Presentasjonane frå konferansen er lagt ut på Universitetet i Agder sine sider om skulebibliotek.

I tillegg finn ein her brosjyra "Lærelyst og leseglede i skulebiblioteket" som omhandlar ressursskulane 2011-2012 og korleis dei arbeider målretta med lesestimulering.