Førebels er det i tillegg til kurset 23 offentlige ting første del av Sjangerskolen, som tar for seg sakprosa, som er tilgjengelege.

For å delta på kurset må du vere bibliotektilsett og registrert som brukar på bibliotekutvikling.no. Kursa finn du i menyen under E-læring.

Menyval på bibliotekutvikling.no