Robert har vore tilsett sidan 2006, og har gjennom åra hatt mange ulike ansvarsområde og roller. Vi takkar Robert for stor innsats og aktivt engasjement for biblioteka i Sogn og Fjordane, og ynskjer han lukke til vidare!