Anna som vart presentert:
Folkebibliotekstatistikken
Dei regionale biblioteksamarbeida i HAFS-G, Nordfjord og Sogn
Dei nynorske lesegledarane i Sogn og Fjordane
Programtilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane 2015-16
Fjognedok
Lettare litteraturnett