Program:

  • Omvising hos Fylkesarkivet
  •  Informasjonskompetanse og literacy i skulebiblioteket, foredrag ved Siv Christine Bjørang Jørstad. Bjørang Jørstad tok utgangspunkt i eit skriveprosjekt ved Lørenskog videregående skole og knytte innlegget til eksamensoppgåva i kurset «Skolebibliotekenes rolle for elevenes læringsarbeid» hos Nyweb
  • Erfaringsutveksling