Program for dagen 

09.30-10: Velkomst og orientering ved Siri Ingvaldsen

10-10.30: Bente gir ein introduksjon og oppsummering av prosjektet

10.30-11.30: Gruppepresentasjonar, Sogndal og Flora

11.30-12: Lunsj

12-13.30: Gruppepresentasjonar, Balestrand, Gloppen og Bremanger

13.30-14: Felles oppsummering av prosjektet

14-15: Kjell Ivar og Bente møter deltakarane gruppevis. 5-10 minutt på kvar gruppe for å avklare spørsmål og vidare oppfølging