Den franske forfattaren Daniel Pennac presenterer i boka Som en roman : om gleden ved å lese (1999) 10 rettar til lesaren.
  • Retten til ikkje å lese
  • Retten til å hoppe over sider
  • Retten til ikkje å lese ut ei bok
  • Retten til å lese om igjen
  • Retten til å lese kva som helst
  • Retten til å la seg påverke
  • Retten til å lese kor som helst
  • Retten til å skumlese
  • Retten til å lese høgt
  • Retten til å teie [om det ein les]
Desse rettane som kvar einaste lesar i alle aldrar har kan kanskje verke sjølvsagte og opplagde. Likevel trur eg at dei er verdt å reflektere over - kanskje kan vi rett og slett ta nokre med i det daglege arbeidet i biblioteket.