Formålet er å utvikle omstillingsdyktige bibliotek og betre bibliotektenestene for alle. Følgjande er innsatsområder:

- Mangfald og inkludering

- Den kulturelle nistepakka

- Leseløftet 2010-2014

- Samarbeid og partnerskap

- Ny formidling

- Nasjonalbibliotekets digitale tenester som grunnlag for nye tilbod

- Frie forsøk og forprosjekt

Les nærare omtale av innsatsområda.


Les meir om vilkåra for å søke på Nasjonalbiblioteket sine nettsider
.