50 utvalte skular har fått innvilga søknad for oppstart for skuleåret 2012/2013, der i blant er Sunde barneskule i Førde plukka ut. Dei er tildelt 105 000 kr. for styrking av elevar sine lesedugleikar gjennom satsing på skulebibliotek. Dei resterande skulane får vidareutvikle prosjekta sine, blant desse er Brandsøy og Krokane i Florø med på andre året og har fått status som ressursskule med 155 000 kr i løyving.

 

Les meir om tildelinga og bakgrunnen for programmet på Universitetet i Agder sine heimesider.