Fylkesbiblioteket inviterer alle bibliotekleiarane til regionalebibliotekmøter i september.

Vi vil informere og drøfte;

  • Møter/Kurs hausten 2010 og idear til møter/kurs 2011
  • Leseåret/Leseløft
  • Nye retningslinjer for fjernlån (I Nordfjord tek vi for oss fjernlånsmodulen i Mikromarc)
  • Handlingsprogram/Budsjett for fylkesbiblioteket 2011(-2014) (oppfølging av utviklingsplanen)
  • Anna

Det vil òg verte høve til å ta opp andre saker. Meld dei gjerne inn på førehand.

Det vert servert lunsj.