Kommunar som vil samarbeide sender berre ein søknad, og tiltak som får støtte skal gjennomførast innan utgangen av 2013. Les om utlysinga på Kulturdepartementet si heimeside.