Program tysdag 5. april:
Stad: Olsvikåsen VGS (30 minutt med buss frå Bergen sentrum)
Kurshaldar: Herdis Moldøen

Tema:
- Digital formidling; kvifor og korleis
- Moglegheiter på nettsider og i sosiale media (Facebook, Instagram, Pintereset, blogg ...) Korleis få brukarar på desse plattformene.
- Korleis bruke ulike kanalar til å styrke nettverk og kompetanse

09.30: Mjuk start med kaffi, prat og introduksjon
10.00: Herdis Moldøen: digitale media
12.15: Lunsj og omvisning på skulen
13.15: Framhald
15.00 Avslutning

Det vert arbeid med oppgåver undervegs, ta med datamaskin.

Program onsdag 6. april
Omvising på Høgskulen i Bergen
Besøk til ein eller fleire av desse:
Årstad VGS
Universitetet i Bergen
Bergen Offentlige Bibliotek