272

Årdal

41 841 882 554 638 1 192 3201   3 201   8 8 3855 9 138

Sogn og Fjordane

5 221 8 527 13 748 12 405 11 806 24 211 54 106 45 089 99 195 2 153 290 2 443 15 317 154 914

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har utlånstal fordelt på barn og vaksne i statistikken.
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling. 

Kommune

 

UTLÅN ALLE MEDIA

Totalt utlån

Utlån pr. innb.

Lån frå bokbuss/bokbåt

Totalt utlån

Utlån pr innb.

Ikkje inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Askvoll

11 869 3,58 4974 16 843 5,08

Aurland

11 706 6,57 602 12 308 6,91

Balestrand

11 370 7,55 1496 12 866 8,55

Bremanger

24 507 6,01 1199 25 706 6,31

Eid

25 698 4,46   25 698 4,46

Fjaler

12 658 4,32 2155 14 813 5,06

Flora

46 073 4,04 5314 51 387 4,51

Førde

66 331 6,08 2076 68 407 6,27

Gaular

10 942 3,91   10 942 3,91

Gloppen

39 922 6,96   39 922 6,96

Gulen

5 664 2,31 2846 8 510 3,47

Hornindal

5 147 4,31   5 147 4,31

Hyllestad

10 149 6,60   10 149 6,60

Høyanger

53 636 11,71 1095 54 731 11,95

Jølster

12 192 4,10   12 192 4,10

Leikanger

14 388 6,56   14 388 6,56

Luster

38 890 7,89 1735 40 625 8,25

Lærdal

8 174 3,75 209 8 383 3,85

Naustdal

18 109 6,63 1225 19 334 7,08

Selje

11 264 3,70 430 11 694 3,84

Sogndal

41 732 6,25   41 732 6,25

Solund

4 620 5,11 2463 7 083 7,84

Stryn

23 471 3,47 3344 26 815 3,96

Vik

23 398 8,07 2642 26 040 8,98

Vågsøy

13 340 2,10 608 13 948 2,20

Årdal

28 772 5,08   28 772 5,08

Sogn og Fjordane

574 022 5,35 34 413 608 435 5,67

 

Kommune

ANNA VERKSEMD

Besøk

Henvendingar (Referansesp. e.l.)

Brukarorienteringar

Arrangement

Utstillingar

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Askvoll

5200 550 6 6 180 3 3 200 1 1

Aurland

                   

Balestrand

          6 6 84    

Bremanger

14906 2853 5 5 65       8 4

Eid

13177 2686 4 4 74 3 3 47 6 3

Fjaler

7800 312 3 3 45 2 1 50 2 1

Flora

56138 4456 11 11 152 3 2 72 24 8

Førde

88800 8685 6 6 163 17 14 528 15 4

Gaular

5374 456 7 7 114 17 16 334 2  

Gloppen

28734 84 12 6 250 3 2 150    

Gulen

2831 462                

Hornindal

3133 73       2 2 90    

Hyllestad

5985 2500 4 4 50 2 1 70 12 6

Høyanger

51663   12 8 139 26 22 315 12 6

Jølster

4580 2410 26 24 1250 4 2 125 8 5

Leikanger

8700 2700 3 3 90 2 2 85 1  

Luster

38743 5046 32 3 800 4 1 150 23 111

Lærdal

9200 100                

Naustdal

      18 290       1 1

Selje

6179 120 6 6 40 3 3 35    

Sogndal

50819 1792 11 10 230 12 6 542 3  

Solund

2043 90 1 1 10          

Stryn

29120 6370 1 1 17 4 3 159    

Vik

    3 3 31          

Vågsøy

10370 1115 8 8 173 1 1 25    

Årdal

33022   20 18   1     48 24

Sogn og Fjordane

476 517 42 860 181 155 4 163 115 90 3 061 166 174

 

Kommune

Oppsøkjande verksemd

FJERNLÅN

Antal lånarar

Antal besøk pr år

Antal inst. som får besøk

Antal besøk pr år

Depotsaml.?

Fjernlånsbestillingar

"Fjernlånsdokument"

motteke

sendt ut

motteke

sendt ut

Askvoll

          12 290 285 12

Aurland

          2   500 2

Balestrand

            422 405  

Bremanger

3 16       3 179 172 3

Eid

3 8 4 4 x 12 353 347 8

Fjaler

          15 578 555 12

Flora

          16 1077 1090 22

Førde

    1 13     701 608  

Gaular

    1 7 x 5 207 207 5

Gloppen

    2 6 x     734 0

Gulen

9 43       8 194 178 8

Hornindal

    1 6     367 362  

Hyllestad

    2 8 x 15 435 420 12

Høyanger

5 17 4 12 x 30 648 572 30

Jølster

4 23 2 4 x     249  

Leikanger

          32 242 221 18

Luster

4 12 4 18 x 11 439 406 56

Lærdal

          5 105 97 3

Naustdal

          8 175 167 5

Selje

    2 3 x 3 172 162 3

Sogndal

          400 598 581 371

Solund

3 3 1 1   12 170 166 12

Stryn

              911  

Vik

4 5       5 195 187 5

Vågsøy

5 6 2 4   13 925 905 10

Årdal

    4 16 x   739 739  

Sogn og Fjordane

40 133 30 102 9 607 9 211 11 226 597

 

Kommune

Samarbeid

Formalisert samarbeid:

m/ grunnskule

m/vidaregåande

m/andre skular

om fjernstudentar

m/arkiv

m/museum

om servicetorg

andre

Askvoll

               

Aurland

               

Balestrand

               

Bremanger

x              

Eid

               

Fjaler

               

Flora

x              

Førde

              Fylkesbiblioteket

Gaular

x              

Gloppen

x              

Gulen

               

Hornindal

x              

Hyllestad

x             Barnehagar

Høyanger

  x            

Jølster

x              

Leikanger

x              

Luster

x             Barnehagar

Lærdal

               

Naustdal

               

Selje

x             Barnehage

Sogndal

x x     x x    

Solund

               

Stryn

  x            

Vik

               

Vågsøy

        x      

Årdal

x x     x      

Sogn og Fjordane

12 4 0 0 3 1 0 4