I tillegg kan ein søkje om midlar til prosjekt innan Mangfald og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014 og  Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbod.

Les meir på Nasjonalbibliotekets sider.

Søknadsfrist er 1. oktober.