Bokomslag Lydighetsprøven av Bjørn Ingvaldsen

Lydighetsprøven (2017) av Bjørn Ingvaldsen

Lydighetsprøven handlar om Alvis.
Alvis er tolv år gammal. Alvis leikar med yngre barn. Alvis Piss blir han kalla av klassekameratane. Alvis er veldig interessert i dei døde – kan dei tenkje? Han og mora har akkurat flytta inn hos moras kjæraste. Den einaste Alvis fortel alt til, er bestemora.

Med eg-forteljaren Alvis får lesaren ta del i ein kvardag som inneheld større utfordringar enn kva Alvis kan handtere. Alvis blir mobba og utsett for vald i nære relasjonar, og alle vaksne sviktar. Det er alvorlege tema som påkallar spørsmålet: Kvar går grensa for barnelitteraturen? Er det nokre tema som er så sterke at barn ikkje bør lese om dei?

Det er spørsmål det er vanskeleg å gi noko fasitsvar på. Forlaget fekk Ingvaldsen til å skrive eit forord til boka, ei åtvaring om at dette er ei sterk bok utan ein lykkeleg slutt, hovudpersonen blir slått i hel. Men boka har sidan den blei utgjeve gått sin sigersgang: både kritikarar og ungdom likar boka.  

Den triste og vonde historia er godt fortalt og engasjerer lesaren – ungdommen. For dette er ei lett tilgjengeleg bok med korte, konsise setningar og mykje dialog. Boka blei nominert til Bokslukerprisen og Kulturdepartementets litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur i 2017, og til Uprisen i 2018. Her er det mykje ein kan ta tak i, både tematisk og forteljarteknisk. Så les i veg!

Lån boka som klassesett